مدلهای شناخت و معالجه اضطراب اجتماعی

social-anxiety-disorder567456

برنامه معالجه اضطراب اجتماعی

آیا از سخنرانی کردن برای یک جمع دچار اضطراب می شوید؟

آیا از حرف زدن درکلاس درس دانشگاه یا ارائه کنفرانس دچار هراس هستید؟

آیا برای پاسخ دادن به سئوال درکلاس درس مدرسه دچار ترس و اضطراب هستید؟

آیا برای ارائه گزارش در یک جلسه رسمی دچار مشکل می شوید و اضطراب و تپش قلب اجازه انجام وظیفه به شما نمیدهد؟

آیا برای  صحبت کردن در مقابل یک جمع ناآشنا یا غریبه مشکل دارید؟

آیا برای  صحبت کردن در مقابل بزرگ ترها و افراد مهم دچار لکنت زبان می شود و هیجان اضافه حرف زدن به شما نمیدهد؟

آیا خواندن از روی یک  گزارش  یا ارائه گزارش شفاهی برای یک جمع برایتان کابوس شده است؟

در مهمانی های شبانه،دیدار با آدم های غریبه و غیره مشکل دارید؟

برای شناخت و معالجه قطعی و ماندگار اضطراب اجتماعی مجله زیبا اقدام به ارائه یک دوره کاملا علمی و درعینحال عملی و کاربردی نموده است. بخش هایی از این دوره جهت آشنایی علاقمندان تقدیم گردیده است و فهرست کلی مطالب آموزشی این دوره نیز که در قالب مدلهای علمی طراحی شده اند، به شرح ذیل می باشد:

مدل اول: مروری بر اضطراب اجتماعی

download

مدل دوم: شناخت و تمرین تنفس آرامبخشی

download

مدل سوم:شناخت و تمرین آرامش عضلانی پیش رونده

download

مدل چهارم:پیوند احساس و تفکر

download

مدل پنجم:تحلیل گام به گام  تفکر اضطراب آور

مدل ششم:طرزتفکر های بی فایده و شرطی شده

مدل هفتم:مباحثه و مجادله افکار بی فایده

مدل هشتم:نتیجه نهایی به چالش کشیدن افکار بی فایده

مدل نهم:باورهای هسته ای تولید اضطراب اجتماعی

مدل دهم:حضور تدریجی در موقعیت

مدل یازدهم: نردبان موقعیتی صعود

مدل دوازدهم:مدیریت خویشتن

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!