موانع و محدودیت های خود را کنار بزن – بخش نخست

limits-2348957234985230

اگرواقعاً شما متوجه شده باشید که چه چیزی مانع پیشرفت  و یا موجب عقب نگهداشتن شما دردست یافتن به اهدافتان در زندگی شده است، درواقع به محدودیت خویش آگاهی پیدا کرده اید.

شاید درنگاه اول، بنظرتان شناخت نسبت به محدودیت ها آسان باشد و شما بتوانید براحتی چند مانع را انگشت بگذارید و آنها را موجب تات عقب ماندگی خود به حساب آورید.

ولی مطالعات نشان داده اند که محدودیت به مفهوم  اساسی خود، برای بسیاری از افراد نامشخص بوده و هیچ وقت خود را بطور آشکار در منظر دید و شناسایی ما قرار نمیدهند، مگر اینکه نسبت به ماهیت و هویت آنها شناخت ودانش لازم را بدست آوریم.

هرچقدر شناخت خود در این باره را گسترش بدهید، به همان درجه در شناسایی و کنار زدن موانع موفقتر خواهید بود.

اساس این شناخت نیز شناخت برخویشتن وقابلیت ها و استعدادهای خود میباشد.

اکثر روانشناسان متفق القول هستندکه موانع پیشرفت بیشتر افراد بیش از آنکه بیرون از آنها قرار گرفته باشد، در درون ذهن و تصورات شان لانه کرده است.

?شناسایی موانع پروازبه سوی خوشبختی?

محدودیت های زندگی به روشهای خاصی از وجود خودشان، ما را آگاه می سازند؛

❌ یادآوری وتکرار این نکته که شما قابلیت و توانمندی پرواز برفراز سقف های ازپیش تعیین شده و فرود ایمن برروی پاهای خود را  ندارید! یعنی هنوز نابالغیم!

♨️باایجاد شک وتردید، ترس ودلهره، عدم جسارت درآشکار ساختن شایستگی هایمان بمنظور ایجاد شرایط یا مقتضیات مناسب. دل ما را خالی میکنند که شرایط را نمی شود تغییر داد. خیلی هنر کنیم، بتوانیم اندک تکانی بخودمان بدهیم!

?این محدودیت ها دائماً ما را از تغییر و تبعات ناگوار آن می ترسانند. زیستن درلانه امن فعلی هرچند با وجود مشقات و تنگناهای بسیار، خیلی بهتر است از قدم گذاشتن در مسیر نامعلوم خوشبختی.

?ما را به تبعیت و تمکین از برنامه و طرحهای دیگران تشویق میکنند تا به دیگران تکیه کنیم و دنباله رو آنها باشیم. «من کی باشم که بتوانم جای فلانی را بگیرم»

به اینها میگویند؛”خود- محدود کننده”  یا «همان سقف پرواز» که میتواند به دو صورت مفید یا مضر وارد عمل شوند؛

ما فقط با اندکی صرف وقت و بررسی آنها میتوانیم تصمیم گیری کنیم که  کدام یک ازاین موانع را میخواهیم  حفظ کنیم و کدام یک را میخواهیم کناربگذاریم ودور بیاندازیم.

کمی وقت بگذارید و راجع به محدودیت های خودتان که متوجه شان شده اید، فکر کنید:

☝?️اگرهنوزباوردارید که نمیتوانید آنرا( مثلاً، اعتیاد به سیگار، مواد، عادت های تغذیه غلط و….)کناربگذارید، خوب چکار میخواهید بکنید؟

☝?️اگرباوردارید که هرگز قادر به رفع این مانع نیستید، چکار میکنید؟

☝?️ بنظرخودتان؛ چرا اینگونه فکر میکنید؟

اگراین مفاهیم اندکی مبهم بنظر می رسند و شما مطمئن نیستید که محدودیت های موردنظر شما همین ها باشند، توصیه میکنم با کمی صرف وقت، آنها را روی کاغذ بیاورید، با عبارت هایی شبیه اینها:

♨️ ” من نمیتوانم        …..     چون     ….. ”

سعی کنید جاهای خالی را تکمیل کنید و چیزی را به بعد محول نسازید.

حتی اگرموقع نوشتن متوجه شدید یکی از ایده ها یا افکار شما سخیف و مسخره بنظر می رسد وبلحاظ منطقی وعقلی حقیقت ندارد، با اینحال، آنرا یاداشت کنید.

limits-23489572349854321
?باور شما بنیان زندگی شماست

باورهای شما شالوده ای هستندکه تمام ارکان و ابعاد زندگی تان برروی آنها استوارشده اند.
این بنیان  چطوری ایجاد می شود؟
این باورابتدا بوسیله شرایط و مقتضیات دوران کودکی وتجربیاتی که درطول زندگی کسب کرده وآموخته اید،واستنتاج ها یا استنباطهای برگرفته خود شما بعنوان نتیجه آن تجربیات، ساخته وپرداخته شده اند.
درطول زندگی تان هرکنش یاعملی که انجام داده یا نداده باشید،بوسیله این باورها تحریک یا خاموش گشته است.
درنتیجه، اکثرموقعیت ها درزندگی  هر انسانی حاصل عمل یا بی عملی انسان می باشد.
برای پس زدن محدودیت ها وموانع زندگی تان ومتقابلاً ارتقاء سطح ظرفیت یا استعداد و پتانسیل تان، باید باورهای خودتان راجع به محدویت ها یا موانع را از نو بررسی نمایید.
ما قبلاً  از شما خواستیم فهرستی از بدیهی ترین محدودیت هایی که بنظرتان می رسد را تهیه کنید، و احتمالاً شما چند مورد محدودیت مورد استنباط (به زعم )خود را فراهم دیده اید.
برای ایجادتغییرتاثیرگذار و ماندگار لازم است ضمن به چالش کشیدن ادراکات قبلی خودتان، سعی کنید بصورت فعالانه، برداشت خود از چیزهای ممکن و غیرممکن را توسعه بدهید.
ادامه دارد….

چه کسی سقف پرواز ما را تعیین میکند؟- بخش دوم

ترجمه بهمن ابراهیمی

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!