نه گفتن در ارتباط جسورانه(۱۹)

بیشتر مردم درگفتن کلمه «نه» به دیگران مشکل دارند.حتی افرادی که درموقعیت های دیگر جسورانه عمل میکنند اما به کارهایی که واقعاً دلشان نمیخواهد انجام دهند، پاسخ «بله» می دهند. البته گفتن بله به بعضی چیزهایی که واقعاً نمیخواهید انجام دهید، میتواند در بعضی شرایط قابل قبول باشد.

بطور مثال درموقعیت کاری اگر رئیس شما بخواهد کاری را انجام دهید که شما واقعاً نمیخواهید آنرا انجام دهید، با تمرینات جسارت ورزی شما برای«نه»گفتن،تضادوتخالفی ندارد. شما می توانید کیسه خواب بخرید.آنچه که ما درحال صبحت راجع به آن هستیم  این است که  در موقعیت های خاص دیگری بله بگوئید.

مثلاً اگردوستی از شما درخواست کند کاری برایش انجام دهید و شما جواب بله بدهید که واقعاً باعث ناراحتی و زحمت شما بشود یا داوطلبانه  خود را برای همه جورکاری مهیا ببینید، فقط بدلیل اینکه آدم همه فن حریف هستید.

ناتوانی درنه گفتن چه تبعاتی دارد

وقتی شمابله می گوئید آنهم درموقعی که واقعاً منظورتان نه بوده، شاید نسبت به شخصی که بله گفته اید، دچار رنجش وخشم شوید، باوجود اینکه او هیچ کارغلط و نادرستی انجام نداده است.

درعینحال نسبت به خود نیز دچاریاس و نومیدی می شوید. و اگر بیشتربه کاری بپردازیدکه میتوانید از عهده آن برآئید، ممکن است کار خود را بیشتروسخت تربسازید و به استرس شدیدتر دچارشوید.

دربلند مدت عدم جسارت به این شیوه میتواند عزت نفس شما را کاهش دهد و به اضطراب و افسردگی منجر شود.

در آن سوی نومیدی، بعضی افراد قادرند نه بگویند اما به یک شیوه تهاجمی و خشن بدون ملاحظه یا احترام به شخص مقابل. این کار ممکن است باعث شود دوستی شما با مردم از بین برود یا از شما عصبانی و منضجر شوند.

هیچ یک از این موقعت ها، ازنظر ارتباط مثبت یا جسوانه خوب نیست.

 

باورهای بی فایده : چرا گفتن کلمه نه اینقدر سخت است

همانطور که در مدل یک دیدیم همه ما مثبت و جسور به دنیا آمده ایم. هرکسی که مدتی را با کودک نوپا گذرانده باشد میداند که آنها درگفتن کلمه نه اصلاً شک و تردیدی بخودش راه نمیدهند. ولی وقتی بزرگتر می شویم از محیط اطراف خود و تجربیات زندگی مان می آموزیم که نه گفتن همیشه مناسب نیست.

ما بحث مان را با برخی باورهای بی فایده راجع به نه گفتن ادامه می دهیم که استفاده کردن از این کلمه را برایمان ماسخت می سازد. بعضی از این باورها را فهرست کرده ایم،  ببینید کدام یک درمورد شما بیشترکارایی دارد:

 

نیازی به عذر خواهی نیست

 

باورهای بی فایده در باره نه گفتن:

نه گفتن، اقدامی خشن و بی ادبانه یا گستاخانه است.

نه گفتن به معنای نامهربانی، خودخواهانه و بی ملاحظگی می باشد.

نه گفتن، دیگران را آزرده و رنجیده خاطر می سازد و در آنها احساس تردشدگی و دلگیری را بوجود می آورد

اگر به کسی نه بگوییم، از این پس ما را دوست نخواهد داشت.

نیاز دیگران مهمتر از نیاز خودم می باشد

همیشه باید بخاطردیگران تلاش کنیم،رضایت خاطر آنها را درنظر داشته باشیم و انسان مفیدی برای دیگران باشیم.

نه گفتن بخاطر یکسری کارهای معمولی و کوچک، اصلاً عاقلانه نیست و بی عقلی را نشان میدهد.

اکنون، اندکی فکر کنیدآیا میتوانید موارد دیگری ازاین افکار و قواعد را پیدا کنید:

……………………………………….

ادامه دارد…

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!