معما و چیستان مخصوص کودکان و سنجش و پرورش هوش آنان-بخش نخست

چیستان و معمای گروه اول:

 

chi30489769459879821231

چیستان و معمای گروه اول:

چیستان۱- آن چیست که روز را کنار پنجره می گذراند، و هنگام غذا کنار میز است و شب ها ناپدید می شود؟

چیستان۲- آن چیست که گرداگرد درخت و چوب است اما هیچگاه به داخل درخت و چوب نمی رود؟

چیستان۳- آن چیست که مورچه داره ، اما مار نداره ؟

چیستان۴- آن چیست که برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی؟

چیستان۵- آن چیست که جان دارد و نفس نمی کشد؟

چیستان۶- آن چیست که پر دارد و پرواز نمی کند؟

چیستان۷- آن چیست که تا سرش را نبریم رازش را نمی گوید؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

جواب چیستان ها
۱- مگس

۲- پوست درخت

۳- نقطه

۴- کاهو

۵- فنجان

۶- پرگار

۷- نامه

 چیستان و معمای گروه دوم

 

معما و چیستان, سرگرمی کودکان, معماهای جذاب

چیستان و معمای گروه دوم

۱٫ رنگ سفید صخره ها آید میان سفره ها هرکس نداند نام او مزه ندارد کام او.

۲٫ نه انگورم نه انار  هم در انگورم هم در انار  زنجیر نیستم اما در زنجیرم  نخجیر نیستم اما در نخجیرم.

۳٫ آن چیست که هم انسان دارد،هم تخم مرغ وهم جاده؟

۴٫ آن چیست که من می روم و او می ماند؟

۵٫ آن چیست که پای کوه نشسته و عمامه به سر دارد؟

۶٫ آن چیست که اگر به زمین بیفتد نمی شکند،در آب هم تر نمی شود؟

۷٫ موجود سرد و بی جان. گیرد ولی دوصد جان. دهان تنگ و تاریک. گردن دراز و باریک.

۸٫ آن چیست که سرش را ببری زنده میشود؟

۹٫ آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد اما پای ندارد؟

۱۰٫ همه اطاق را پر میکند اما از سوراخ کلید بیرون میرود؟

 

*

*

*

*

*

جواب چیستانها:

۱٫ نمک

۲٫ انجیر

۳٫ شانه

۴٫ جای پا

۵٫ قارچ

۶٫ سایه

۷٫ تفنگ

۸٫ خزنده

۹٫ کوزه

۱۰٫ دود

منابع: جام نیوز/تبیان/ کتاب چیستان و معما

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!