قصه های عشق زوجین

در جریان عشق ورزی، گرایشها، انتظارات و احساسات یک انسان ازکجا سرچشمه میگیرد؟ چه عاملی باعث می شود که یک روابط اولیه ساده بین  بین دو نفر، بیدرنگ به یک رابطه عاشقانه و دلسپردگی تبدیل می شود؟

و چرا برخی ازعاشقان، ماندگارهستندوبرخی گریزپا؟

بنظر یکی از روانشناسان که کار تحقیقی زیادی دراین خصوص بعمل آورده است، بنام «استرنبرگ» این موضوع عمیقاً به«قصه عشق» هر انسانی ارتباط پیدا میکند؛

یعنی به نیازهای هرکدام از عشاق وتصوری که از زندگی با معشوق دارند که بعداً‌ خود را آشکارخواهدساخت.

یا چگونه برکسی که  مجذوبش می شوید عشق تانرا ابرازواظهار می کنید؟

یا چگونه عشق راتحمل کنید؟

و…

این ویژگی ها قصه عشق شما و هر فرد دیگری را تشگیل میدهد.

برای اینکه رابطه عاشقانه ای به جریان بیفتد،لازم است قصه های عشق دو نفر تقریبا همسازوهمنوا باشند.درمورد برخی از عشاق منظور این است که «نیازها» و «قصه های» یکسان داشته باشند.

مثلا هردو نفر عاشق و معشوق ازجایگاه اجتماعی بالا برخوردارباشند

یا هر دو نفر روحیه بخشنده داشته باشند.

استرنبرگ به کمک دانشجویانش توانست انواع قصه های عشق  را به شرح زیر فهرست بندی کند:

 

قصه عشق فداکاری بدان معناست که عاشق و معشوق نسبت بهم چیزهایی می بخشند.

قصه عشق پلیسی عاشق«افسری» درحال ماموریت برای کنترل ونظارت ازنزدیک «متهم» یعنی معشوق می باشد.

قصه عشق مسافرت، یعنی زندگی یک نوع مسافرت دلپسند برای زوجین عاشق است.

قصه عشق سکس، زندگی شامل هیجانات روابط جنسی است.

قصه عشق سلطان، رابطه عاشق و معشوق نسبت به هم اینگونه است که دریک سو یکی همچون رهبرمقتدر وخوفناک است ودرسوی مقابل، نفردیگر همچون زیردستی مطیع و فرمانبر.

قصه عشق درمانگر رابطه یک شخص یاری کننده با فرد رنج دیده ودردمند است تا برمشکلاتی جدی ومهم او فائق آید.

قصه عشق باغبانی نیازمندکار وصرف وقت، وجین کردن و تغذیه مستمرازجانب عاشق و معشوق.

قصه عشق شراکت رابطه عاشق و معشوق شبیه رابطه شغلی و شراکتی است، هر کدام وظایفی برای اجرا کردن و پیگیری دارند.

قصه عشق فانتزی وخیالی یکی پرنس ودیگری پرنسس، ودرانتظاررسیدن بهم وبدست آوردن خوشبختی ابدی خیالی بسر می برند.

قصه عشق جنگی مشاجره ودعوای عاشق ومعشوق برای برخورداری ازهیجان، تفریح و سلامتی.

قصه عشق«بخند تا دنیا برات بخنده» شوخ طبعی خیلی آسانتروبهتراست ازبحث کردن جدی راجع به مشکلات است

قصه عشق چندگانه افراد صاحب جذابیت میگویند، میتوانم معشوق بهتری پیدا کنیم.

قصه عشق داد وستد یکی عشق پول درآوردن دارد، دیگری عشق خرج کردن.

قصه عشق رمانهای علمی میل به سوی عاشقان عجیب، مجنون، ماجراجو.

داستان عشق تئاتری ونمایشی همه جهان صحنه نمایش است و من درحال اجرای نقش خوددرآن هستم.

 

درواقع میتوان به راحتی انتظار داشت چگونه قصه دونفرمیتواند با تاثیرمتقابل ازهم به سوی عشق رهنمون شود.

یا ترکیب این قصه های عشق  است که زندگی دونفر به ازدواجی ناخرسند ولی ماندگار می انجامد، ویا زوج هایی که منجر به طلاق میگردد.

ادامه دارد…

انتخاب همسر برای ارضای نیازهای ناهوشیار انه خود!(۱۰)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!