چه چیزی جلوی رفتار جسورانه ما را میگیرد؟-بخش پنجم

چه چیزی جلوی رفتار جسورانه ما را میگیرد؟

 CEO Bill Gates

Bill Gates

فاکتور ها و عواملی که مانع از جسور بودن ما می شوند، عبارتند از:
باورهای خود تخریبی:

ممکن است نسبت به جسور بودن، توانایی و قابلیت خودتان برای جسارت بخرج دادن، یا راجع به اتفاقاتی که درصورت جسور بودن ما می افتند،دارای باورهای غیر واقعی باشیم و بطرز منفی با خودمان صحبت کنیم.

خصوصاً باخودحرف زدن اغلب مواقع علت اصلی رفتار و کنش های غیر جسورانه و منفعلانه ما می باشند. به مثالی از این باورها دقت کنید:
کاری احمقانه، ساده لوحانه و حقیرانه ایست که بگویی، چی میخواهی.
اگر خواسته خود را جسورانه مطرح کنم سبب دلخوری و رنجش خاطر دوستم می شوم و رابطه ام با او خراب می شود.
اگر بگویم که به چی فکر میکنم، شدیداً دست پاچه خواهم شد.
در مباحث مدل سوم”افکاربیشتردر سبک جسورانه” نمونه ها و مثالهای زیادی از این باورهای بی فایده را آورده ایم که نشان میدهند چطوری باید به روشی جسورانه تر فکر کنیم و رفتار نمائیم.
فقدان یا کمبود مهارت:

ممکن است برای جسور بودن فقط برخورداری از مهارت کلامی و غیرکلامی کافی و بسنده نباشد. اشخاصی را می بینیم که جسور هستند و رفتار آنان را تحسین میکنیم ولی هیچ ایده و فکر واقعی نداریم که چگونه وچطوری همان را برای خودمان بپسندیم.

درمدل۴ تکنیک های جسارت مثال زدنی( رفتارکردن درشیوه ای  جسورانه تر) این مهارت ها را به شما یاد میدهیم.

 

assertive-5243875238758232
 اضطراب و استرس:

ممکن است ما بدانیم که چطوری جسور باشیم ولی بقدری دچار اضطراب بشویم که نتوانیم عملاً جسورانه رفتار کنیم. شاید بقدری تحت فشار و استرس قرار گرفته باشیم که توان رفتار شفاف و روشن به سبک جسورانه را نداشته باشیم.در این شرایط لازم است درمان یا مدیریت اضطراب وهیجان و استرس را خود را یاد بگیریم.

به این منظور درمدل ۵ آموزش ها و تمریناتی را برای کاستن از فشار جسمی و استرس آموزش میدهیم.
اگرچنانچه دچار نگرانی و اضطراب شدید هستید، یا به اختلال حمله پانیک درگیر می باشید، در این خصوص می توانید برای استفاده از تکنیک ها و آموزش های ارائه شده به سایت هوشیار۴ (www.hoshyar4.com ) مراجعه کنید.

 

 

ارزیابی موقعیت:

شاید نتوانیم بگوئیم درکدام موقعیت ها از چه رفتاری استفاده کنید. بیشتر افراد در اینگونه مواقع سه اشتباه عمده درارزیابی موقعیت وپاسخ مناسبت،مرتکب میشوند؛

۱- ممکن است در موقعیت تهاجمی و خشن، رفتار جسورانه شدید اشتباه باشد؛

۲- ممکن است درموقعیت رعایت احترام و ادب، مرتکب رفتار منفعلانه بشویم؛

۳- ممکن است درموقعیتی بخاطر مفید واقع شدن و کمک کردن رفتار غیر جسورانه مرتکب شویم.
در مدل ۳ تکنیک های مقابله با این اشتباهات را می توانید بیاموزید.

 

assertive-524387523875305
تاثیرات نسلی و فرهنگی:

ممکن است رفتارهای ما بطور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر فاکتور فرهنگی و نسلی قرار بگیرد. در برخی فرهنگ ها جسارت ورزی هیچ گونه ارزشی ندارد و همراه با سرکوب است.

اگر شما متعلق به یکی از این فرهنگ ها باشید لازم است در خصوص دلائل موافق یا مخالف با جسارت داشتن در موقعیت های خاص را مطالعه کنید و  آنرا ملاک قضاوت و داوری قرار بدهید. شاید در نظام ارزشی فرهنگ شما برای جسور بدن دلایل کمتری نسبت به منفعل و درونگرا بودن وجود داشته باشد، یا بالعکس.
نسل های قدیمی تر ممکن است جسور بودن برای شان سخت باشد. دورانی وجود داشت که مردان فکر می کردند ابراز عواطف در ملاء عام و حضور دیگران نقطه ضعف آنهاست و زنان فکر می کردند اظهارنظر راجع به نیازها یا عقایدشان، یک جور بی حیایی و حرمت شکنی یا بی آبرویی است.

باورهای متعلق به جریان زندگی مشابه اینها تغییرشان سخت است ولی می شود تغییر داد!

 

ادامه دارد….

 

جسارت ورزی شما چطوریست؟-بخش چهارم

ترجمه بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!