مدلهای علمی تحمل پریشانی و ناراحتی!

distress-tolerance-876257623478556452

هرکدام از ما بعنوان انسان صاحب عاطفه و احساس هستیم، آیا نیستیم؟ این عواطف و احساسات بخش جدایی ناپذیر هستی و موجودیت ما را تشگیل میدهند و وجودشان برای حیات و بقاء ما کاملاً ضروری و انکارناپذیر است.

 

اگر بخواهیم تعداد احساسات را بشماریم بسیارزیاد است و دامنه آنها از احساسات هولناک و تحمل ناپذیر گرفته تا احساسات آرام بخش و لذت بخش متنوع و گسترده می باشد. یعنی برخی از احساسات تحمل ناپذیر و سخت هستند و بعض دیگر راحت و لذتبخش می باشند.

 

طبیعی است که بیشتر مردم احساسات ناراحت کننده را دوست ندارند و تمایل دارند بیشتر مواقع احساسات خوب و لذتبخش را تجربه کنند و داشته باشند.

 

به همین دلیل اکثرما از احساسات ناراحت کننده و رنج آور فرار میکنیم؛ احساسات ناراحت کننده به اشکال مختلفی می توانند وجود داشته باشند و تعداد آنها وسیع است.

 

ما انسان ها بطور کلی دو دسته احساسات داریم؛ کسری احساس جسمانی و بدنی هستند و یکسری روانی و عاطفی. مثلاً احساس سردی، احساس گرمی، از نوع جسمانی می باشند و احساس غم و ناراحتی از نوع عاطفی و احساسی. البته احساسات بینا بین هم وجود دارند مثل احساس درد، خستگی و گرسنگی وغیره.

 

تمرکز ما در این برنامه روی احساسات نارحت کننده عاطفی و روانی می باشد و به احساسات جسمی فعلاً نمی پردازیم چرا آسیب پذیری  اکثر مردم درمقابل عواطف بد و ناراحت کننده می باشد بگونه ای که ظرفیت وآستانه تحمل برخی افراد در مواجه با برخی ازعواطف بقدری اندک و ضعیف می باشد که منجر به فاجعه میگردد.

 

عواطف پریشان کننده یا ناراحت کننده شاید چیزهایی باشند که هیچ کس راغب نباشد آنها را تجربه کند و یا دچارش بشود، ولی وجود این عواطف ارتباطی به خواست و اراده ما ندارد.

 

فعال و غیر فعال شدن آنها تابع منطق بیولوژیکی و انسانی ما ست که عمدتاً توسط سیستم خودکار و سامانه ناهوشیار ذهن فعال و عملیاتی می شود.

 

 

پس تمرکز بحث ما روی گروهی از عواطف ناراحت کننده ای خواهد بود که ازغم و افسردگی و نومیدی و یاس و دلمردگی و خشم و غضب و حسادت و … را پوشش می دهد و آنرا بطور خلاصه پریشانی عاطفی یا “دیسترس” distress   می نامیم.

 

به این ترتیب می بینیم که چرخ زندگی با چرخش خود بالاجبار ما را با عواطف رنج آوری مواجه می سازد که ما درانتخاب شان ظاهراً دخالتی نداریم.

 

عواطف بخش جدایی ناپذیر زندگی ما هستند و باید باشند، چیزی که لازم است تغییر بکند نوع نگاه و طرزپنداشت ما و سپس افزایش ظرفیت خویش نسبت به یک واقعیت طبیعی و خدا دادی می باشد.

 

اغلب مردم بدون دقت به این واقعیت مدعی هستند که عواطف دیسترس و پریشان کننده را  نمی توانند  “تحمل کننده” یابا آن “مواجه شوند”، یادرمقابلش “مقاومت نمایند” و “شکیبایی و بردباری” بخرج دهند.

 

 فهرست مدلهای علمی پرورش تحمل پریشانی و ناراحتی های عاطفی

 

distress-tolerance-876257623478556459

مدل اول: با احساسات خود رو در رو شوید!

download

مدل دوم:‌ پذیرش ناراحتی و ناملایمات

download

مدل سوم:‌ درمان پریشانی و ناراحتی

مدل چهارم: نقشه عملی برای تحمل پریشانی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!