چه چیزی جلوی تعلل ورزی مردم را می گیرد؟(۸)

با انداختن نگاهی برچرخه تعلل ورزی، ممکن است تعجب کنید که چه چیزی جلوی چرخه تعلل ورزی  مردم را میگیرد؟

منظور من این است که آیا همه مردم در مواجه با وظیفه آنرا  ناراحت کننده می بینندوترجیح میدهند ازآن فرارکنند؟

یا چه چیزی باعث می شود که من در مواقعی خاص دچارتعلل ورزی بشوم، ولی دیگران خیر؟

برخی کارهای اصولی که میتواند جلوی تعلل ورزی را بگیرد، عبارتند از:

 

آنها هیچکدام از قوانین و پیش فرض های مورد بحث در رابطه باتعلل ورزی ندارند.درعوض ممکن است از این نوع افکار داشته باشند:

 

«کار همه زندگی من نیست، و کارهایی انجام میدهم که دوست ندارم، یا بدلیل اینکه طبق خواسته و نظر دیگران جزوی از زندگی من است»

«تفریح و پیشرفت نیز به یک اندازه اهمیت دارند، راه زندگی همین است که بخاطر دستاوردهای بلند مدت، رنج  و زحمت موقتی را تحمل کنیم»

«کمال در کار جایی ندارد، فقط درحد قابل قبول کار میکنم و مردم هم همیشه مشغول قضاوت راجع به من نیستند»

«دقیقاً نمی توانم معلوم بسازم که سرانجام کارها چیست، اما می توانیم به جای دراز کشیدن و زمین گیر شدن، دست بکار بشوم»

«و من می توانم با هرگونه تعلل ورزی که ممکن است پیش بیاید کنار بیایم. درکل من میتوانم هرکاری را که ذهن خود را روی آن متمرکز سازم، انجام بدهم»

«من میتوانم در هنگامی که انرژی ام پایین است کارهایی را انجام بدهم،احتمالاً به اندکی تلاش بیشتر نیاز خواهد بود، ولی اغلب اوقات احساس خوبی بدست می آورم»

 

این افراد ممکن است دارای قوانین و پیش فرض هایی باشندکه وجدان کاری را با اهمیت می شناسد و به همین دلیل بر قواعد و پیش فرض های بی فایده آنها برتری دارد. مثلاً مکن است شخصی باور داشته باشد که «کاروتلاش درجهت کسب روزی حلال، چیزیست که به من حس پیشرفت می دهد».

هرگونه پاداش یا تنبیه بزرگ و نزدیک(به جای پاداش یا تنبیه کم وباتاخیر) برای کامل کردن وظیفه یا ناتمام گذاشتن آن، میتواند افراد را علیرغم تجربه ناراحت کننده، به انجام آن وادار نماید.

ممکن است راجع به انجام وظیفه یا دنبال کردن هدف، احساس ناراحتی بکنند ، ولی اگر از «احساس ناراحتی» متنفر و بیزار نباشند، می توانند درصورت ضرورت ناراحتی را تحمل کنند درنتیجه میل به گریز از ناراحتی بخاطر انجام وظیف، آنقدرها شدید و نیرومند نیست.

عذر وبهانه تراشی های آنها برای ایجاد حس خوب و مثبت جهت تعلل ورزی، کافی نیست.

 

چگونه میتوانم چرخه تعلل ورزی را متوقف سازم

اکنون که فهمیدید درموقع تعلل ورزی چه اتفاقی می افتد، می توانید سئوال کنید؛ چگونه می توانم جلوی تعلل ورزی خودم را بگیریم؟ و  هم اکنون چه کاری لازم است انجام بدهم؟

درجهت تغییر تعلل ورزی لازم است چرخه آنرا از سه جنبه خاص بشناسیم:

بهانه تراشی برای تعلل ورزی را بیرون بریزیم

درمدل ۴  راجع به نحوه رهایی از بهانه جویی های توسل به تعلل ورزی بحث خواهیم کرد. با شناخت بهانه هایی که تعلل ورزی را برای شما معقول و قابل توجیه می سازد و درنتیجه احتمال ارتکاب به تعلل ورزی را کاهش می دهد. همچنین به «خودانتقادی» یا سرزنش خویشتن نیزخواهیم پرداخت  که شما را در جهت پرهیز از تعلل ورزی عملاً بی انگیزه می سازد. بجای آن شیوه های مفیدتری برای صحبت کردن با خودتان خواهید آموخت که برای پرهیز از تعلل ورزی عملاً انگیزه بخش هستند.

تکنیک های خاص برای متوقف ساختن تعلل ورزی

مدل ۵ نیز مخصوص راهبردهای رفتاری- کاربردی برای کمک به شما جهت متوقف کردن فعالیت های تعلل ورزی و یا برای جلوگیری از شروع مجدد آن  می باشد. تکنیک های متنوعی  را تمرین خواهید کرد. برخی را که مفید و موثر به حال شما باشند انتخاب می کنید و مابقی راکه بکار شما نمی آیند کنار می گذارید. با اندکی آزمون وخطا، قادر خواهید بود این تکنیک های عملی را درمورد خودتان بکارببندید.

ادامه دارد…

شناخت چرخه ویرانگر تعلل ورزی!(۷)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!