مهارت های زندگی با نوجوان؛قواعد استراحت و خواب(۱۰)

نوجوانان و قواعد رفتار

حفظ تناسب اندام وسلامتی

نوجوانان همچنین نیازمند انگیزش برای فعالیت هستند ومنظوراز فعالیت نیزفقط به شرکت در نشست ها وکلوب ها ختم نمیشود، بلکه منظور انجام ورزش های  جسمی هستند.

کودکان تازه نوجوان غالباً  تمایل دارند با جست وخیز وتمرین کردن در اوقات تعطیلی درحیاط مدرسه تناسب اندام پیدا کنند؛ نوجوانان برای حفظ جریان فعالیت و ورزش نیازمند تشویق و حمایت هستند، طوریکه با این حمایت ها فعالیت کردن بخشی از سبک زندگی دوره بزرگسالی آنان خواهد شد، وبه این ترتیب سلامتی و تناسب اندام آنان تضمین می شود.

اگرآنها به فعالیتهای ورزشی پس ازمدرسه تمایل ندارند، اهمیت دارد که گاهی اوقات ورزش بصورت خانوادگی انجام شود. این اقدام هم فرصت دیگری برای درکنارهم بودن وسهیم گشتن دروقت وزمان است که میتواند ازطریق دویدن، دوچرخه سواری، شنا یا رفتن به مسابقات ورزشی صورت بگیرد.

 

قواعد استفاده از تکنولوژی

فهمیدن و یا به رسمیت شناختن دانش ومعلومات تکنولوژیکی آنها اعم ازکامپیوتر یا موبایل، موجب ارتقاء عزت نفس نوجوان خواهد شد. نوجوانان اغلب از مهارتشان دراین زمینه بی اطلاع هستند، و بسیارمهم است که شما بازخورد مثبتی به آنها بدهید. درعین حال شما بعنوان والدین  ضروریست قواعد ومقرراتی را برای استفاده معقول ازاین تکنولوژیهابرقرارنمایید. بطورمثال، میتوانید برخاموش بودن موبایل ها هنگام صرف غذا، ازجمله موبایل خودتان، تاکید و پافشاری کنید؛

 

دراین خصوص میتوان از شیوه های دیگرپاسخ به تماس ها استفاده کرد. حتی هنگام صرف غذا خاموشی تلویزیون وکامپیوتر هم جزو مقررات باشد تا همگی دوریک میز یا سفره بنشیند، بجای اینکه هرکس بشقابی بدست گرفته ودرگوشه ای، پشت کامپیوتریا جلوی تلویزیون به تنهایی غذا میل کند. ممکن است نوجوان شما ناله سردهد، هوف و پوف کند، اما درهرحال آنها به برخی راهنمایی ها جهت فعالیت جسمی شان نیازدارند، و درمجموع شما خودتان برای همه برنامه تمرین منظمی ارائه بدهید. شما با این اقدام ها، بجزاینکه بعنوان والدین بهترین کاررا برای فرزندتان انجام میدهید، بلکه بعنوان همراه و ملازم آنان نیزعمل میکنید.

 

استراحت وخواب

نوجوانان همانقدرکه به تحریک وتحرک نیازدارند، به استراحت و خواب هم نیازدارند؛ برخی اوقات این مورد سخت ترین چیز برای سازگاری آنها میباشد. جست وخیز درکلوب ها ومحیط های پس ازمدرسه یا درفعالیت های آخرهفته ای، گیم ها وبازیها، حضور طولانی دروب سایتها، برنامه های تلویزیونی، مشغولیت با موبایل و پیامک، ازهنگام بیداری تا موقع رفتن به بستر، برخی از آنان را بی وقفه مشغول می سازد.

والدین اغلب شکایت میکنند که نوجوان شان  هیچ استراحت و خواب ندارند، و بیدارکردن آنها درصبح ناممکن می شود. این وضع به چند علت میتواند باشد؛

اولاً) آنکه رشد کردن موجب ایجاد انرژی و تخلیه آن میشود، جهش های رشد و تحولات هورمونی، استراحت را ازنوجوان شما میگیرد.

ثانیاً) اینکه ایام وساعات مدرسه میتواند باندازه یک اشتغال تمام وقت برای آنان خسته کننده باشد؛ توجه آنها بطورمستمر ازدرسی به درس دیگر(حتی درزنگ های استراحت) موجب می شود ازدقایق استراحت بسیارکمتری نسبت به بیشترکارگران برخورباشند.

ثالثاً) تحریک به فعالیت از جانب صفحات نمایش و هدفن ها، کمترین فرصت تنفس و مکث برایشان باقی میگذارد. نوجوانان دارای تلویزیون وکامپیوتردراتاق خواب هایشان  به احتمال زیاد دائماً دچارکسری خواب خواهند شد. لذا بااینهمه مشغولیت، هیچ جای تعجب ندارد، برای بیدارکردن نوجوانتان هنگام صبح، مشکل داشته باشید. آنها ممکن است شش، پنج یا حتی چهارساعت درشبانه روزبخوابند، درحالیکه حداقل به هشت ساعت خواب نیازدارند.

 

نوجوانان اغلب احساس میکنند بخشی از فرایند بزرگ شدن بدان معناست که تا وقتی والدین و بزرگسالان بیدارهستند آنها هم بیدار باشند، که احتمالاً ازسنین دوسالگی چنین آرزویی داشته اند. اگر آنها دراتاق خواب شان دارای تلویزیوین یا کامپیوتر هستند، ووقتی درب اتاق را می بندند، نمیدانید مشغول چکاری هستند، به این ترتیب کنترل خود برآنها را ازدست میدهید.

 

که البته ممکن است مشغول ایمیل زدن، پیامک فرستادن، چت کردن تا ساعات اولیه صبح باشند. نوجوان برای کسب اجازه جهت همه این برنامه ها، احتمالاً دست رد به سینه شما میزند. یاپافشاری کندکه شما حق ندارید درکارآنها دخالت کنیدوبرایشان حد ومرزتعیین کنید. ولی شمااینکاررا انجام میدهید، این آنچیزیست که عملاً فرزند نوجوانتان ازناحیه شما نیازدارد.

 

والدین و نوجوانان

نیاز به قواعدجدید

برقراری وقت”استراحت” رسمی دربرنامه خود، وجا انداختن آن، میتواند یک امرحیاتی باشد. وقت سکوت مقدس به احترام فردی که وارد منزل می شود، یا هنگام سهیم شدن دریک نوشیدنی و خوراکی با یک فرددیگر، رسمیت ببخشید. درباره رخدادهای روزمره و هرچیزی که به ذهن تان خطورمیکند بحث کنید. قواعدی برای پشت پا زدن به تلویزیون، تلفن، موبایل وکامپیوترو داشتن اوقات آرامش، وضع نمایید.

 

با برنامه ریزی ورسمیت بخشیدن به این نوع اوقات وتبدیل آن به شکل دوره ای برای فرزندان وخودتان، اوقاتی ساده وبی تکلف وخودمانی فراهم سازید. یعنی حالتی ازخوشگذرانی که همه ما درزندگی نیازداریم ومیتوانیم آنرا برای خودمان و خانواده مهیا سازیم. این اقدام تنبلی و بی عیاری یا بی مسئولیتی نیست که شما وقت و زمانی خاص را برای بیکاری و رهایی ازهرکاری، اختصاص بدهید.

قاعده دیگرمیتواند قرار دادن تلویزیون و کامپیوتردر فضای عمومی خانه باشد، و تعیین وقت برای استفاده ازاین وسایل، که صد البته بهترازاین است که همیشه روشن باشد وهمه افراد  برای تماشای همه برنامه ها آزاد باشند.

ولی اگرهیچ قاعده ای موجود نباشد، خوگرفتن وعادت  کردن به رفتارهایی با انگیزش سریع و شتابزده وپاسخ یا واکنش بلادرنگ به گیم یا چت کردن، بصورت رفتاری سهل و آسان در می آید.

تعامل ورزیدن باآدمهای واقعی وقت وتلاش زیادی می طلبد، وبه همین دلیل نوجوان شما نیازمند اختصاص وقت استراحت بیشترواصراربرتدوام آن ازجانب شما دارند. بچه ها ممکن است به قواعد شما اعتراض کنند، بلکه حتی ممکن است بطورمخفیانه سعی کنند خود را ازقید این برنامه های تحمیلی شما رها سازند.

ادامه دارد….

مهارت های زندگی با نوجوان؛دورهم غذا خوردن(۱۰)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!