چطوری میتوان بصورت جسورانه فکر کرد؟-بخش نهم

??همانطورکه درمدل یک ذکرکردم،یکی ازچیزهایی که جسور بودن ما را مشکل می سازد، طرزتفکر ما است. همه ما نسبت به خودمان، دیگران و جهان صاحب باورهایی هستیم. این باورها برگرفته از تجربه زندگی ما در این دنیا و در طول زمان می باشند.

باوجود اینکه از تجربیات گذشته زندگی مان عبور کرده ایم و آنها را پشت سرگذاشته ایم، با اینحال طرز تفکر خودمان را به روز نساخته ایم و همچنان طبق نسخه پنهان و آشکار باورهای کهنه و منسوخ زندگی میکنیم.

 

Image result for assertive behaviour

مثلاً ممکن است دوره خردسالی مانرا درخانواده ای سپری کرده ایم یا تربیت شده ایم که موقع احساس ناراحتی و غم، مجبور بوده ایم آنرا به دیگران ابراز نکنیم،چونکه مورد استهزاء و تمسخر اطرافیان قرار می گرفتیم.

?? شاید باورداشتن این نوع طرزتفکر( یعنی بد بودن ابراز احساس غمگینی و گریه کردن) درموقعیت و شرایط  دوران کودکی قابل درک می باشد, اما اکنون که بزرگ شده ایم و از آن موقعیت نیز عبور کرده ایم، چرا همچنان طرزتفکر دوران کودکی خود را باور داریم؟ بدون اینکه صحت و سقم آنرا بررسی یا آزموده باشیم؟ چرا همچنان طبق همان پیش فرض دوران کودکی مان فکر کرده و عمل میکنیم؟

درحالیکه این طرزرفتارآنها برخلاف تصورشان  شیوه ای کاملاً تهاجمی وسلطه گرانه دررابطه با دیگران می باشد.

 

Image result for assertive behaviour

???خصوصیات طرز تفکر منفعلانه یا غیرجسورانه

به تعدادی از افکارمنفعلانه یا غیرجسورانه رایجی دقت کنید که ممکن است برخی از آنها در مورد شما مصداق داشته باشد:

?من نباید بگویم که واقعاً چه احساسی دارم یا اینکه به چی فکر میکنم، چرا که نباید با بیان مشکلات خودم باعث رنجش و ناراحتی دیگران بشوم.

?اگر با جسارت ابراز وجود کنم، باعث ناراحتی دیگری می شوم و روابطم با بقیه ازبین می رود.

?اگر بگویم که به چه چیزی فکر میکنم، باعث شرمساری و خجالت وحشتناکی می شود.

?اگر کسی به درخواست من پاسخ “نه” بدهد، یعنی اینکه به من علاقه ای ندارد و دوستم نیست.

?نباید بگویم که به چی نیازدارم یا چه احساسی دارم: کسانی که نزدیک من هستند خودشان ازهمه چیز مطلع اند.

?کاری احمقانه و بدور از نزاکت است که به شما بگویم چی میخواهم.

?من هیچ حقی برای تغییر ذهنم ندارم؛ نه من، بلکه هیچ کس دیگرچنین حقی ندارد.

?در پایان همه مشکلات رفع می شود، و بهرحال من هیچ تقصیری ندارم.

?مردم احساسات شانرا برای خودشان باید نگهدارند

?اگر اظهار بکنم که من احساس اضطراب دارم مردم فکر خواهند کرد من ضعیف هستم و مرا تمسخر میکنند یا امتیازم را از من سلب میکنند.

?اگر تعریف و تمجید های برخی از مردم را قبول کنم بدان معناخواهد بود که آدم بزرگی هستم.

 

دقایقی فکر کنید تا ببینید آیا میتوانید باورهای منفعلانه بیشتری را درخودتان شناسایی کنید؟

منتظر باشید در مدلهای ۶،۷، ۸ و ۹ برای شناسایی و در رابطه با افکارمنفعلانه راجع به “نه” گفتن، کنار آمدن با انتقاد، سازگاری با نومیدی و سرزنش کردن و سرزنش شدن مباحث بسیار مفیدی فراهم دیده ایم حتماً   از این مدلها چند ایده مفید را برای جایگزینی با تفکر منفعلانه بدست خواهید آورد.

Image result for assertive behaviour

???✌?حق جسارت ورزی ما

حق جسور بودن،یعنی چیزی که ما بعنوان موجود انسانی صاحب آن هستیم. بسیاری از ایده های فعلی مرتبط با تعلیم جسارت ورزی نخستین باردرکتاب  مانوئل جی.اسمیت در سال ۱۹۷۵ باعنوان؛”وقتی میگویم “نه” دچار احساس گناه می شویم” منتشرگردید. این کتاب در۱۰ نکته اساسی خلاصه کردید که  برخی ازاین حقوق عبارتنداز:

?شما حق دارید راجع به رفتار،افکاروعواطف تان داوری کنید ومسئولیت تبعات وعوارض آن نیزبرعهده خود شماست.

?”نه” گفتن حق شماست.

?شما حق دارید هیچ دلیل یا بهانه ای را برای توجیه رفتارتان ارائه ندهید.

?اگربدلیل یافتن راه حل هایی برای مشکلات مردم پاسخگو هستید، به همین دلیل دارای حق رای یا قضاوت نیزمی باشید.

?شما حق دارید ذهن خود را تغییر بدهید.

?شما حق دارید با عقیده شخص دیگر مخالف باشید.

?شما حق دارید مرتکب اشتباه شوید و بخاطر آن پاسخگو باشید.

?شما حق دارید بگوئید،”من نمی دانم”.

?شما حق دارید در تصمیم گیری تان غیرمنطقی باشید.

?شما حق دارید بگویید “من نمی فهمم”.

?شما حق دارید بگوئید،”من بی احتیاط هستم”.

 

مهمترین بخش این حقوق آن است که همراه خود مسئولیت به بارمی آورند.

حتماً متوجه هستید اولین نکته می گوید شما حق داشتن افکار، رفتاروعواطف مخصوص خودتان می باشید،ولی بایستی مسئولیت تبعات ناشی از آنها را بپذیرید.

اغلب مردم فکرمی کنند چون جسورانه رفتارمیکنند،نسبت به تبعات اعمال خودوحقوق دیگران یاغفلت دارندیابی توجه هستند.

Image result for assertive behaviour

?چگونه باورهایتان را تغییر بدهید

⚡️شناسایی کردن باورهای بی فایده گام نخست بسوی تغییردادن آنهاست.

درواقع، برای برخی افراد فقط تشخیص دادن اینکه به این شیوه می اندیشیده اند میتوان کمک کندتاآن را تغییربدهند، مخصوصاً هنگامی که آنها تشخیص میدهند حق تغییر دادن و اندیشیدن به شیوه متفاوت را دارند.

بهرحال، برای بیشتر مردم فقط تشخیص دادن اینکه به شیوه ای بی فایده می اندیشیده اند برای تغییر تفکر کافی نیست.

⚡️دردرمان رفتاری شناختی(CBT) یکی از شیو های شناسایی تفکرات بی فایده به چالش کشیدن آنها درذهن می باشد.

همچنین آنرا بحث و جدل(disputation) یا مجادله هم می نامند.

به چالش کشیدن یا بحث وجدل کردن روی اصولی کارمیکندکه بیشترتفکرات وباورهای ما،عقایدآموخته شده هستندتاواقعیت ها.

این بدان معناست که میشودآنها را مورد سئوال قرارداد بجای اینکه فقط بشکل کورکورانه پذیرفت، مخصوصاً اگرآنها سبب پریشانی وآشفتگی ما بشوند.

به چالش کشیدن یا مجادله افکارتان بدان معناست که شما شاهدی را به نفع یا علیه تفکررا آزمایش کنید. درمقام یک  کارگاه آنها را تفتیش یا بررسی کنید. سعی کنید به قعر حقیقت افکار نفوذکنید.

⚡️دو استراتژی عمده وجود داردکه میتواند به شما کمک کند تا افکارتان را به چالش بکشید:

الف)  استراتژی استفاده ازدفترثبت افکاراست.

ب)  آزمایش عملی.

در ادامه مطلب هریک از این دواستراتژی را به ترتیب توضیح میدهیم…..

 

 

ویژگی های رفتارجسورانه-بخش هشتم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!