ماجرای عجیب شب زفاف موجب لاغری دائمی شد

wond2973498725398477789008

آقای گرک کاسارونا با بیش از ۱۰۰ کیلو وزن در شب زفاف

شب زفاف احوالات خاص خود را دارد.زوجین سعی می نمایند ماندگارترین خاطرات را به جای بگذارند.اما گاهی عدم رعایت نکات ایمنی و احساساتی شدن بیش از حد منجر به بروز اتفاقاتی می گردد که بسیار ناخوشایند است.

 

 

wond29734987253984777890010

شب زفافی داماد چاق که تازه عروس را به بیمارستان روانه کرد

آقای گرک۴سال قبل با نامزدش گراکاریس آشنا شد.

پس از یک ماه که از اشنایی انها می گذشت انها عروسی نمودند.

کرگ در انزمان وزن بالایی داشت به طوری که در شب زفاف سر خانمش به شدت با دیوار تخته کچی برخورد نمود و خانم بیهوش روی تخت افتاده بود.هنگامی که گرک خانم را بیهوش یافت وحشت سروپای او را فرا گرفت.

با خود گفت حتما او مرده است.سریعا خانم روانه اورژانس شد.پس معاینات اولیه خانم به هوش امد.

کرگ از ان شب خاطرات ناراحت کننده ای دارد.

هنگامی که خانمش از او جدا شد وی تصمیم گرفت وضعیت خود را تغییر دهد.به همین جهت با اراده قوی سعی نمود وزن خود را کاهش دهد.

با همت بلند عاقبت او بر چاقی مفرط خود غلبه نمود و اکنون دوروبر او پر از دخترانی است که به او افتخار می نمایند.

گرک ساکن لانگ ایسلند نیویورک می گوید من فعلا مجردم اما کسی چه می داند در اینده چه اتفاقاتی می افتد!من فعلا روی بدنسازی خود تمرکز نموده ام. از زمانی که گرک لاغر شده بسیار سرزنده و بشاش شده است

wond29734987253984777890011

لاغری و خوش اندامی دائمی پس از ماجرای تلخ شب زفاف

دیگر مانند گذشته مجبور نیست برای پیدا نمودن البسه خود به فروشگاههای متعدد سر بزند.

وی در پایان می افزاید من دوست دارم به افراد بگویم که چاقی موضوعی است که به خود افراد ارتباط دارد و انها می توانند با اراده قوی همه چیز را به کنترل خود دراورند.

من به چنیدن نفر از دوستانم کمک کرده ام و انها هر کدام چندین کیلو وزن کم کرده اند.

منبع

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!