مهارت های زندگی با نوجوان؛خصوصیات والدین حامی!(۸)

 

مطالبه عمده تازه نوجوان ها هنگامیست که  از دوره کودکی به  نوجوانی گذرمیکنند. آنها از تعلیمات مقدماتی به نظام مدرسه ای وارد میشوند که آنانرا جهت حرفه آموزی واشتغال بیشترمهیا می سازد.

این تغییرو تحول بدان دلیل نیست که نوجوانان یکباره هوشمند ترمیشوند، چرا که مبنا واساس هوشمندی ازهمان دوران طفولیت تاکنون درآنان وجود داشته ودارد. اما آنچه رشد میکند قابلیت های ذهنی و عاطفی خاص میباشد.

همانند قابلیت همدلی کردن، آنها میتوانند بواسطه نتیجه به اشیاء وامورفکرکنند. کودکان در کار منزل یا وظایف روزمره شرکت میکنند، چون پاداش بلادرنگ وفوری دریافت میکنند:

والدین و معلمان را راضی وخرسند می سازند، از تنبیه و مجازات میگریزند، و گاهی اوقات حتی به کارمورد نظر علاقمند هم میشوند.

نوجوانان قادربه درک اجمالی این مطلب هستند که برای اعمال خاصی امتیازات بلند مدت درزندگی پس از دوران تحصیل وجود دارد.

نوجوانی دوران کلیدی است تا آنها برای استقلال مالی و عملی مهیا بشوند و بیاموزند که چگونه خودشان به تنهایی همه راههای ممکن  را مورد توجه ومد نظرقراربدهند. ممکن است اینطور بنظر برسد که تازه نوجوان ها زندگی سهل و ساده ای میخواهند؛

زندگی که درآن همه کارها برایشان انجام شده باشد، کیف پولشان بطرزجادویی همچون درختی  که میوه میدهد، پرپول بشود.

اما این طرز زندگی نه تنها مطلقاً مضر به زندگی آینده آنهاست، درعمل نیزشیوه کاملاً راضی کننده ای نیست.

درخواست از نوجوانان برای براه انداختن و به حرکت درآوردن بدنشان درجهت انجام امورمنزل، برایشان قابل درک است.

اگرپیشتردرایفای نقش خود جهت انجام امور روزمره زندگی، عالی وممتاز نبودند، اکنون وقتش رسیده که عهده داروظیفه ای خاص باشند.

اکنون وقتش رسیده که با مسئولیت پذیری بیشترکارهای منزل را بعهده بگیرند؛

مثلاً ازآنان بخواهید، مسئولیت کنترل تمامی کارهای مربوط به حیوان خانگی را برعهده داشته باشد، یا هفته ای یکبارمسئولیت تهیه شام منزل را بعهده بگیرند، یا تصمیم گیریهای مربوط به خرید غذا، آشپزی و تمامی سرویس ها یا خدمات منزل را عهده دار شود.

همچنین میتوان نوجوانان را به پذیرش کارپایان هفته یا تعطیلات تشویق وتهییج نمود، تا فرصتی برای تامین پول مورد نیازخودشان در ایام تعطیلات باشد.

 

 

نوجوانان بواسطه داشتن والدینی با خصوصیات زیر، مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرند:

هنگامیکه ازآنها کمکی خواسته شود، آنرا درک کرده و وارد عمل میشوند.

به آنچه موعظه میکنند عمل میکنند؛ یعنی معیارهای دوگانه ندارند.

بدون قضاوت و ارزیابی گوش میدهند.

با نوجوان همانند یک شخص برابروهمسن خود، تعامل میکنند.

نوجوان را بخاطرخودش دوست دارند، نه بخاطرچیزهای دیگر.

نوجوان را درمجموعه فعالیت های خانواده دخالت میدهند، درعین حال حق واجازه خروج را مجاز میدانند.

نوجوان را تشویق میکنند ازنصیحت وراهنمایی بزرگسالان دیگرنظیربزرگسالان فامیل، والدین دوستانشان، خواهریا برادربزرگتر، عموها و دایی ها، عمه ها وخاله ها، مادربزرگها، معلمان و دیگران نیز بهره ببرند.

تشویق میکنند دوستان صمیمی برای خود بگیرند وحسادت طبیعی آنها را فرومی نشانند تا درقلب وروح شان اثرماندگارنگذارد.

نوجوان را تشویق میکنند تا برای خودشان ازمیان ورزشکاران، هنرمندان و… قهرمانانی انتخاب کنند.

نوجوانان اغلب بگونه ای رفتارمیکنند که برای ما دشوار می شود تا مهمترین نیاز آنان، یعنی محبت و مقبولیت را، بتوانیم به آنان برسانیم. هنگامیکه خود را درتضاد واختلاف با نوجوانتان می بینید بیاد داشته باشید که نقطه تضاد شما “رفتار” است، نه خود نوجوان، رفتاری که شما دوست ندارید، درحالیکه آنها دقیقا ًکاری میکنند که معمول و هنجار سن وسال و رشد آنهاست.

ادامه دارد….

مهارت های زندگی با نوجوان؛ مسائل جنسی(۷)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!