نکات ضروری در خود-نظارتی براختلال تغذیه ای!(۹)

خود-نظارتی

 

 

درهنگام شروع به خود نظارتی، چند موضوع حائز اهمیت وجود دارد که لازم است نسبت به آنها توجه وحضور ذهن داشته باشید:

 

با خودتان صادق و رو راست باشید. ممکن است اغوا شوید که برخی از خوردنیها وآشامیدنی ها را بدلائل مختلف، ازجمله شرمساری یا احساس گناه حذف کنید.

 

اما تاهنگامی که ترسی از این بابت ندارید اطلاعات شخصی شما در اختیار دیگران قرار نمیگیرد و تهدیدی برای شما وجود ندارد، درثبت و یاد داشت نمودن واقعیت های تغذیه ای به دروغ یا پنهان کاری اقدام نکنید.

 

بیاد داشته باشید، آنها یاد داشت های شما هستند و هدف از انجام این کار هم فقط کمک به خودتان است، لذا با خویشتن صادق بودن یک گام مهم در تغییر رفتارخودتان خواهد بود. البته باید اضافه کنم که داشتن صداقت دراین برنامه، تنها محدودیت شما نخواهد بود.

 

کاربرگهای خود بازبینی را در وقت واقعی تکمیل کنید. منتظر نمانید که روز به پایان برسد و درآخروقت سعی کنید بیاد بیاورید که چه چیزی خوردید ونوشیدیدو چگونه وچطور. واردت غذا به بدن درهمان هنگامی که غذا میخورید یا بلادرنگ پس از مصرف غذا، باید ثبت ونوشته شود، این عمل کمک میکند تا یادداشت های صحیح تر درمورد محتوای مواد غذایی و بالاخص افکار و احساسات خودتان  داشته باشید. همچنین اینگونه یاد داشت کردن  کمک  میکند تا افکار و وضع روحی خود را تحلیل نمائید که شما را برای خوردن، تهییج وتحریک میکند.

 

لازم نیست میزان کالریها را یاد داشت کنید.

کاربرگهای خود-نظارتی را هرکجا که می روید با خود همراه داشته باشید. همراه داشتن کاربرگها، کمک میکند تا کاریادداشت برداری را بدرستی پیش ببرید. هرچند که میدانم همراه داشتن این کاربرگ ها درهمه جا، کارسختی برایتان خواهد بود.

 

اما اگردستگاههای الکترونیک مثل نوت بوک، تبلت و … داشته باشید میتوانید درآن یاد داشت کنید. یا اطلاعات لازم را دردفتر یادداشت روزانه  یا سر رسید خودتان موقتاً یاد داشت کنید، وبعداً اطلاعات آنرا در کاربرگهای مخصوص، منتقل نمائید.
به چند نکته راهنما درخصوص مندرجات درون کاربرگ خود- نظارتی دقت نمائید:

 

روز و تاریخ: تاریخ و روز کاربرگ که در بالای آن قرار دارد، ثبت شود.

 

وقت: وقتی که خوردن وعده غذایی یا میان وعده را شروع میکنید.

 

مواد غذایی و نوشیدنی ها: این نکته را هم باید مد نظر داشته باشید که هر دو مورد مواد غذایی و نوشیدنهای خوراکی و مایعات ازجمله قهوه و چای، و… را یاد داشت کنید. هرچیزی که بعنوان خوراکی مصرف می شود اعم از اینکه در چارچوب یک وعده غذایی باشد یا درقالب میان وعده ها مصرف شود.

 

جا ومکان: درباره تغذیه نیز خاص باشید. اگر درداخل منزل و میزآشپزخانه غذا میخورید، بنویسید”درخانه ومیزآشپزخانه” بجای اینکه فقط بنویسید “منزل”. ثبت اطلاعات اضافی بینش بیشتری راجع به عادت های تغذیه ای به شما میدهد.

 

بینج: اگر تصور میکنید وعده غذایی یا میان وعده شما ازحالت بینج برخوردار است، آنرا بصورت ستاره دار(*) یاد داشت نمائید.

 

استفاده از روش قی اجباری، مسهل ها و مدرها: درستون مربوطه اگر ازشیوه قی کردن برای پاک سازی استفاده میکنید، در ستونی که باحرف “ق” مشخص، یاد داشت کنید. اگرازمسهل ها استفاده میکنید درستون مربوطه از حرف “م” استفاده کنید و بنویسید که چندین بار ازمسهل استفاده کردید. اگر قی کردن و استفاده ازمسهل بدلائل دیگری مثلاً پزشکی باشد، وارتباطی به ناهنجاری تغذیه ای نباشد، نیازی به یاد داشت آنها نیست.

 

وضعیت رویح،احساسات و افکار: ازشما درخواست میکنیم که وضعیت، افکار یا احساسات مربوط به خوردن خود را یاد داشت نمائید. رفتارهایی مثل وزن کردن و چک وبررسی شکل اندام نیز بایستی ثبت شوند. این کار به شما فرصت میدهد تا چیزهایی را که محرک خوردن را درشما بوجود می آورند، بشناسید.و به چگونگی احساس خود راجع به غذا خوردن، واز اینکه خوردن شما چه نوع احساسی راجع به خودتان درست میکند، آگاهی بدست می آورید.

 

ورزش: اگر ورزش میکنید، مدت زمان ونوع ورزشی را که به اجرای آن برانگیخته می شوید و همینطور افکار یا احساسات مرتبط به ورزش را بنویسید.

 

ادامه دارد….

 

کنترل اختلال تغذیه ای بوسیله خود نظارتی!(۸)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!