درس هایی برای زندگی:پیشرفت هرگز پایان ندارد!(۳)

sych-8762438562836452846

 

?❎به اصل «پیشرفت هرگز پایان پذیرنیست» متعهد باشید

همیشه در جستجوی بهترین شیوه های اجرای امور درزندگی تان باشید. ژاپنی ها برای این منظور که ترقی یا بهبود هرگزپایان نمی پذیرد، ازواژه  کای زن Kaizen استفاده میکنند

 
ترقی وموفقیت نهایی متعلق به کسانی است که می آموزند و بر این تعلیم خود پافشاری میکنند. اگرازروی آگاهی توقف را انتخاب کنید، حتماً همسر، پسر، دختر، دوست، کارفرما، کارگر، ورزشکار و شهروند بهتری میتوانید بشوید.

 
?تعهد والزام ازدرون به بیرون می ریزد و اغلب آزموده و محک میخورد.
خودتانرا برخلاف بهترین ها بسنجید.
?بیشتر مردم متوسط بودن را ترجیح میدهند.
این چیزیست که معنای متوسط میدهد
اگر تلاش تانرا محکم نکنید،محدودیت هایتانرا نخواهید شناخت.
?ایده «خیلی خوب»(کمالگرایی) را کناربگذارید.
ولی درعوض به «رجحان وبرتری» ملتزم باشید.
هرکدام از اهداف خود را درنظربگیرید و فکر کنید چگونه میتوانید ماهانه یک درصد پیشرفت کنید. موفقیت یک سیاحت یا گشت وگذاراست.
یک دستاورد مقطعی وسریع نیست.
?درهنگام کارلذت ببرید.
موفقیت بمنزله قله ای برای صعود کردن نیست،
بلکه فلاتی است برای پیمودن.
?همیشه کودکان و کارکنان خویش را به انجام دادن درست کارهاواستمرار داشتن در آن تشویق نمایید.

 

 

sych-8762438562836452845

 

 

?☔️صرفه جو باشید تا از فقر پیشگیری نمائید
خواسته ها وآرزوهایتانرا ازنیازهایتان جداکنید.
وبرای تامین همه نیازهایتان بطورمناسب ومقتضی تلاش نمایید.
?اما، نه برای تامین همه خواسته هایتان خود را رنج بدهید!
خیلی از مردم خود را بخاطر زیاده خواهی وتجملات ناشی از چشم وهمچشمی و منزلت طبقه ای گرفتار کارهای سخت و جانفرسا می سازند.
?بایک زندگی ساده ومعمولی میتوانید کوله بارزندگی را پرثمرکنید.
برای خرید لوازم زندگی وسواس بخرج ندهید بجای آن میتوانید با تفکرو کنترل انتظارات نامعقول با وسایل موجود، ساده و راحت زندگی کنید.
?واقعیت پذیر باشید نه واقعیت گریز.
برای تشگیل بانک سرمایه شخصی  سخت کارکنید اما کمترخرج نمایید.
کسانی که برمخارج روزمره کنترل واشراف دارند میتوانند بین ۱۰ تا ۱۵درصد درهزینه ها صرفه جویی کنند. با صرفه جوی زندگی خود را بهبود بخشید و از فقر و تنگدستی پیشگیری نمائید.

 
sych-8762438562836452849

 

 

⚡️?امروزتان را ویژه بسازید
بسیاری از مردم عادت دارند بدون تامل و ناهوشیارانه ساعات و دقایق زیادی از وقت خود را  به مرور گذشته و اتفاقات آن اختصاص میدهند:
اینکه دیروز چطوری گذشت؟
امروز را میخواهم چطوری تمام کنم؟
مهمترین اتفاق زندگی من چیست؟
بدون اینکه متوجه باشند خیلی از اوقات  این سئوالات الویت بندی امور زندگی شما  را نشان میدهند.
اولویت بندی امور، تفاوت ها را نشانه می رود!
⚡️اگر در زندگی همه چیز یکسان نیست، پس چرا ساعات و لحظات برخی از ما  یکسان سپری می شود؟
آیا ازخودت پرسیدی امروزت چگونه متفاوت ازدیروز خواهد بود؟
⚡️آیا میتوانی به چیزهای کوچک و ریزی فکر کنی که بتوانی  با همان ها، امروزت را متفاوت از دیروز بسازی؟
شاید در زندگی تان چیزهایی باشندکه از آنها گریزان بوده اید، مثلا چربی های آویزان از پت و پهلوهایتان!
اگر امروز را برای شروع و استارت رهایی از آن اختصاص بدهید، فردا یقینا احساس غرور ویژه ای خواهی داشت.
تنوع در روز را فراموش نکنیدٰ:
⚡️سعی کنید هر روزخود را به هدفی خاص اختصاص بدهید؛ برای اینکه افراد ناموفق،غمگین وافسرده، کسانی هستند که ایام آنها یکسان و یکدست سپری می شود.
اینکه امروز چه روزی است، یکشنبه است یا پنج شنبه؟ آذرماه است  یا تیرماه؟ ساعت ۳ بعداز ظهراست یا۱۰ صبح ؟  برای افراد افسرده تفاوت چندانی ندارد!
البته همیشه اینطور نیست که همه ساعات و ایام زندگی انسان متفاوت باشد، بلکه هرکسی درزندگی اش روزها و ساعات واوقات یکسانی هم دارد.
⚡️برای ۲۴ ساعت شبانه روز خود یک نقشه کوچولو بکشید؟
فقط اندکی با دیروزتان زاویه داشته باشد، بعداز مدتی تغییر شگفت انگیزی را مشاهده خواهید کرد.
همیشه کاغذ ودفتر همراتان باشد. امروز چکار خواهید کرد تا فردای بهتری را برای خودتان وخانواده تان تضمین کنید؟
فهرستی ازکارها و وظایف تانرا بنویسید.فهرست شما نقشه راه پیشرفت های شخصی و زندگی متعادل شماست
آنها را اولویت بندی کنیدو مهمترین کار و شیوه را از همین امروز شروع کنید.

 

ادامه دارد….

 

ترجمه و ویرایش بهمن ابراهیمی

 

نیروی صبر و شکیبایی را به کار اندازید!(۴)

 

فقط به قدرت برترتمکین کنید!(۲)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!