علل منفعل شدن و از دست دادن جسارت-بخش دوم

josor-87624322308

جسور بودن یک نوع سبک و الگوی رفتاری و فکری می باشد که ما در زندگی مان آنرا آموخته ایم.

علل منفعل شدن و از دست دادن جسارت
چطوری به یک شخص منفعل تبدیل می شویم
همانطور که اشاره کردیم جسور بودن یک نوع سبک و الگوی رفتاری و فکری می باشد که ما در زندگی مان آنرا آموخته ایم. اولین دوره آموزش آن در درون شکم مادر و ناشی از خصائل انتقال یافته از پدر و مادر می باشد. سپس نقش آموزش و تربیت مستقیم و غیر مستقیم شروع می شود.بنابراین همه ما ذاتاً انسان جسوری به این دنیا وارد می شویم. فقط کافیست رفتاریک نوزاد را نگاه کنید تا ببینید که قادر به انجام چه کارهایی می باشد. حداقل مثل اکثریت مادران خود از سوسک و عنکبوت و مار و … ترسی ندارند و به راحتی میتوانند با دست خود این حیوانات را لمس کنند و بگیرند.
حتماً دیده اید که وقتی کودکی چیزی را میخواهد، بدون هیچگونه شرمساری و کاملاً آزادانه آنرا با گریه کردن ابراز میکند. اما بتدریج کودکان هم می آموزند درخواست خود را و حتی روش درخواست خود را درپاسخ به واکنش های اطرافیان ازجمله پدر و مادر، دوستان و غیره،سازگار ومنطبق بسازند. یعنی ازکسانی که صاحب قدرت هستند و مرجع تشخیص درست وغلط بودن همه چیز در این دنیا به حساب می آیند، طرز رفتار خود را می آموزند.کودک ازاین آدم ها می آموزد که چه چیزی را و با چه زبانی و لحنی درخواست نماید.
بطور مثال، اگر اعضای خانواده یا  دوستان شما درهنگام ارتباط و رفع مشکل با هم دیگر بصورت داد وفریاد  گفتگو کنند،شما بعداً در جایی که دچار مشکل بشوید از طریق دادوفریاد زدن با دیگران گفتگو خواهید کرد. یا اگر خانواده شما را بگونه ای آموزش و تربیت کرده باشند که همیشه باید از دیگران تشکرکنید، تملق گویی و گزافه گویی کنید بجای اینکه عزت نفس خود را حفظ کنید و حرمت خویش را پاس بدارید، بعداً در زندگی بزرگسالی تان جسور بودن در ارتباط با ابراز خواسته ها و نیازتان سخت خواهد شد.یا اگر خانواده شما یا دوستانتان بر این باورند که نباید عواطف منفی خود را ابراز نمائید و هر طور شده باید آنرا خاموش سازید و سرکوب نمائید درغیر اینصورت مورد تمسخر و استهزاء قرار میگیرید، شما به سرعت می آموزید عواطف منفی خود را ابراز نکنید؛
“دخترم/پسرم ماشاا… شما دیگه برای خودت مردی شده ای/خانمی هستی، بخاطر گرسنگی داری گریه میکنی؟!”
“پسرم تو دیگه برای خودت ماشاا… مردی شده ای، داری مثل دختر بچه ها گریه میکنی؟!”
به این ترتیب مشاهده میکنید که چطوری از طریق آموزش والدین و اطرافیان و حتی نظام آموزش و تربیت رسمی کشور، ممکن است اکثر ما روحیه جسورانه خود را با مدل انفعال و بزدلی جایگزین سازیم.

 

josor-87624384

در نقش کودک و نوجوان آموخته ایم به شیوه ای رفتار کنیم که درجای خودش کارایی و اثربخشی دارد

دراینجا یکسری پرسش هایی وجود دارند که کمک میکنند تا بفهمید شما چگونه به یک فرد منفعل تبدیل شده اید:

 

خانواده شما اختلافات و دعواها را چطوری رفع و رجوع می کنند؟
•    هنگامی که با کسی اختلاف  پیدا می کردید یا رابطه تان با کسی خراب می شد، چکار می کردید، چه جوری عمل می کردند؟
•    والدین شما برای رفع اختلاف و دعوای شما بادوستان تان به شما چه چیزهایی یاد می دادند یا نصیحت و اندرز می دادند؟
•    چه پیامی در نصایح و اندرزهای مستقیم و غیر مستقیم آنها وجود داشت؟
•    در موقعیت هایی که نخواستید درخواست خودتانرا مستقیماً مطرح کنید یاد گرفتید چکار کنید و از چه روش هایی استفاده کنید، (مثلاً گریه کردن، نالیدن، داد وفریاد زدن، تهدید کردن و غیره)؟
•    آیا اکنون همچنان از همان شیوه ها برای دست یابی به خواسته های خود استفاده میکنید؟

همانطور که در مثالهای فوق می بینید ظاهراً دلائل خوب و معتبری وجود دارند که چرا ما آدم خجالتی، منفعل یا درونگرا شده ایم. در نقش کودک و نوجوان آموخته ایم به شیوه ای رفتار کنیم که درجای خودش کارایی و اثربخشی دارد؛ اگر درمقابل والدین یا دوستان یا معلم  هتاک و بد زبان و خشن از خودمان جسارت بخرج می دادیم  ممکن بود برای ما پرهزینه و دردسر آفرین تمام می شد، طوریکه آموخته ایم همیشه در زیر سایه وکنترل اراده و خواست آدم بزرگ ها زندگی کنیم. یا اینکه احتمالاً آموخته ایم برای بقاء و زندگی باید خشن، هتاک و بد زبان بود.
چیزی که دراینجا بسیار آزار دهنده است خشونت علیه کودکان ضعیف و ناتوان است.این خشونت نه فقط ضعیف کشی را آموزش میدهد بلکه بعداً چنین کودکانی وقتی در موضع قدرت  قرار میگیرند یا درنقش والدین  می باشند، دقیقاً چنین شیوه ای را نسبت به کودکان و زیر دستان و ضعیف ترها بکار میگیرند.  و این احتمال بسیار است، والدین،دوستان و معلمانی که ما این رفتارها را از آنها فرا گرفته ایم خودشان از کسانی دیگری آموخته باشند.

josor-876243009978

کودکان وقتی در موضع قدرت قرار میگیرند درنقش والدین ظاهر خواهند شد.

اکنون وقت انتقام گیری نیست و ما نیز قصد نداریم شما را علیه مراجع قدرت بشورانیم، بلکه میخواهیم فهمیدید که درنقش والدین یا مدیر یا رئیس یا درهرموضع تصمیم گیری و اعمال قدرت قرار دارید، با اشتباه و خطای خود، انسان های دیگر را مثل خودتان منفعل و غیر جسور پرورش ندهید. بنابراین نه خودتان ونه خانواده و پدر ومادرتان را بخاطر خجالتی بودن، انفعالی بودن و کم رو بودن سرزنش نکنید.
میتوانید به شیوه سازنده تر و مفیدتر به قضیه فکر کنید که چرا این وضعیت به صورت یک چرخه مخرب در زندگی خانواده گی  و اجتماعی تان به گردش در آمده و به شما رسیده است و شاید از شما به فرزندان تان و به نسل های بعد سرایت کند. حالا شما تصمیم گرفته اید که این چرخه را بشکنید و بیاموزید که شیوه جسورانه جدیدی از طرزتفکر و رفتار و سلوک را پیش بگیرید. این بدان معناست که شما با این شیوه های بی فایده رفتار با خانواده و دوستان تان تعامل نخواهید کرد.

ادامه دارد…

چه چیزی جلوی رفتار جسورانه ما را میگیرد؟-بخش سوم

جسارت را بیاموزید و تعلیم بدهید-بخش نخست

ترجمه بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!