مهار اولیه حمله مانیا و هایپومانیا در اختلال دو قطبی(۱۶)

مهار اولیه حمله مانیا و هایپومانیا در اختلال دو قطبی

مهار اولیه حمله مانیا و هایپومانیا در اختلال دو قطبی

 

ازجمله نشانه های اختلال دوقطبی پدید آمدن تغییرات رفتاری مشخص و متمایز می باشد.

یعنی بیمار وقتی که درمقدمه یا شروع درگیری به مانیا و هایپومانیا قرار میگیرد،به چنین رفتارهایی دچار می شود یا آن را تجربه میکند.

 

افزایش میزان فعالیت

افزایش یا کاهش لیبیدو(میل جنسی)

 

کاهش قابل ملاحظه وچندین ساعته خواب (چرخه افزایش فعالیت وکاهش خواب یا استراحت جسمی، میتواند بخودی خود مانیا را تشدید بکند و آنرا دائمی بسازد)

این تغییرات در میزان فعالیت همیشه بتدریج شروع شده و درطول زمان ساخته و پرداخته وکامل می شود.

بشکل فی نفسه، میزان فعالیت میتواند بعنوان شاخص رهگیری پیشرفت صعودی یا بالارفتن روحیه شخص مورد استفاده قرارگیرد.

 

هنگامی که شما تشخیص میدهید روحیه تان درحال بالارفتن است، اهمیت دارد که  نظارت و مواظبت و برمیزان فعالیت را افزایش بدهید.

اگرسطح فعالیتهای شما دائماً و بتدریج افزایش می یابد، ازراهبردهای مداخله اولیه استفاده کنید تا ازاپیزود تمام عیارمانیا شکل نگیرد. دراینجا دو راهبرد را  می توانید درطرح پیشگیرانه یا مداخله اولیه، ترکیب و تلفیق نمائید.

 

جلوگیری از اختلال خواب

تحقیقات نشان داده اند که محرومیت ازخواب میتواند هم محرکی برای مانیا باشد، و هم نتیجه (سیپتوم یا نشانه مرضی ) مانیا. برخی بیماران که دچارکمبود خواب یا بی خوابی هستند متوجه می شوند که خالی ازانرژی هستند، ولی نمیتوانند آرام بگیرند و بخواب بروند.

این نشانه ها میتواند به اپیزود مانیای تمام عیارختم شود و ممکن است به پسیکوز یا روان پریش بیانجامد.

دیگربیماران دو قطبی ممکن است از افزایش انرژی و نیرو لذت ببرند، ولی متوجه اند که این میزان از انرژی و فعالیت بدون تبعات منفی مثل پارانویا(سوءظن) و تحریک پذیری و تند مزاجی،  نخواهد بود.

بهترین راهبرد برای مقابله وکنارآمدن با اختلال خواب، جلوگیری یا پیشگیری ازآن است.

اگر ممکن است، پیشاپیش اوقاتی را که احتمالا عادت های خوابیدن نرمال شما دچاراختلال خواهند شد(مثل هنگامی به کار خستگی ناپذیر می پردازید، مسافرت هستید، درتعطیلات به سر می برید و امثالهم)شناسایی کنید.

 

به چند نمونه ازعادت های خوابیدن خوب دقت کنید که می توانند از اپیزود مانیا و هایپومانیا جلوگیری کنند:

 

خوابیدن و بیدارشدن درساعت معینی از روز

 

پرهیزازخواب نیم روزی اگر باعث بیخوابی هنگام شب میشود (یا اینکه مدت زمان چرت زدن روزانه شما خیلی کوتاه باشد)

 

سعی کنید عوامل مخل خواب خود را به حداقل برسانید(مثلا مسئولیت های هنگام شب را با دیگران سهیم شوید،ازبالش و متکای مناسب وهمیشگی تان درهنگام تعطیلات استفاده کنید، ازایرپلاق یا چشم بند استفاده کنید،یا از روشهای معالجاتی مثل دمنوش های آرامبخش،یا دوش قبل ازخواب وغیره بهره برداری کنید.)

 

ازتحریکات دوری کنید، مثل فعالیت فیزیکی شدید پیش از وقت خواب، مصرف کافئین)

 

ازتفکرخیلی زیاد درشب خود داری کنید(تمرین رلکسیشن یا فعالیت های آرامبخش انجام دهید)

 

مهار اولیه حمله مانیا و هایپومانیا در اختلال دو قطبی 

 

محدود کردن فعالیت هایتان

درکنارمداخله درمانی،  برخی راهبردها وجود داردکه شما میتوانید برای جلوگیری ازبالارفتن شدید یا حد متوسط روحیه و ازتبدیل شدن آن به اپیزود تمام عیارمانیک،جلوگیری نمائید.

اصول کلیدی برای هرمداخله رفتاری جهت جلوگیری ازمانیا، «محدودساختن فعالیت» و «حفظ کردن سطوح فعالیت تا حد و اندازه نرمال»،می باشد.

توصیه می شود تا هنگامی که خوب هستید، از جدول برنامه فعالیت هفتگی برای طرح ریزی و سازماندهی هفته منظم استفاده کنید،و اطمینان حاصل کنید درمسئولیتها، فعالیت های لذتبخش، و وقت خواب و / یا استراحت، تعادل وتوازن را حفظ کنید.

سپس،هنگامی که دچار سوء ظن(پارانویا) میشوید که ممکن است به هایپومانیک منجر شود،

از جدول فعالیت مجزا برای نظارت کردن بر میزان فعالیت تان استفاده کنید و آنرا با جدول متعادل و «نرمال» تان مقایسه کنید.

اگرفهمیدید که میزان فعالیت شما بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است، سعی کنید خودتانرا آرامش بدهید و روحیه خودتانرا بکاهید و به جدول هفتگی نرمال برگردید.

همچنین میتوانید از یک دوست یا اعضای خانواده برای انجام این کار، کمک بگیرید.

 

پس بیاد بیاورید…

درجلوگیری یا ممانعت از مانیا همه چیز به پایین کشیدن هیجانات وذوق وشوق های شدید، حفظ آرامش، و استراحت بقدر کافی، مربوط می شود.

اینها کارهایی هستند که شما میتوانید بمحض اینکه برخی از علائم هشدار دهنده اولیه را تشخیص دادید، بسهولت انجام دهید.

برای مثال،اگر مشاهده کردید که درحال اندکی عصبی شدن، احساس خستگی ناپذیری یا فول انرژی شده اید، میتوانید با هوشیاری و آگاهی ناظر بر احساسات و هیجانات خودتان، درجه آنرا بکاهید.

سعی کنید فرصتی پیدا کنید دریک فضای زیبا و دلنشین قدم بزنید،یا با حالتی آرام و ریلکس دوش گرم بگیرید.

این راهبردها برای این نیست که جلوی احساس خوشحالی شما را بگیرند بلکه برای جلوگیری ازبالارفتن روحیه و تبدیل نشدن آن به اپیزود حمله مانیک  می باشد.

اکثر بیماران دو قطبی اظهار میکنند که وقتی روحیه شان اندکی افزایش پیدا میکند آنرا دوست دارند ولی از تبدیل شدن آن به مانیای تمام عیار، هیچ لذتی نمی برند.

اینجا نقطه ایست که میتوانید بیاموزید روحیه خودتانرا بهترمدیریت کنید، بطوریکه بتوانید از نشانه های هایپومانیا و ازدچارشدن به اپیزودهای تمام عیار آن جلوگیری کنید.

 

مهار اولیه حمله مانیا و هایپومانیا در اختلال دو قطبی

 

جدول فعالیت هفتگی

ازجدول ذیل استفاده کنید تا برای فعالیت های هفته پیش رو طرحی بریزید.

اطمینان حاصل کنید که بین فعالیت های لذتبخش و مفرح با مسئولیت ها و وظایف روزمره تعادل وتوازنی برقرار باشد.

 

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
۸تا ۹ق
۹تا۱۰ق
۱۰تا۱۱ق
۱۱تا۱۲ق
۱۲تا۱۳ظ
۱۳تا۱۴ب
۱۴تا۱۵ب
۱۵تا۱۶ب
۱۶تا۱۷ب
۱۷تا۱۸ب
۱۸تا۱۹ب
۲۰تا۲۱ب
۲۱تا۲۲ب
۲۲تا۲۳ب
۲۳تا۲۴ب

 

ادامه دارد….

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!