مشغولیت ذهنی به وضع ظاهری در افراد دچارخود زشت پنداری(۷)

در مدل دوم  راجع به مشغولیت ذهنی به وضع ظاهر یعنی، اختصاص وقت زیاد به مرور افکار منفی راجع به وضع ظاهر و اینکه چگونه موجب آشفتگی و پریشانحالی انسان می شود و مشکلات برون رفت از این آشفتگیی ذهنی را بحث کردیم.

مشغولیت ذهنی نسبت به وضع ظاهر میتواند تصویربدنی منفی پیشین شما را تقویت نماید و درعینحال شما را به چک کردن و بررسی نمودن بی فایده و همچنین به رفتارهای جستجوی اطمینان بخش بی فایده، منجر میشود.

در این مدل روشی را توضیح میدهیم که میتواند به کاهش قابل ملاحظه در صرف وقت در تمرکز روی وضع ظاهریتان می شود و به همین دلیل چرخه مخرب خود زشت پنداری را از میان برمیدارد.

کسانی که اختلال خود زشت پنداری دارند اغلب به این نکته واقف هستند که توجه شان عمدتاً روی قسمت های خاصی از بدن شان متمرکز است و قادر نیستند برمدت زمان فکرکردن و تمرکز نمودن براین جبنه از وضع ظاهریشان،کنترل و مدیریت داشته باشند.

البته ناگفته نماند که داشتن میزان محدودی هوشیاری نسبت به بدن، اقدامی مطلوب و پسندیده است؛یعنی اینکه اندکی به فکر بودن راجع به  اینکه هم اکنون وضع وضع ظاهری من چگونه است، کاملا رفتار نرمال و قابل توصیه است.

اما هنگامی که وقت خیلی زیادی را روی این موضوع صرف میکنید و احساس میکنید از متوقف ساختن این جریان راجع به وضع ظاهرتان عاجز شده اید، حتماً لازم است تمرین مخصوص پرورش توجه ورزی و هوشیاری را اجرا کنید.

 

صورت های مختلف مشغولیت ذهنی به وضع ظاهر

 

سئوالات تکراری بدون پاسخ

شاید متوجه شده باشید که راجع به وضع ظاهریتان بارها و بارها مشغول طرح یکسری پرسش های مشابه شده اید. بهرحال چون شما به سئوالات پاسخ ساده ای ندارید، اینها ادامه می یابند و شما نیز همچنان باهمان احساس افسردگی  تان زندگی میکنید. شایع ترین این سئوالات عبارتند از:

چرا من این شکلی بنظر می رسم؟ آخه!چرا من؟

چرا صاحب بهترین ژن ها نشدم ؟ در حالیکه دیگران هیچ مشکلی ندارند

چرا باید به این سرنوشت مبتلا باشم؟

چرا مثل بقیه یک انسان معمولی و نرمال نیستم؟

 

تمرین:

اگر شما نیز تجربه طرح چنین پرسش های تکراری و بدون پاسخ راجع به وضع ظاهریتان بوده اید، آنها را یادداشت کنید. …………………

 

خود انتقادی یا سرزنش خویش

احتمالاً تا حالا به این موضوع دقت کرده اید که وقتی دچار روحیه ضعیف یا منفی هستید، شروع میکنید به زدن برچسب های منفی نسبت به خودتان. ازجمله برچسب های عمومی و رایج که افراد درگیر خود زشت پنداری از آنها استفاده میکنند:

 

آدم ضجرآوری هستم،

خیلی زشت بنظر می رسم،

شبیه احمق ها شده ام،

باعث ناراحتی مردم هستم،

قیافه ضایع و خجالت آوری دارم،

تلاش برای درست کردن این قیافه، اتلاف وقت است،

…..

با وجود اینگونه افکار، شاید روی بخش های خاصی از بدن تان بیشتری تمرکز و توجه کنید و بیشتر به این نواحی برچسب بزنید،بطور مثال:

دستانم مثل دسته بیل بلند و بیقواره است،

خیلی کچل و بی مو هستم،

پوستم آویزان و پژمرده است و خیلی پیر بنظر می رسم،

داندانهایم زرد و بی ریخت شده است.

دماغم مثل خرطوم فیل است

زگیل زیر پلکام شبیه تابلو خطر می باشد

 

تمرین:‌
شما نیز به هردلیلی وضع ظاهریخودتان را به این شیوه مورد انتقاد قرار میدهید، لحظه ای وقت بگذارید و چند نمونه از کلمات قصارخود را در زیر یادداشت کنید:

………………..

ادامه دارد….

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!