معالجه اختلال اضطراب و نگرانی-بخش دوم

anxiety-8972934859283745350

 

مدل دوم معالجه اضطراب و نگراین: مروری برنگرانی

بیشترمحققان وروانشناسان قبول دارندکه نگرانی جنبه اصلی اضطراب عمومی میباشد. همانطور که درمدل۱ بحث کردیم، یکی ازچیزهای که انسان معمولاً دراضطراب عمومی تجربه میکند، نگرانی مزمن است. هدف ما دراین مدل مرورگذرا برمفهوم نگرانی وعواملی است که آنرا تحریک ویا حفظ میکند، ومهمترازهمه، تمرین چگونگی معالجه موثراین بیماری میباشد.

 

شناخت نگرانی

شما میتوانید نگرانی را بشکل یک  با خود حرف زدن (بگومگوی درون سر) تصورکنید؛ یعنی حالتی که راجع به رخدادهای منفی احتمالی درآینده، با خودمان حرف می زنیم. یک نوع نگرانی برای مراقبت و هوشیاری نسبت به تهدید، و متقابلاً “تلاش”  برای “حل ذهنی  مشکلی که هنوزبوجود نیامده است.

گفتم” تلاش”، بخاطراینکه اغلب راه حل خوب و مناسب پیدا نمی شود، و شخص غوطه ور درافکار خویش، قادر نیست از بدترین هراس های بوجود آمده، خود را رها سازد.

به این دلیل گفتم “حل ذهنی مشکل ” که مردم اغلب فکرمیکنند نگران بودن درواقع نوعی حل مشکل است، درحالیکه حل مشکل موثرو واقعی یک نوع فعالیت کاملاً متفاوت است و ما درمباحث آینده آنها را مطالعه و تمرین خواهیم کرد.

 

 

الگوی نگرانی بصورت ” اگر…. چی  میشه؟” می باشد

 

افراد دچار نگرانی اغلب به صحبت درونی درباره چیزهایی مشغول هستند که نسبت به بوقوع آن نگران و مضطرب میباشند. دراین شیوه، نگرانی ها اغلب درقالب پرسش های “اگر…چی میشه؟” خود را آشکارمی سازد. این پرسش ها درذهن فرد مانند یک نغمه نواخته میشوند وبا کلمات وعبارت های مشابه ذیل آشکار می شوند:

?اگر بموقع سرقرارنرسم، چی میشه ؟

?اگر امتحانم را خراب کنم، چی میشه؟

?اگر نتوانم ازعهده این کار بربیام، چی میشه؟

?اگر نتوانم آنرا برای خانواده فراهم کنم، چی میشه؟

?اگر برای بچه مشکلی یا اتفاقی بیفته، چی میشه؟

?اگر برای شوهرم/ زنم/دوستم حادثه ای اتفاق بیفته، چی میشه؟

?اگردرهنگام مصاحبه (شغلی و…)دچاراضطراب شوم، چه میشه؟

?اگر صورتم سرخ بشه، چی میشه؟

?اگر مریض بشم، چی میشه؟

?اگر شیرگاز باز باشه، چی میشه؟

همانطورکه حتماً متوجه شده اید، مثال فوق درواقع نمونه های از نگرانی وافکارمزاحم راجع به اتفاقات بیرونی (مثل کار، خانواده، غیره)یا مشکلات و مسائل جسمانی درونی(مثل بیماری) میباشند.

anxiety-8972934859283745453

محرک ها یا برانگیزنده های نگرانی

نگرانی میتواند توسط چیزهای مختلفی تحریک شود. برخی محرکها ممکن است خیلی بدیهی باشند و با عوامل جهان بیرونی پیوند بخورند، برای مثال:

?دیدن تصویری خاص (مثلاً درمجله، روزنامه یا در اخبار تلویزیون)

?شنیدن اطلاعات خاص (مثلاً از رادیو یا درگفتگو با دیگران)

?با قرارگرفتن درموقعیتی خاص(مثلاً مجبوربه تصمیم گیری، انجام یک وظیفه، رهبری دیگران)

 

ببرخی محرک ها ممکن است کمترآشکار باشند. اینها میتواند تفکرات یا تصوراتی باشند که بذهن خطورمیکنند. یک پرسش اولیه “اگر… چه میشه؟ ” که بدون هیچ دلیل بذهن تان خطور میکند، میتواند حتی خودش یک تحریک کننده برای نگرانی باشد.

مثلا اگر کار شما جوشکاری است و مشغول کارید. ناگهان فکرکنید که ” اگراین آهن ازدستم رها بشه، آنوقت چیه میشه؟”

در این فکر اولیه اگر فکرکنم ” احتمالاً این اتفاق نمی افته” و تصمیم بگیرم نسبت به آن نگران نباشم، این شانس  وجود دارد که موضوع را  به فراموشی بسپارم و این فکر مزاحم از ذهنم بیرون رانده شود.

امااگربجای  گزینه اول، مشغول “دنبال کردن” فکر مزاحم باشم مثلا،”اگربیفته به سر یک نفر و بمیره باید تمام عمرم را داخل زندان سپری کنم “،‌«چه مصیبتی میشه، دخترم که دم بخته و باید براش جهار جور کنم سرنوشتش چی میشه؟”

مشاهده میکنید که  متعاقب پرسش اولیه ” اگر…چی میشه؟ “  یک اپیزود نگرانی پیوسته بوسیله افکار زنجیره وار بدنبال خود شما را به درون سیاه چاله بدبینی و  درد سوق میدهند.

ادامه دارد….

معالجه اختلال اضطراب و نگرانی-بخش نخست

 

ترجمه بهمن ابراهیمی

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!