چطوری دچار عزت نفس ضعیف شده ایم؟-بخش سوم

panic-attack-152374568723479
مدل دوم معالجه عزت نفس ضعیف

 

?چطوری دچارعزت نفس ضعیف شده ایم؟

درمدل یک،گفتیم که افراد با عزت نفس ضعیف باورهای منفی،عمیق و بنیاد وته نشین شده راجع به خودشان ونوع شخصیت شان دارند.آنها اغلب اوقات این باورها را بعنوان واقعیت ها یا حقایقی درباره هویت شان تلقی میکنند. دراین مدل، ما روشن خواهیم کرد که این باورها راجع به خودمان چگونه پرورش می یابد.

 

 

واقعیت و عقاید
قبل از شنایی نحوه پرورش باورهای منفی راجع به خودمان، اجازه دهید تفاوت بین واقعیت ها و حقایق، با عقاید را بحث کنیم.

 

 

لغت نامه ها  واقعیت را پاره ای دانش تعریف میکنند که دربرگیرنده واقعیت عینی میباشد. این بدان معناست که واقعیت شاهدی دارد که می گوید آن واقعیت است، طوریکه هیچ شکی راجع به آن وجود ندارد.  عقیده “یک دیدگاه، قضاوت، یا ارزیابی شکل گرفته در ذهن راجع به موضوعی خاص میباشد. ” یک عقیده چگونگی برداشت شخص ازچیزی میباشد، و این دیدگاه ممکن است منحصربفرد برای او باشد.

 

اجازه دهید برای ارائه تصویر بهتر ازتفاوت بین واقعیت ها و عقاید،نمونه هایی ارائه نمائیم:

 

جمله “من چشمان آبی دارم”، یک واقعیت است. جمله “من چشمان آبی را دوست دارم”، یک عقیده است.
جملات : من یک مادرم ، من ماشین دارم، من درشهر تهران زندگی میکنم، همگی واقعیت دارند. این توضیحات میتوانند مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند.

 

جملات ؛ داشتن مقدار زیادی پول واقعاً مهم است، رضایت شغلی عبارت از به حداقل رساندن کم کاری،  و درترکیب  داروها و الکل چیز نادرستی وجود ندارد، همگی عقیده هستند.

 

واقعیت ها نمیتوانند مورد چالش قرار بگیرند، ولی عقاید میتوانند جهت دار، غیردقیق، اشتباه، و بی فایده باشند.
ایده ها وافکار ما راجع به خودمان، درحقیقت قضاوت هایی هستندکه ما راجع به خودمان داریم، و ارزش گذاریست که نسبت به خودمان بعنوان یک فرد داریم، والبته جزو عقاید هستند تا واقعیت. هرچند اغلب ما این عقاید را بیشتراوقات بعنوان حقیقت یا واقعیت به حساب می آوریم، وآنها را قویاً باور میکنیم.

 

اما این باورها و عقاید نسبت به خودمان، ازکجا می آید یا نشات میگیرد؟ ما چطوری این باورها را راجع به خودمان پرورش میدهیم؟

 

 

child-72436587242523454

 

 

?تجربیات زندگی دوران خردسالی وکودکی ?

 

باورها راجع به خودمان (عزت نفس یا عزت نفس ضعیف) بعنوان نتیجه تجربیاتی است که در زندگی مان آموخته ایم، بالاخص تجربیات زندگی دوران طفولیت و کودکی.
اغلب مواقع باورهای ما نسبت به خودمان،  نتایجی هستند که ما براساس اتفاقات جریان زندگی مان، فراهم ساخته ایم.

 

این بدان معناست که در لحظاتی از زندگی مان موجب تشگیل آن باور ها می شویم.

 

ما به شیوه های متفاوتی یاد میگیریم. ممکن است از طریق تجربه مستقیم، رسانه ها، مشاهده آنچه دیگران انجام میدهند، و گوش سپردن به آنچه مردم می گویند.

 

در تمام عمرمان این امر استمرار می یابد ولی باورها راجع به خودمان عمدتاً (البته نه همیشه) دردوران طفولیت زندگی پرورش یافته است.

 

این بدان معناست که تجربیات دوران کودکی، خانواده نخستین، جامعه ای که درآن زندگی میکنیم، مدارسی که می رویم، وهمسالان ما برتفکرات و باورهای ما راجع به همه انواع کارها، از جمله خودمان، سلطه یافته اند.

 

☠برخی تجربیات منفی بوجود آورنده عزت نفس ضعیف:

 

??تنبیه، غفلت، یا سوء رفتار

 

اگرکودکان به هرنحوی مورد بدرفتاری، وتنبیه مکرر دریک الگوی نسبتاً شدید یا غیرقابل پیش بینی واقع شوند، مورد بی توجهی وغفلت  قرار بگیرند،ترک شوند، یا مورد سوء استفاده های خاص قرار بگیرند، این تجربیات میتواند بعضی آسیب ها یا زخم های عاطفی و روانشناختی عمیق برجا بگذارد.

 

پس، شگفت آور نیست که اگرشخصی چنین تجربیاتی دردوران نخستین زندگی خویش داشته باشد، وحالا نسبت بخودش، دارای افکار و قضاوت های خیلی منفی نباشد.

 

در واقع هرچقدر تجربیات تلخ و ناگوار دوران کودکی شدید باشد، آسیب پذیری  فرد در بزرگسالی بیشتر می شود. بالاخص در ابتلا به عزت نفس ضعیف.

 

child30489769333333062736540029

 

✅متفاوت بودن درخانه و مدرسه  نیز علت دیگری بر عزت نفس ضعیف است.
برخی افراد ممکن است درمنزل یا درمدرسه “متفاوت بودن نسبت به بقیه” را تجربه کرده باشند. این افراد ممکن است  نسبت به خواهر وبرادرهای خود درخانه وخانواده  اندکی کم هوش ترباشند، یا درمیزان علائق، استعداد ها یا مهارت های هنری مثل موسیقی، ورزش، علاقمندی به  ریاضی،  علم گرایی  و هرمهارت دیگر، تفاوت هایی داشته باشند.

 

شاید آنها بخاطرداشتن علائق یا توانایی های متفاوت شان مورد سرزنش واقع بشوند، و در عینحال ممکن است مورد تایید هم قرار نگرفته باشند. درحالیکه  فعالیت ها یا دستاوردهای خواهر و برادرها یا همسالان شان مورد تجلیل و مستحق پاداش و امتیاز شده باشد.
درواقع مورد تبعیض قرارگرفته باشند. واحتمالا تحت چنین شرایط  باورکنند که؛ من آدم عصبی هستم، من آدم بی خاصیت و بی استعداد هستم، من با بقیه فرق دارم، من….

 

 ✅ دچارمشکل شدن  با استانداردهای گروه دوستان
درطول اواخردوره کودکی و اوایل نوجوانی نیز، تجربیات ما با دوستان وهمسالان اطراف مان میتواند برطرز تلقی و تصورما ازخودمان تاثیربگذارد.

 

این هنگامیست که نمود یا ظاهر جسمانی برای شخص جوان خیلی مهم می باشد. درچنین شرایطی،  نوجوان وجوان دارای اضافه وزن و چاقی که تجربیات مثبت و خوب خیلی زیاد با همسالان خود نداشته باشد، مستعد تشگیل باورهای منفی راجع به خودش می باشد.

 

مخصوصا درجهانی که تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم توسط رسانه ها باورهای خاصی را راجع به زیبایی، جذابیت و خوب یا بد بودن به نوجوانان و جوانان القا میکنند.

نتیجه چنین سیستمی تشگیل باورهایی از این نوع خواهد شد: “من چاق و زشت هستم”، “جذابیت ندارم”،یا، “دوست داشتنی نیستم”
بجز مسئله چاقی، نوجوانانی که با ظاهر مخصوصا چهره خودشان مشکل داشته باشند مثلاً جوش های صورت در دوره بلوغ میتواند تحت تاثیر تمسرخ و استهزا دوستان  به باورهای منفی راجع به خودشان برسند.

ادامه دارد…

معالجه عزت نفس ضعیف-بخش نخست

معالجه عزت نفس ضعیف-بخش دوم

 

ترجمه بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!