غلبه برکمالگرایی با تاس ریختن!(16)

کمالگرایی

برای فراگیری رلکسیشن یا آرامش و کارهای خود انگیخته ، تاس بریزید!

قبلاً ذکر کردیم که یکی از مشکلات کمالگرا بودن این است که شخص نمی تواند آرامش خود را حفظ کند و درخونسردی بسر ببرد و کارهایی را بصورت خود انگیخته انجام دهد. کمالگراها اغلب میگویند آنها با انجام دادن کارها بصورت خود انگیخته و خارج از چارچوب برنامه ای که قبلاً ریخته اند، خیلی دشواری دارند، فلذا همیشه سعی دارند همه چیز منطبق باآن باشد.

بعضی کمالگراها ممکن است بگویند که برای تمرین آرامیدگی وقت ندارند یا اصلاً نیازی به رلکسیشن ندارند. نکته حائز اهمیت این است که اگر ما اجازه ندهیم که بدن ما خودش ریکاوری نماید و خودش را بخاطر فشارهای عصبی و استرس وارد شده با انجام رلکسیشن بازسازی نماید، سلامت جسمی ما درست همانند رابطه ما با آدم های اطراف مان تخریب خواهد شد.

اکنون زمانش رسیده که بیاموزیم چطوری می توانیم ریلکس کنیم و اندکی بیشتر از وضیعت فعلی کارهای خود را بصورت خود انگیخته انجام دهیم. به این قضیه بصورت یک تجربه رفتاری متفاوت فکرکنید، هیچ مشکلی پیش نمی آید و از آن لذت ببرید!

موادی که لازم خواهید داشت:
1 عدد تاس

گام های اجرای رلکسیشن(«تاس ریختن»)
1. در جدول زیر 6 مورد فعالیت را بنویسید که میتوانند باعث ایجاد حس آرامش یا لذت در شما بشوند. سعی کنید به فعالیت هایی فکرکنید که معمولاً آنها را انجام نمی دهید و دنبالشان نمی روید(برای مثال، صرف یک نوشیدنی عصرانه همراه یکی از دوستانه ، رنگ کردن مژه ها، خود را با چیزی زیبا و دلنشین سرگرم ساختن، رفته به تماشای مسابقه فوتبال، تماشا کردن غروب آفتاب) و اینکه از لحاظ هزینه و چارچوب زمانی مقرون به صرفه می باشد(برای مثال، رفتن به مسافرت های خارج کشور و نقاط دور افتاده که پرهزینه است و نگهداشتن وقت درچارچوب تعیین شده و برنامه ریزی شده سخت است)

 

1….
2…..
3….
4…..
5….
6……

 

2. برای هفته بعد وقتی را تعیین کنید تا یکی از این فعالیت ها را انجام دهید. وقت کافی برای کامل کردن فعالیت در سبک و سیاق توام با آرامش. « برای روز…. ساعت… برنامه رلکسیشن تعیین میکنم».

 

3. اکنون تاس را بریزید.عددی بین 1 تا 6 خواهد آمد.
چه عددی روی تاس آمد؟…..
درگام دوم برای این شماره از تاس چه فعالیتی را پیش بینی کرده اید؟……………..

 

4. در روز رلکسیشن تان (گام دوم) مرحله نهایی است تا فعالیت نوشته شده در گام 3 را اجرا کنید.

هشدار:
شما میتوانید تاس را مجدداً بریزید یا برنامه روز رلکسیشن خود را تغییر بدهید.
شما میتوانید به خودتان اجازه بدهید تا این کارها را انجام دهید(مثلاً، امروز سرم خیلی شلوغه،یک کار وقت تلف کنی است،بعداً انجامش میدهم).
به احتمال زیاد درمسیرغلبه برکمالگرایی دچار این نوع افکاربشوید.
پایبندی شما به برنامه و برداشتن گام خوب برای یادگیری رلکسیشن و سعی و کوشش برای ورود به فعالیت هایی که مبنای «پیشرفت گرا» ندارند، اهمیت زیادی دارد.

5. مرور یا باز بینی نهایی. کارچطوری انجام شد؟ به چه مشکلاتی مواجه شدید؟ درجریان انجام کار چه نکات مثبتی را متوجه شدید؟ چطور میتوانید رلکسیشن و فعالیت بیشتری را بگنجانید که درفعالیت روزمره شما جنبه پیشرفت گرایانه ندارد؟

نکته نهایی: اکثریت مردم میگویند که این یک شیوه تفریحی برای آموختن رلکسیشن است ولی تمرین می خواهد. اگر این کار را در دفعات مختلف تکرارکنید،یقیناً فوائد بسیار زیادی درجهت کسب آرامش برای شما خواهد داشت. مهمتراینکه،بخاطرداشته باشیدکه رلکسیشن برای یک فردکمالگراوظیفه بسیاردشواریست لذا با هرقدمی که دراین مسیر برمیدارید خودتان را تحسین وتقدیرنمائید.

ادامه دارد…

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!