مدلهای معالجه اضطرا و نگرانی عمومی

anxiety-8972934859283754344

اضطراب و نگرانی تجربیات مشترکی برای اکثر انسان ها میباشند.اضطراب میتواند به ما کمک کند ولی فقط هنگامی بی فایده و بی ثمر است که بیش از سهم و اندازه یک وضعیت ظاهر شود.

انواع بسیار زیادی از اضطراب وجود دارد،مثل ترس شدید،اضطراب بلند مدت ولی با شدت کم،نگرانی و تشویش و بیقراری،اضطراب کلی مسئله آفرین،

و نگرانی افراطی درباره انواع چیزها که بصورت کنترل ناپذیر و ناخوانده تجربه می شوند و سبب استرس بسیار و مشکل برای فرد می شوند.

یکی دیگر از مهمترین وجوه اضطراب کلی این است که به تعداد بسیار متفاوت از حوزه های زندگی ازجمله  مسائل مرتبط با سلامتی، کاروفعالیت شغلی، روابط شخصی،تجارت،وامثالهم گسترش می یابد

و دقیقاً همین ویژگی اضطراب کلی است که آنرا از سایر اشکال اضطراب ازجمله اضطراب معمولی ویا فوبیای اجتماعی متفاوت می سازد،

که در این نوع اضطراب اخیر عمدتاً عصبی بودن و داشتن نگرانی، مخصوص یک موقعیت مشخص می باشد و به سایر جنبه های زندگی سرایت میکند یا تعمیم نمی یابد.

علل دقیق اضطراب کلی روشن نیست،ولی احتمال دارد ترکیبی از آسیب پذیری بیولوژیکی و تاثیرات محیطی وروانشناختی وجود داشته باشد که به رشد آن مساعدت میکنند.

 

کیفیت پکیج آموزشی

بسته آموزشی و درمانی تهیه شده در اینجا که برگرفته از منابع کاملا معتبر جهانی می باشد، معتقدیم میتواند برای هرفردی مفید واقع شودکه بخاطر ایجاد استانداردهای بالا در امور زندگی خویش دچار دردسر شده است.

مطالبی که در مدلهای این پکیج فراهم شده است همگی در رابطه با همدیگر هستند بنابراین درهنگام مطالعه حتماً سعی کنید به ترتیب انجام شود.

از جا انداختن و مطالعه پراکنده خودداری کنید، سعی کنید خودتان را به مطالعه منظم عادت بدهید. درست مثل مطالعه یک کتاب رمان و داستان. همانطورکه نمی توانید بعد از خواندن فصل یک و دوم یک کتاب رمان، ناگهان به فصل شش  بروید، دراینجا نیز پیوستگی مطالب هرکدام از مدلها ایجاب میکند آنها را بتدریج و به ترتیب مطالعه فرمائید و تمرینات توصیه شده را انجام دهید.

هیچ عجله و شتابی برای خواندن و تمام کردن آن در یک محدوده زمانی خاص نداشته باشید.

مهم مطالعه با کیفیت و تلاش برای اجرای تمرینات در شرایط واقعی زندگی می باشد.

مدت زمان اصلا مهم نیست، شکست و قصور نیز کاملا طبیعی می باشد.

 

anxiety-8972934859283754364

فهرست مدلهای آموزش و درمان اضطراب و نگرانی

 

مدل اول: مروری بر اضطراب عمومی

download

 

مدل دوم: مروری برنگرانی

download

 

مدل سوم: باورهای منفی راجع به نگرانی «نگرانی کنترل ناپذیر است»

 

download

 

مدل چهارم: باورهای منفی راجع به نگرانی؛ «نگرانی خطرناک است»

مدل پنجم: باورهای مثبت راجع به نگرانی‌«نگرانی به من کمک میکند تا از عهده کارهایم برآیم»

مدل ششم: به چالش کشیدن نگرانی ها

مدل هفتم: رخصت دادن به نگرانی ها

مدل هشتم: پذیرش عدم حتمیت یا ابهام

مدل نهم: حل مسئله

مدل دهم: آرامش یا رلکسیشن

مدل یازدهم: مدیریت کردن خویشتن

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!