نشانه های اضطراب سلامتی و باورهای مثبت(۱۱)

تمرکز کردن روی نشانه ها

تمرکز کردن روی نشانه ها کمکم میکند تا میزان خطر واقعی را بهتر مورد ارزیابی کنم

 

باورهای مثبت راجع به تمرکز روی نشانه ها

قبل از اینکه کار روی بازپروری توجه تان را شروع کنید، انجام یک آزمایش و ارزیابی اهمیت بسیاری دارد که آیا دارای این باورمثبت هستیدکه:« تمرکزکردن روی نشانه های بیماری و نگرانی داشتن نسبت به آنها، مفید وموثر می باشد»؟

برخی ازاین باورهای مثبت عبارتند از:

• تمرکز کردن روی نشانه ها کمکم میکند تا میزان خطر واقعی را بهتر مورد ارزیابی کنم

• با تمرکز کردن روی بدنم هرمشکلی را قبل از بدتر شدن و وخیم تر شدن برطرف میکنم

• تمرکز نکردن روی نشانه های بیماری، یعنی بی فکری و مسئولیت گریزی

• نگران بودن راجع به سلامتی مرا ازنظر ذهنی برای هر اتفاقی مهیا می سازد

• نگرانی کمکم میکند تا مشکلات مرتبط با سلامتی را برطرف سازم

• اگر به نگرانی ادامه بدهم، از بیماری و آسیب های ناشی از آن جلوگیری میکنم

 

اگر شما نیز چنین باورهای مثبتی راجع به توجه وتمرکز بر روی نشانه های بیماری و نگرانی دارید، چنین ذهنیتی باعث می شود که همیشه روی نشانه ها تمرکز کنید و به این کار ادامه دهید چونکه به خودتان دائماَ تلقین میکنید اینکار مفید است و حتی موجب ایمنی و احساس آسایش خاطر شما می شود و از شما حفاظت میکند!

بنابراین داشتن هرگونه باور مثبتی ولو خیلی ضعیف راجع به تمرکز کردن روی نشانه ها و نگرانی ها نیازمند کالبد شکافی و به چالش کشیدن آنهاست. وقتی بطور بیطرفانه ارزیابی کردیدکه آیا تمرکرکردن روی نشانه ها یا داشتن نگرانی، واقعاً برای سلامتی مفید است یا خیر، بعداً درموقعیت بهتری برای تصمیم گیری قرارخواهید گرفت که آیا این رفتاررا تغییر بدهید یانه.

تمرین :
درجهت ارزیابی بیطرفانه تک تک باورهای مثبت خود راجع به تمرکز کردن روی نشانه ها و نگرانی ها، به سئوالات زیر پاسخ بدهید:

باور مثبت من برای ارزیابی کردن:

 

هم اکنون چقدر آنرا باور دارید؟ بین ۰ تا ۱۰۰(ابداً= ۰ ، کاملاً= ۱۰۰):

 

هدف از تمرکز کردن به این شیوه چیست؟

 

آیا متمرکز کردن توجه به این شیوه حقیقتاً هدف مرا تامین میکند؟

 

دقیقاً چطوری به من کمک میکند و از من حفاظت میکند؟

 

اگر روزی در من یک مشکل سلامتی تشخیص داده شود، تمرکز کردن روی نشانه ها و نگرانی ها چطور میتواند بطور حقیقی مرا مهیا سازد؟

 

آیا تبعات منفی در اینگونه تمرکز کردن وجود دارد؟

 

آیا شدت حساسیت را افزایش نمیدهد؟

 

آیا نشانه های اضطراب جنگ/گریز با نگرانی هرچه بیشتر،کاهش می یابد؟

 

چطوری میتوانم تصمیم بگیرم روی کدام یک ازنشانه ها یا نگرانی تمرکزکنم؟

 

اگر فرزندتان یا کودکی به اندازه خود شما بخواهد روی نشانه ها و نگرانی هایش تمرکر کند، آیا او را برای تمرکز ونگرانی بیشتر تشویق میکنید؟ یا خیر، چرا؟

 

از این مطلب چه نتیجه ای میتوانید بگیرید؟

 

قوت و نیروی باور مثبت خود را مجدداً اندازه بگیرید(۰%= اصلاً ، ۱۰۰% =کاملاً):

 

ادامه دارد…

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!