پارادکس یا ضربه معکوس نابردباردی وعدم تحمل-بخش سوم

distress-tolerance-87625762347852846

پارادکس یا ضربه معکوس نابردباردی وعدم تحمل
اکنون، برای ما کاملاً روشن می شود که به چه دلیل  از چیزهایی که موجب احساس نامطبوع و رنج آور در ما می شوند، سعی داریم دوری کنیم.

این استراتژی بنظر می رسد بتواند درموارد دیگری نیز مثل گرما، سرما، درد، خشم و غیره کارایی داشته باشد که سبب ناخرسندی و ناراحتی برای ما می شوند.

اما وقتی  که استراتژی گریز را برای عواطف مان به کار می بریم، شبیه ضربه معکوس در هنگام شلیک تفنگ می باشد. یعنی عدم تحمل ناراحتی، ماهیت پارادوکسی  دارد.
هرچقدر بیشتر بترسیم،کشمکش کنیم، و سعی کنیم از هرناراحتی و پریشانی فرار نمائیم، بطورکلی دچارپریشانحالی بدتری می شویم. ترس وگریز ما از ناراحتی عملاً پریشانی را توجیه میکند.

در واقع مقاومت ما در مقابل اتفاق این لحظه که بصورت احساس رنجش، خشم،انفعال،حسادت،هیجان،اضطراب، استرس و انواع عواطف خودش را آشکار می سازد، فقط موجب تقویت و تشدید درد و ناراحتی در ما خواهد شد.
تنها شیوه مناسب در اولین قدم، تسلیم شدن آگاهانه در مقابل عواطف منفی و پذیرش آنها همانطور که هست.

این تسلیم شدن موجب خواهد شد تا فضای جدید گشوده شود که از درون آن راه حلهای  خلاقانه و مفید چالش های زندگی به ذهن انسان خطور خواهد شد.
ناراحتی عاطفی  یا پریشانی خود را  بصورت یک چاله آب درنظر بگیرید که در مسیر عبور شما قرارگرفته است. اگربتوانید تشخیص بدهید که پریشانی عاطفی چیز ترسناکی نیست و اساساً چیزی برای فرار کردن وجود ندارد، پس تمام آنچیزی که با آن مواجه می شوید، فقط یک چاله آب خواهد بود.
و بهترین برخورد عملی شما با این چالش نیز پس از تسلیم و پذیرش آن، پاچه شلوار خود را بالا بزنید وشلپ شلپ از داخل چاله آب عبورکنید.
اگر نخواهید خودتان را اندکی خیس کنید، ممکن است منتظر بمانید تا آب داخل چاله بقدری خشک شود که بتوانید از روی  آن پرش کنید.

 

distress-tolerance-876257623478528654
اما اگر از وجود چاله آب در مسیر خود دچار ناراحتی و عصابنیت بشوید یا از آن بترسید، و به یکسری تلاش های بیهوده جهت پرهیز یا گریز از آن مشغول شوید،

در واقع با این عمل خود درست مثل این است که داخل چاله مقدار بیشتری آب می ریزید و آنقدر به این کار ادامه میدهید که یک استخر آب درست میکنید.طوریکه اکنون نه به راحتی می توانید از داخل آن شلپ و شلپ عبور کنید، یا از رویش بپرید.
پیدا کردن راهی برای عبورازیک چاله بزرگ یا استخرکارسختی است،وهرچقدر مدت زمان طولانی تری با این احساس درگیری شوید، چسبندگی بیشتری به آن پیدا میکنید و ممکن است جدا کردن و عبور از آن عملاً برایتان غیرممکن بشود.
درحقیقت با عملکرد و افکار اشتباه خودتان، یک چالش ساده را به یک مسئله بزرگ تبدیل می سازید.

 

آیا من به عدم تحمل پریشانی دچارهستم؟
تمرین: شناسایی میزان نابردباردی یا عدم تحمل شما-بخش سوم

اگرشک دارید که دچار عدم تحمل پریشانی هستید یا خیر، می توانید با پاسخ دادن به توضیحات و جملات درون جدول زیر، به تصمیم روشن تری دست یابید. سعی کنید به توضیحی که  کاملاً با آن موافق هستید،تیک بزنید.

 

distress-tolerance-876257623478556438
اگربابیشترتوضیحات فوق موافق هستید،می تواندعلامتی باشد مبنی براینکه درباره تحمل پریشانی عاطفی، دارای مشکل هستید.
اما  بعدازاینکه توانستید با مطالعه و اجرای تکنیک های ارائه شده در سلسله مقالات این سایت، برای تحمل عواطف منفی تلاش کنید، به احتمال زیاد درموقعیت خیلی بهتری جهت ارزیابی این موضوع قرار خواهید گرفت که آیا عدم تحمل ناراحتی و پریشانی، برای شما یک مسئله است یا خیر؟

تمرین: واکنش های عاطفی من

برای اینکه بتوانید به یک ایده بهتراز عدم تحمل پریشانی بعنوان یک مسئله در زندگی تان دست یابید، سعی کنید  در طول هفته آینده هرعاطفه منفی را که احساس میکنید، یادداشت کنید.
سپس میزان تحمل ناپذیری(یعنی غیرقابل تحمل، دردناک، غیر قابل کنترل بودن ) احساساتی را که درگیر شده بودید، بررسی کنید.
بنویسید به این عواطف چطوری پاسخ دادید(آیا بصورت دیوانه وار سعی کردید احساس را کنترل کنید؟ آیا برآن تسلط یافتید؟ چکار کردید که بنظر می رسد جهت غلبه بر آن احساس یا عاطفه، مفید یا بی فایده است؟).
دفتر یادداشتی هم می توانید تهیه کنید برای ثبت و ضبط و دنبال کردن اینگونه تمرینات.برای نوشتن تمرین از کاربرگ نمونه زیر استفاده کنید.

جدول ثبت واکنش های عاطفی من

distress-tolerance-876257623478556439

 

ادامه دارد….

 

ترجمه بهمن ابراهیمی

باورهایی که عواطف ناراحت کننده را تحمل ناپذیر می سازند-بخش چهارم

تحمل عواطف منفی و ناملایمات-بخش دوم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!