پرورش ذهن هوشیار بجای ذهن شرطی شده

هوشیاری حضور

بدون فراخوانی هوشیاری حضور، هر عمل ما میتواند، منشاء تولید درد، ناراحتی و خسران برای خودمان و دیگران ختم شود

در مجموعه تمریناتی که بعد از این تقدیم خواهیم کرد، قصد داریم ذهن خویش را بگونه ای پرورش بدهیم که بتواند، جهان و اشیای پیرامونی را بصورت کاملا متفاوت ببیند. از این نظر متفاوت که هم اکنون قریب به اتفاق انسان ها، جهان را بصورت ناهوشیارنه، شرطی شده و از روی عادت های ذهنی مشاهده میکنند.

این الگوی مشاهده جهان و اشیای پیرامونی باعث آسیب های مختلفی به زندگی ما شده است. مشاهده ناهوشیارانه، همه ما را به ماشین های بدون روح تبدیل کرده است. ذهن ما بعد از مدتی بوسیله یکسری الگوهای فکری شرطی شده و بی فایده، به تشگیل رابطه جبری، وسواسی و شرطی شده با جهان می پردازد. مهار زدن این فرایند در حقیقت زنده کردن مجدد خودمان از حالت مردگی می باشد.

بدون فراخوانی هوشیاری حضور، هر عمل ما میتواند، منشاء تولید درد، ناراحتی و خسران برای خودمان و دیگران ختم شود. بیشتر ما در مقابل اتفاقات جهان پیرامونی خویش، در کسری از ثانیه واکنش نشان میدهیم. این واکنش ها عمدتاً فرامین ذهن شرطی شده است. هیچگونه هوشیاری در آن وجود ندارد. دستورالعمل های اتوماتیک ما را وارد مخمصه های خطرناک می سازد. اکثر ما شبیه ربات برنامه ریزی شده هستیم.که یک برنامه نویس همه وظایف، قابلیت ها و واکنش هایش را قبلاً تعریف کرده است.

برای کسی که هوشیاری خودش را پرورش نداده، کافیست یک اتفاق ساده ای پیش بیاید. مثلا فردی(A) بطور اشتباه حرف ناراحت کننده و توهین آمیزی را به فرد دیگری(B) می زند. فرد دوم که مثلا بنده باشم، در کسری از ثانیه بوسیله یکی از الگوی درونی شده ذهنی خودم، واکنش نشان میدهم. این پاسخ شرطی شده من، واکنش شرطی شده نفر اول را بیدار می سازد و همینطور یک داد و ستد ارتباطی ناهوشیارانه شکل میگیرد که ممکن است،نتیجه نهایی آن فاجعه ای تاسف بار و جبران ناپذیر باشد.

بنابراین در تمریناتی که در آینده بتدریج ارائه خواهیم کرد، تلاش دارد از نظر روانشناسی شما را برای کنترل هوشمندانه و آگاهانه در مقابل رخدادها و شرایط خطرناک مهیا بسازد، تا واکنش های عجولانه و شرطی شده شام، به کنش های هوشمندانه، خردورزانه و انسانی تبدیل شود.

در تمرینات سعی شده است که شما:

مشاهده ای از روی هوشیاری و آگاهی زنده،

مشاهده بدون قضاوت، یا خوب و بد کردن جهان اطراف تان

مشاهده بدون واکنش فوری،

تامل و درنگ کردن،

را تمرین کنید. اینها اهدافی هستند که بوسیله تمرینات این دوره روانشناختی می خواهید پرورش بدهید.

برخلاف این مقدمه اندکی تخصصی، تمرینات شما در این دوره آموزشی از سادگی مطلقی برخوردار است. و در ما هیچگونه تلاشی برای آموزش به شما و افزودن به دانش شما را نداریم. یعنی بدنبال تعلیم و آموزش ایده ها وافکار خاصی به شما نیستیم.یا اینکه شما را به پذیرش یک باور خاص یا بالعکس مقاومت در برابر یک باور و فکر خاص دعوت نمی کنیم.

تمرین ها فوق العاده ساده هستند. اجرای آنها بیشتر از چند دقیقه وقت شما را نخواهد گرفت و هرکجا و هر زمان توانستید، میتوانید اجرا کنید.

به آمادگی خاصی ازجمله سواد یا دانش، شرایط جسمی و سنی خاصی نیاز ندارد.

در یک روز بیش ازیک تمرین را انجام نمی دهید.

فراموش نکنید هدف شما از این تمرینات تربیت ذهن تان برای مشاهده متفاوت و بدون قضاوت و پیش داوری اشیای جهان پیرامون تان خواهد بود.

توصیه میکنیم تمرینات روزانه را تکرار کنید و هربار در یک مکان یا جای متفاوت انجام دهید و در صورت امکان در هر موقعیتی نسبت به دیگری زمان طولانی تر اختصاص دهید.

لازم است اندک اندک توانایی تعمیم دادن یک تمرین خاص به موقعیت های مشابه را بدست آورید، طوری که بتوانید در موقعیت های مختلف آنها را استفاده کنید.

تمرینات لازم است با چشمان باز انجام شود چون که شما میخواهید نحوه مشاهده خود را عوض کنید. هرکدام از تمرینات برای هرموقعیتی که در آن واقع شود استفاده می شود و هرچیزی که قابل دیدن باشد، مشمول مشاهده نیزخواهد بود.

آموزش

ما هیچگونه تلاشی برای آموزش به شما و افزودن به دانش شما را نداریم.

هر تمرینی حول محور یک ایده خاص می چرخد، وامکان کاربرد ایده برای تمام چیزها وجود دارد. این کار نیازمند تلاش نیست.

فقط دقت کنید که در هنگام اجرای ایده ها استثناء قائل نشوید.

برخی از ایده ها باورکردنشان سخت نیست،

قضاوت نکنید، ولو اینکه باور ندارید

راجع به کاربردآنها سئوال نکنید

فقط با بکاربستن آنهاست که معنی دار خواهند شد، نه با پرسیدن ذهنی،

مجدداًتاکید میکنم:

این ایده ها برای باور کردن نیستند،
لازم نیست شما آنها را بپذیرید،و
لازم نیست آنها را مورد تایید قرار دهید

برخی از آنها ممکن است به مقاومت سرسختانه نیاز داشته باشد. هیچکدام از اینها اهمیت ندارد، و روی اثر بخشی آنها تاثیر منفی ندارد. فقط به خودتان اجازه دهید تا بدون استثناء ایده های تمرین ها را به کار ببندید.

با هرواکنش یا نظری که نسبت به آنها داشته باشید، همچنان میتوانید از آنها استفاده کنید

چیزی بیش از کاربرد آنها لازم نیست.

ادامه دارد….

ریشه همه مسایل انسان در ذهن اگوئیک egoic یا « ذهن خودمحور» می باشد

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!