هنگام گفتگو علائم هیجانی خود را بشناسید

درادامه مبحث گفتگو.بخش چهارم

ایمنی را در گفتگو تضمین کنید

شاید دریک گفتگوی مشترک با یک یا چند نفر، شما تنها شخصی باشید که از دانش و آگاهی لازم برای یک گفتگوی حرفه ای برخوردارید و آسیب های آن  را می شناسید، درحقیقت با علم و اطلاع قدم در راه گفتگو میگذارید. البته این مهارت پس از تمرین های بسیار و آزمون و خطاهای سخت بدست می آید.

به این ترتیب با اتکا دانش خود، و تمریناتی که بعمل آورده اید، همیشه دقت و توجه لازم را دارید تا بحث و گفتگو از محور خود خارج نشود. معمولا چیزی که یک گفتگوی معمولی را به گفتگوی سرنوشت ساز تبدیل میکند، احساس ناامنی گفتگو کنندگان است.و کسی که بیشتر دچار ناامنی باشد، بیشتر صدمه را به گفتگو می زند و آنرا به گفتگوی سرنوشت ساز تبدیل میکند.

conversation-23495723984528930

ناامنی یعنی اینکه اطمنیان ندارید، حرف شما شنیده بشود، یا به آن اهمیت داده شود.  و از این بدتر در مقابل آن  موضع گیری تندی بشود، با برخورد خشن و زشت و تحقیر آمیزی مواجه شوید. یک چنین تصوری یا ذهنی خوانی از اقدام احتمالی طرف(طرف های) مقابل، باعث می شود که، دچار احساس ناامنی بشویم، و متناسب با این احساس رفتار کنیم و سخن بگوئیم.

 

شما بعنوان یک حرفه ای وقتی در موقعیتی دشوار قرار میگیرید، به جز توجه و دقت در محتوا و مضمنون بحث و گفتگو، عملکرد افراد را نیز زیر نظر دارید، چون برایتان مهم است که کشف کنید، طرف مقابل شما چقدر در بیان نقطه نظرات خویش  احساس ایمنی میکند.

قاعده این است که شرایط را از دو جنبه «چه چیزی» و «به چه علت» بررسی کنید. مثلاً  اگر بفهمید که چرا شخص خاصی دریک بحث و گفتگو عصبانی شده و جوش می آورد یا از مواضع خود عقب نشینی میکنند یا حتی سکوت اختیار میکند، در این حالت امکان کنترل و مهار شرایط برایتان مهیاست.

 

برای اینکه بدانی چه کار باید بکنی که ازمسیرمنحرف نشوی ودو باره درمسیردرست قدم برداری، به شرایط توجه کن اگروقتی گفتگو ناسالم می شود،گوش به زنگ باشی،می توانی به سرعت پاسخ بدهی، هرچه زودترمسئله را دریابی، هرچه زودتر بحث را به مسیرسالم برگردانی، و وخامت صدمات وارده شده هم کمترمی شود.

درحقیقت اغلب ما به خصوص درگفتگوهای سرنوشت ساز، در پردازش دوجانبه (توجه به مضمون و شرایط) با مشکل مواجه می شویم. وقتی حساسیت و هیجان گفتگو زیاد باشد ما آن قدر درگیرگفته های خود میشویم که تقریباً ناممکن است خود(هوشیاری ناظر) را از بحث بیرون بکشیم تا ببینیم چه برسرخودمان و دیگران می آوریم.

چطور می شود دردرون یک مباحثه داغ حضور داشت و از آنچه واقع می شود بی خبر بود؟

وضعیت ما درست شبیه ماهیگیر حرفه ای و شاگرد تازه کار اوست: آن دو وقتی برای نخستین بار به ماهیگیری رفته بودند، استاد ماهیگیری دائماً به شاگرد تازه کار میگفت؛ «پسرجان! چشماتو واکن، درست آنجا را نگاه کن، در فاصله یک ونیم متری از بالای سر اون ماهی قزل آلای قهوه ای، قلاب را پرتاب کن».اما مشکل شاگرد تازه کار این است که نه میتواند قزل آلای قهوه ای را ببینید ونه«درست آنجا را» تشخیص بدهد!

برای اینکه بدانید درجستجوی چه چیزی باشید و بتوانید عملاً آنرا ببینید، به دانش و تمرین و تجربه کافی نیاز دارید.

پس اکنون که درگیرگفتگوی سرنوشت سازی هستید،بدنبال چه چیزی باید بگردید؟ پیش از آنکه مشکلات خیلی وخیم شود، باید چه چیزی را ببینید تا جلوی وخیم ترشدن آنرا بگیرید؟

conversation-23495723984528924

نشانه های جسمی، هیجانی و رفتاری خود را شناسایی کنید

ابتدا، گوش به زنگ لحظه ای باشید که گفتگو از حالت معمولی و بی ضرر به گفتگویی سرنوشت ساز بدل می شود. وقتی درگفتگوی شکننده شرکت میکنید، به این واقعیت توجه کنید که در آستانه ورودی جهنم هستید! ممکن است با اندکی غفلت بخودتان بیائید و خود را در درون جهنمی آتشبار سخنان و مشت پرانی، ببینید! بنابراین هرچه زودتر متوجه انحراف از مسیر بشوی، شانس چپه شدن و تصادف و سقوط کمتر می شود.

برای اینکه بتوانید هر چه زودتر به مشکلات پی ببرید، ذهن خود را طوری برنامه ریزی کنید که متوجه «نشانه های درگیری» شما درگفتگوی سرنوشت ساز باشد. بعضی افراد وقتی گفتگو دشوار می شود،ابتدا «علائم فیزیکی خودشان را متوجه می شوند، مثل ناراحتی معده، خشگی آب دهان، لرزش دست ها، البته افراد قدری با هم فرق دارند.

باید  سرنخ نشانه های ترس،هیجان واضطراب  خود  را بشناسید. این سرنخ ها هرچه باشد فرقی نمیکند، کافیست یادبگیرید که با مشاهده این نشانه ها فورا یک قدم به عقب بگذارید، از سرعت خود بکاهید، و قبل از اینکه کنترل از دست تان خارج شود، «از دل آغاز کنید».

بعضی از مردم بجای توجه به «علائم بدنی» به «هیجان ها و احساسات  خود» دقت میکنند. یعنی مشاهده میکنند که ترسیده اند، احساس شان جریحه دار شده است، یا عصبانی هستند و شروع میکنند به سرکوب کردن این احساس ها یا واکنش نشان دادن نسبت به آنها. البته این هیجان ها نیزسرنخ ها یا پیام های خوبی هستند برای یادآوری به شما که قدمی به عقب بردارید، تندنروید  و تدابیری بیاندیشید که «خرد و عقل تان» دوباره زمام امور را بدست گیرد.

دربعضی افراد نشانه ها، نه فیزیکی است و نه عاطفی، بلکه «رفتاری» است. آنها خود را می بینند که صدایش را بلند شده و درحال نعره کشیدن هستند، انگشتانش شبیه لوله هفت تیر به طرف مقابل نشانه رفته است، یا برعکس کاملاً ساکت،خاموش و مبهوت درجایشان خشک زده اند.

با مشاهده هرکدام از این علائم و نشانه ها، لحظه ای درنگ کنید و به دشوارترین گفتگوهای خود بیاندیشید. ببینید برای اینکه پی ببرید چطوری مغزتان از مسیر منحرف می شود و شما را درمعرض خطرترک گفتگوی سالم قرار میدهد؟

ادامه دارد…

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!