چطوری میتوان جسورانه تر رفتار کرد؟(۱۲)

ما مباحث مختلفی را طی سه مدل علمی راجع به جسارت ورزی بعمل آوردیم و چند شیوه کاربردی برای رفتار جسورانه را آموزش دادیم، اکنون در مدل چهارم  این بحث مهم روانشاختی قرار داریم و لازم است که شما برای ارتباط جسورانه دارای یکسری تکنیک های عمومی و ریشه ای باشید تا بتوانید در موقعیت های مورد نیاز استفاده کنید.

 

بنابر این در این مدل ما برخی ازتکنیکهای عمومی رفتار جسورانه را معرفی میکنیم.

این تکنیک ها میتواند دردامنه وسیعی ازشرایط وموقعیت ها مورد استفاده قرارگیرد.

در مدل ۷ برخی تکنیک های رفتار جسورانه وجود دارد که مخصوصاً برای مقابله با موقعیت انتقادی بکار می آید.

در هنگام تمرین این تکنیک ها، موقعیت شما هر چقدر واقعی ترباشد، خیلی مفیدتراست.

البته منظورمان موقعیت هائی نیست که دچار عواطف خیلی نیرومند شده باشید.

اما پس از مهارت یافتن هر چه بیشتر به تکنیک ها می توانید در موقعیت های مشکلتر یعنی مملو ازعواطف واحساسات شدید نیز از این تکنیک ها استفاده کنید.

لازم است یادآوری کنم با یادگیری هرمهارت جدید، ممکن است برای اولین مرتبه این تکنیک ها آنطورکه شما برنامه ریزی کرده اید، خوب پیش نروند.

در چنین وضعیتی فوق العاده اهمیت داردکه خودتان را سرزنش نکنید، بلکه بررسی کنید، عیب کارکجاست وچطوری می توانید دفعه بعد بطرز متفاوت تری عمل کنید.

وسپس تجربه دیگری را دنبال کنید. باگذر زمان خواهید فهمیدکه استفاده از تکنیک ها چقدر ساده تر و آسان تر شده است.

 

هشدار در باره ارتباط غیرکلامی

یادآوری میکنم توامان یا همزمان با هریک ازتکنیک ها، ارتباط غیرکلامی به اندازه ارتباط کلامی اهمیت دارد. ممکن است فکرکنید بدلیل بکاربستن تکنیک جسارت ورزی خاص، فرد جسوری هستید؛ اما با این وجود احتمال دارد از همه این تکنیک ها درشرایطی استفاده کنیدکه زبان بدنی و غیرکلامی شما کاملاً انفعالی یا تهاجمی و خشن باشد.

برای اطمینان از اینکه ارتباط غیرکلامی شما جسورانه است یا خیر، بایستی آرامش کلامی خود را حفظ کنید، صدای خود را نرمال بسازید، با خونسردی و در بسترآرامش تماس چشمی مستقیم برقرار کنید، وسعی کنید از وارد ساختن فشار و استرس به بدن تان، بالاخص عضلات صورت و دستان تان خود داری کنید و به حداقل برسانید. اگر نمی توانید تمامی روش های جسورانه بودن غیرکلامی را بخاطر بیاورید، لطفاً مدل دوم را مجدداً بخوانید.

 

تکنیک جسارت ورزی اساسی

جسارت ورزی اساسی هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد که میخواهیم درباره نیازها،خواسته ها،باورها،عقایدیااحساسات مان، توضیح شفاف ارائه میدهیم. این نوع جسارت ورزی میتواند برای«شناساندن» یا «معلوم ساختن» نیازهای ما درزندگی روزمره مورداستفاده قراربگیرد.

جسارت ورزی اساسی بطورکلی ازتوضیح «من»استفاده میکند.

به دو نمونه ازاین نوع توضیحات توجه فرمائید:

 

*«من به ۳ ساعت مرخصی روزانه نیاز دارم»

*« از اینکه مشکل شما به این طریق برطرف گردید، من احساس خشنودی و رضایت میکنم»

 

همچنین ازجسارت ورزی اساسی  می توانیم در موارد زیر استفاده کنیم؛

برای بیان یا ابلاغ تعریف و تمجید،

تقدیروتشکر،

ارائه اطلاعات یا واقعیت ها،

یا به هنگام درگیر شدن در موقعیتی که برای اولین بار با فردی دچار مشکل می شویم،

استفاده نمود.

 

به چند نمونه دقت کنید:

*«من از قبل به این قضیه اصلا فکرنکرده بودم، لازم است در فرصت مناسب راجع به ایده شما فکر کنم»

*« فکر میکنم کیفیت ارائه مطالب شما، واقعاً خوب بود»

*« هزینه این برنامه ۲ میلیون تومان می باشد»

*«وقتی به من کمک میکنید، نسبت به آن علاقمند می شوم»

 

لازم به یادآوریست که درموقع ارائه توضیحات خودتان،آن را بصورت خاص مطرح کنید.

نسبت به چیزی که میخواهید یا احساس میکنید، از بیان خیلی خاص یا مستقیم استفاده کنید.

ازسخنان حشو یا زاید خودداری کنید، توضیحات خود را کاملاً ساده و مختصر بسازید. این مهارت کمک میکند تا در باره چیزی که میخواهید ارتباط برقرار کنید، شفاف و روشن عمل کنید.

جسارت اساسی همچنین دربرگیرنده چیزیست که برخی از مردم آنرا تکنیک خود-افشاگری می نامد،که  اساساً با یک توضیح ساده، احساسات خود را آشکار می سازید. بطور مثال:

 

*«احساس نفرت میکنم»

*«احساس گناه میکنم»

*«احساس خشم و عصبانیت دارم»

 

تاثیرفوری این خودافشاگری کاهش شدت اضطراب شماست. شما را قادر می سازد تا آرامش پیدا کنید،خود و احساس تان را تقویت  کنید و انرژی بدهید.

همچنین وقتی از توضیح «من» استفاده می کنید، نشان میدهد که مسئولیت احساسات خود را بعهده می گیرید. و سعی ندارید احساس خشم، ناراحتی و درد و رنج خود را به عملکرد دیگران یا شرایط و و موقعیت های جهان بیرون نسبت بدهید.

ادامه دارد…

 

ترجمه و ویرایش بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!