چه انتظاراتی باید از کودک نوپا داشته باشیم(۹)

صحبت کردن با نوزاد

پرورش صحبت کردن نوزادان

نوزادان عاشق شنیدن صدای آدمهای دور واطرافشان هستندوبرای پاسخ به این نیازکودک دلبندتان، به ابزارهای مادی خاصی نیازندارید، جز یکسری اقدامات ساده ای مثل موارد زیر:

گهگاهی با نوزاد خویش حرف بزن. به غان غان کردنهایش جواب بده. باتکرارغان غان او موجب خواهی شد که لبخندبزند. گاهی اوقات میتوانی اززبان کلامی استفاده کنی؛ مثل، وقتی که دستانش را به طرف بطری شیردرازمیکندومیگوید،قا قا قا، وشما جواب میدهید،‌”خوبه، پس آماده شدی که یه کمی شیربخوری؟ بله، شیراینجاست، بفرما. به به، چقدر هم خوشمزه است!”

بازیهای ساده زبانی و لامسه ای را با نوزاد اجرا کنید. بپرسید دماغت کو؟ سپس دماغ او را لمس کرده و سپس باخنده و بازی میگویی دماغت اینجاست. این کارراچند مرتبه تکرارکنید، بعد به اندام های دیگر او مثل گوش، زانو، شکم و… بپردازید. وقتی که احساس میکنید نوزادتان ازبازی خسته شده، فوراً آنرا تمام کنید.

بازی با لمس دماغ یاگوش وتکرارکلمات آن برای چندین مرتبه تغییر میکند. این شیوه را با اشیاء دیگرهم انجام دهید. وقتی که اسم اشیاء را بارها و بارها میشنود، شروع میکند به پیوند زدن صدا با آن شئی.

همیشه به اشیاء آشنا اشاره کرده ونام ببرید. با شنیدن اسم یک شئی بطورمکرر، نوزاد شما می آموزد کلمه شنیده شده را به معنای آن پیوندبزند. مثل، ” پتوی تواینجاست. پتوی نازتو. واه که چقدرقشنگه، چقدرپتوی نرمیه!”

 

 

پرورش هوش کودک نوپا

چه انتظاراتی باید از کودک نوپا داشته باشیم

پرانرژی، شلوغ و کنجکاو باشند

خود محور باشند

عاشق تقلید صداها و اعمال دیگران هستند. برای مثال، با تکرار کردن کلماتی که والدین و دیگران میگویند، وانمود میکنند که مشغول انجام کارخانه هستند، یا اینکه با بزرگسال درکارهای داخل حیاط و باغچه مشغول می شوند.

میخواهند مستقل باشند و خودشان به تنهایی دست به کارهایی بزنند

اگردرفعالیتی دخالت داده شوند که علاقه به آن ندارند، فراخنای توجه اندکی خواهند داشت

به مهارت های جسمانی شان تنوع ببخشید(برای مثال، با قدم زدن درحالت عقب رفت)

کیفیت ونحوه دوست داشتن و دوست نداشتن بچه های دیگر بوسیله کودکتانرا مشاهده کنید

به تنهایی یا درکنار نوباوه های دیگر بازی میکند

خزانه واژگان آنها از دو یا سه کلمه به حدود ۲۵۰ کلمه و بیشتر ازآنچه اطرافیان برایش میگویند، افزایش می یابد

از والدین و دیگران میخواهد برایش با صدای بلند کتاب بخوانند، اغلب کتاب ها و داستان های برگزیده و محبوبشان را تقاضا میکنند

به خواندن و نوشتن به شیوه والدین و دیگران وانمود میکنند.

بازیگوشی کودکان کنجکاوی کودکان نوپا

بین سالهای دوم و سوم زندگی، بچه ها اینگونه هستند:

خواهان کسب اطلاع بیشترازدیگران هستند

ازاحساسات و تفکرات خودشان بیشترآگاهی دارند

اغلب لجوج و خود سرهستند و ممکن است کج خلقی های موقتی داشته باشند

میتوانند قدم بزنند، بدوند، بپرند، جست وخیز کنند، غلت بزنند و بالا بروند.

واژگان لغوی آنان از ۲۵۰ به هزار کلمه در طول یک سال افزایش می یابد

میتوانند دو، سه  و چهار کلمه را در یک جمله بکار ببرند

میتوانند ازمیان کتاب ها و قصه های مطلوب یکی را برای شنیدن با صدای بلند انتخاب کنند

کار محاسبه را شروع میکنند

به مطالب چاپی مثل حروف اسم خودشان، توجه شان جلب می شود

شروع به تمییز و تفکیک مابین طراحی و نوشتن میکنند

شروع به خط خطی کردن میکنند، چیزهایی میکشند که حروف مورد علاقه شان می باشد

ادامه دارد…

اعتماد به نفس نوزادان را چطوری پرورش بدهیم؟(۸)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!