مهارتهای زندگی با نوجوان:تغییراتی جسمی- بخش نخست

? مهارتهای زندگی با نوجوان

teenager-23487658723467650

تغییرات جسمی نوجوان

تغییرات جسمانی که برای کودک درطول دوره نوجوانی وحتی پیش ازآن حادث می شود، احتمالاً اولین جنبه ای است  که با نگاه کردن به نوجوان، به فکر فرو رفته ونگران میشویم.

تغییرات واقعی یک چیزمیباشد، وکیفیت درک و تفسیر نوجوان شما ازاین تغییرات، یک چیزکاملاً متفاوت دیگر.
چیزی که برای یک جوان معین ممکن است نشانه های هیجان بخش  از ورود به زندگی تازه باشد که مشتاقانه انتظارش را می کشید، برای نوجوان دیگرنشانه دلتنگ کننده ومضرظاهرشود.

نوجوان شدن یعنی پذیرش مسئولیت، یعنی در شروع جاده بزرگسالی قرارگرفتن.

یعنی ورود به جهان نشاط آور بلکه قلمرو ترسناک پتانسیل جنسی

یاد تان باشد که شما پدر ومادر هستید، نه سخنران واستاددانشگاه یا معلم و یا یک متخصص پزشکی
همه آنچه شما لازم دارید اعتماد کردن است.

چیزی که فرزند شماعمدتاً نیازمند دانستنش است، اجازه طرح سئوال میباشد، واینکه بخاطرکنجکاوی و طرح سئوال، آنها را با دروغ، تغییرموضوع یا دادن احساس بد، فریب ندهیم.

آنها فکرمیکنند با طرح چنین سئوالی حتماً خطایی مرتکب شده اند وبرای این کار احساس گناه وتقصیرنموده وتحقیر می شوند. به این ترتیب دیریا زود رابطه خودبا شما را قطع میکنند

این میتواند تسکین خاطری برای شما باشد، اما بدان معنا نیست که پرسشهای آنهانیزازذهنشان پاک شده است؛ بلکه آنها به جای دیگری برای طرح پرسش وگرفتن پاسخهایشان رجوع میکنند

اما متاسفانه غالباً آن “جای دیگر” میتواند دوستانی باشد همانند خودآنها  که آشفته ذهن هستند، یا رسانه ای باشد که متخصصان آنها را “برانگیزنده تکانه های جنسی” شناسایی میکنند  و یا رمانها وداستان های جنسی، یا رجوع به اینترنت و سایرابزارهای توزیع هرزگی که اصلاً لازم نیست چیزی بگوییم.

شوک اولیه نوجوانی?

فرزند شیرین ودلنشین، ستودنی و قابل تمجید تان بتدریج بزرگ و بزرگترشده و به مرحله نوجوانی میرسد

آنهاازدوره ایکه بوی کهنه بچه بخودگرفته بودند و بالبخند های شیرین و جذاب شان فقط رضایت خاطرشما را طلب میکردند، گذر کرده به مرحله یاغی گری رسیده اند.

درب را پشت سرشان می کوبند و اظهارا ت توهین آمیز و سبگسرانه ای  بر زبان شان جاری می شود:
؛” هان، مااااااامان ! بابا! ولم کن حوصلتو ندارم”.

آنهاازعصر” دوستت دارم مامان، دوستت دارم بابا!”

به دوره ” ازت متنفرم، شما زندگی منوخراب میکنید…!” رسیده اند.

و شما حالادیگرآن آدمی نیستید که پاسخ های آماده برای حل هرمشکلی را درسینه دارد.

اکنون کسی شده اید که چیزی نمیداند

و بنظر فردی زورگو میرسد:

“مگرشماکارفرمای من هستید!”

چی شده، چه اتفاقی افتاده که شما ناگهان صاحب چنین هیولای کنترل نشدنی  بنام نوجوان شده اید؟

آیا سرنوشتی تیره و تاربه سراغتان آمده است؟

❓❓❓پرسشها و نگرانی های والدین نوجوان

گذر از سالهای نوجوانی برای اکثر والدین، خانواده ها و مراقبان آنان  یقیناً ساده و کم دردسر نخواهد بود.

لذاهرچه بیشتر بتوانند راجع به این دوره از زندگی نوجوانان شناخت حاصل کنید و ازآنها پشتیبانی مناسب بعمل آورید، بیشتر میتوانید در رشد نوجوان و  وظیفه سرپرستی خود موفق باشید.
معمولاً  اکثر والدین با یکسری پرسش ها و نگرانیهایی که  فهرست کلی آنها را  می آوریم مواجه هستند، و سعی می کنیم مطالب مان هم پاسخ این سئوالات عمومی باشد و درعنیحال نکات جامع تری را در برگیرد:

?چکار میتوانم بکنم تا پدر/مادرخوبی برای نوجوانم باشم؟

?چه میزان استقلال میتوانیم به نوجوان بدهم؟

?چطوری میتوانم با نوجوانم بهتر رابطه برقرار نمایم؟

?چگونه میتوانم به فرزندم کمک کنم که دلگرمتر و مطمئن تر شود؟

?چگونه میتوانم به فرزندم کمک نمایم تا دوستان خوبی پیدا کند و درمقابل فشار همسن های خود مقاومت کند؟

?چکار میتوانم بکنم تا فرزندم را از تاثیرات سوء رسانه ها و تکنولوژیهای جدید محافظت کنم؟

?کدام مدرسه مناسب برای نوجوانم است؟

?بهترین شیوه مداخله من در مدرسه فرزندم و در سایر فعالیت هایش کدام است؟

?چگونه میتوانم به فرزندم کمک کنم تا اهل مطالعه باشد؟

? چگونه میتوانم به فرزندم انگیزه ببخشم تادرداخل و بیرون ازمدرسه خوب بیاموزد و بخوبی رفتارنماید؟

?چطورمیتوانم به نوجوانم کمک کنم تا ارزش های اخلاقی خوبی دراو رشد کندو قادر به تشخیص خوب وبد و یا درست وغلط باشد؟

? اگر فرزندم دچار مشکلی جدی و اساسی شد چطور میتوانم آنرا فاش کنم و اصلاً چکار میتوانیم بکنم؟

teenager-23487658723467644

?تغییرات جسمی نوجوان?

نوجوانان همچنانکه به بلوغ جنسی داخل می شوند، تازه دستخوش تغییرات جسمانی بسیاری می شوند، نه فقط ازلحاظ اندازه و شکل، بلکه چیزهایی همچون موهای زهاری و زیربغل درمی آیند و بوی بدنشان افزایش می یابد.

درمورد دختران، تغییرات شامل رشد سینه ها و آغاز قاعدگی میباشد؛ وبیضه های پسران رشد میکند.

همه نوجوانان  به بلوغ جنسی دریک زمان مشابه دست نمی یابند. دختران، درفاصله بین ۸ تا ۱۳ سالگی به این رشد برسند؛ پسران تقریباً دو سال دیرتر به بلوغ می رسند

اجزا و اندام های بدن درزمان ها و در درجات مختلف رشد میکنند. برای مثال، وپنجه های دست و پا ممکن است سریعتر از خود پاها و بازوها رشد کنند .

از آنجائیکه حرکت بدن  مستلزم هماهنگی اجزا در تمام بدن می باشد، و چون در دوره نوجوانی این اجزاء با نسبتهای متفاوت تغییر میکنند، لذا شما میتواند شاهد باشید که  تازه نوجوان ها ممکن است درفعالیت های جسمانی شان زمخت و ناشیانه عمل کنند.

نرخ رشد نوجوان ها متفاوت است، اما بیشتر نوجوانان نظرغیر واقعی ازخودشان دارند، به همین دلیل لازم است بجای تمسخر آنها، اطمینان داده شود(بطور مکرر) که تفاوت های او نسبت به بقیه دوستان و همکلاسی ها مربوط به نرخ رشد بوده و کاملا نرمال و طبیعی می باشد.

ادامه دارد….

ترجمه بهمن ابراهیمی

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!