مدلهای شناخت و معالجه اختلال دو قطبی

bipolar-185768234756451

اختلال دو قطبی یک نوع بیماری است مثل هربیماری دیگری  که فرد مبتلا ازنظر روحیه و خلق و خو دچار نوسان می شود. گاهی  دارای روحیه فوق العاده عالیست یعنی سرخوش، شاد و شنگول، بگووبخند، دراوج نشاط و امید و است، و گاهی  روحیه اش از دست می رود و بشدت ضعیف، درهم شکسته وغمگین میگردد، در این حالت بیحال وبی رمق، بی میل و بی رغبت شده و  زندگی برایش خیلی سخت و دشوار می شود…

شما برای شناخت کامل این بیماری و خصوصیات آن درخودتان و نزدیکان لازم است مطالب ارائه شده در این برنامه را بدقت بخوانید و گوش بدهید و سپس طبق دستورات ارائه شده درمدل های علمی و کاربردی برنامه آنها را بکارببندید.

البته بدیهی است که اجرای منافاتی با مراجعه حضوری به روانشناس و معالجه دارویی ندارد. بلکه شیوه معالجه شناختی – رفتاری کاملا مکمل شیوه های دارو درمانی می باشد و بهترین شکل معالجه ترکیب این دوشیوه می باشد.

در فهرست زیر مدلهای علمی معالجه اختلال دو قطبی را شاهد هستید که بصورت مستقیم هریک از مدلها قابل دانلود می باشد.

 

مدل اول: مروری بر اختلال دو قطبی

بخش اول

download

بخش دوم:

download

 

مدل دوم:انواع معالجات اختلال دو قطبی

download

کاربرگ مدل دوم اختلال دو قطبی

download

 

مدل سوم:خود نظارتی

download

 

مدل چهارم: راهبردها و شیوه های رفتاری معالجه افسردگی

مدل پنجم: راهبردها و شیوه های شناختی و عاطفی افسردگی

مدل ششم: راهبردهای شناختی جلوگیری از شیدایی یا مانیا

مدل هفتم:راهبردهای رفتاری معالجه شیدایی یا مانیا

مدل هشتم:مدیریت خویشتن

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!