مهارتهای روحی حفظ زندگی در جریان فقدان- بخش سوم

☂ ?گام نخست: شما زنده می مانید

? شما بهترخواهی شد.

? به این شک نکن.

?معالجه یک جریان است که  ازابتدا، وسط و انتها برخورداراست.

? به یاد داشته باش که برای هر شروع یک پایانی وجود دارد. وآن خیلی دورنیست. شما معالجه خواهی شد.

? طبیعت و زندگی طرفدار شماست و البته  یک متحد نیرومند،وفادار.

?گاهی بخودت بگو، ” من زنده ام، وزنده خواهم ماند.”

?شما زنده هستی.

?شما زنده خواهی ماند.
lose-234857263845765

??? گام دوم:اگر به کمک  نیازی داری، فوراً  آنرا درخواست کن

•  اگر فکر میکنی که به کمک نیاز داری، درنگ نکن. بلافاصله آنرا درخواست کن.

•  اگر احساس خویشتن آزارانه همچون خود کشی در سرداری، یا حتی فکرمیکنی که میتواند نوعی احساس خود کشی باشد، بلافاصله با مراکز مشاوره ای و درمانی تماس بگیر.

•  برای یافتن شماره تلفن این مراکز از راهنمای تلفن عمومی مثل ۱۱۸ استفاده کن وازآنها تلفن مراکز مشاوره را بپرس. حداقل هرشهری دارای یک  مرکز مشاوره دارد.

?اگر هیچ مرجعی و نهادی وجود نداشت با یک دوست، همسایه، و هرکسی که امکان اعتماد به او وجود دارد

⚠️•  همچنین درموارد ذیل بلافاصله درخواست کمک کنید:

⚡️  احساس میکنی  “به سوی جدایی” رهسپاری

⚡️  زیاد تحت کنترل نیستی

⚡️به کارهایی دستی میزنی که میتواند بعداً تاسف بار شود

⚡️اختلال عاطفی داری

⚡️به طرف الکل، موادمخدر یا هر چیز اعتیاد آور درزمان نیاز تمایل پیدا میکنی

⚡️بدون تمایل به طرف کسی، احساس انزوا میکنی

⚡️بطور مکرر خود را در موقعیت های فقدان احساس میکنی

?•  کمک را میتوانی در هرجایی پیدا کنی. نهادهای مسئول تحت چنین عنوانی را فهرست کن.

?•  شما در شرایطی قرارگرفته ای که اصلاً جای “قهرمان بازی” و شجاعت یا “بتنهایی” دست به اقدام زدن، وجود ندارد.

درحقیقت جسارت و شجاعت بزرگ و قابل تحسین درچنین مواقعی، ? درخواست کمک است.

lose-23485726384562309

✅گام سوم: اعتراف به فقدان و تسلیم

ممکن است در خصوص باورکردن فقدان و پذیرش آن دچار یک چالش بزرگ بشوید.

ولی بپذیر و قبول کن که فقدان اتفاق افتاده است واین یک واقعیت است.

هرچند تلخ ولی هست.

تسلیم شو، چون تسلیم تنها مرحم نیرومندطبیعت در این لحظه برای درمان شماست.

ممکن است فکر کنید که من اینقدر قوی و نیرومند نیستم که بتوانم چنین فقدان عظیم و سنگینی را بر دوش خود تحمل کنم. ولی گفتم که زندگی پشتیبان شماست. خدا رگ های حیات تو را از جای دیگری آب رسانی میکند، شما هم اکنون زنده اید و زندگی خواهی کرد.

هیچ کاری ازدست تو برنمی آید.بجز پذیرفتن  و تسلیم شدن

?❤️

هرلحظه که تسلیم شدم درگارگاه تقدیر
آرامتر از آهو بی باگ تر از شیر شدم- حضرت مولانا
lose-23485726384562021
✅گام چهارم: شماتنها نیستید
فقدان بخشی از زندگی، زنده بودن، وهستی نوع بشر است.

هرفردی بالاخره فقدان را تجربه میکند. همه آدمها.

اما وظیفه من وتوعبورازفقدان اجتناب ناپذیر، به سوی هدف نهایی تاحد ممکن بصورت سریع، توام باآرامش و جسورانه است.

به هر طریق، همراهی وهمدلی متقابل، تحمل درد را آسان می سازد.

وشما دراین راه تنها نیستید بلکه همراه دارید : همراه شما تقریباً شش بیلیون نفر انسان درروی کره زمین است.

مهارتهای روحی حفظ زندگی در جریان فقدان- بخش چهارم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!