علت و ریسک فاکتورهای ابتلا به اختلال دو قطبی-بخش سوم

دلیل مشخصی را نمی توان علت اختلال دو قطبی دانست

نمیتوانیم روی یک فاکتور دقیقاً انگشت بگذاریم و بگوئیم که این عمل یا رفتار یک شخص و اشخاصی خاص، یا این حادثه وتجربه معین،باعث بوجود آمدن اختلال دوقطبی شده است.

 

 

?علت اختلال دو قطبی

هیچ فاکتورشناخته شده ومشخصی بعنوان علت اختلال دوقطبی معرفی نشده است،

یعنی نمیتوانیم روی یک فاکتور دقیقاً انگشت بگذاریم و بگوئیم که این عمل یا رفتار یک شخص و اشخاصی خاص، یا این حادثه وتجربه معین،باعث بوجود آمدن اختلال دوقطبی شده است.

طبق تحقیقات بعمل آمده  بصورت کلی تعدادی فاکتور یا عامل عمومی  وجود دارد که درارتباط تنگاتنگ با همدیگر کمک میکنند تا روحیه اختلال دو قطبی دربعضی افراد رشدکند.

در این خصوص  روی  سه فاکتور میتوانیم تاکید کنیم: استعداد ژنتیکی، استعداد بیولوژیکی و استرس محیطی- اجتماعی(یا استرس زندگی) در ابتلا به اختلال دو قطبی

 

?آسیب پذیری ژنتیکی
اختلال دوقطبی بوسیله دستورات ژنتیکی میتواند درخانواده ها به چرخش و حرکت درآید. منسوبین درجه یک افراد دارای اختلال دوقطبی درمعرض خطرافزایش اختلال دوقطبی هستند.

کودکان والدین دوقطبی ۸% بیشتراز سایرکودکان مبتلا می شوند.

کودکان والدین اختلال دوقطبی ۱۲% بیشتردرمعرض افسردگی تک قطبی می باشند(یعنی فقط افسرده می شوند، بدون مانیا).

دوقلوهای همسان نیز به همین میزان نسبت به دوقلوهای ناهمسان دچار این بیماری می شوند.

درعینحال این نتایج مشخص می سازند تا حدودی این اختلال بصورت ژنتیکی انتقال می یابد، همچنین موید آن است که فاکتورهای دیگری وجود دارند که ممکن است به رشد این بیماری یاری کند.

 

علت بیولوژیکی اختلال دو قطبی

در برخی افراد عدم توازن بیولوژیکی احتمالی در مغز او را مستعد می سازد تا به اپیزود های روحیه دچار شود

 

?آسیب پذیری بیولوژیکی
این مطلب اشاره دارد به عدم توازن بیولوژیکی احتمالی در مغز که شخص را مستعد می سازد تا به اپیزود های روحیه دچار شود. عدم تعادل یا ضعف شیمی مغزدرمورد افرادی که عملکرد صحیح ندارد ممکن است به اپیزودهای خلق و خوی  “بالا” و “پایین” منجر شود.

 

 

?استرس محیطی – اجتماعی
رخدادها و شرایط  استرس آور در زندگی شخص، همچون اختلافات خانوادگی، مشکلات شغلی، محرومیت، داغدیدگی، یا حتی رخدادهای مثبت ، همچون ازدواج کردن، فرزند دارشدن، خانه دارشدن، و امثال اینها،می تواند فرد را در برابر تقاضاها وانتظارات  مازاد قراردهدکه منجر به  تولید استرس، اضطراب، درماندگی، ناراحتی و عواطف منفی از این قبیل بشود.

بنابراین وقوع اختلال دوقطبی میتواند بوسیله تعامل سه فاکتورفوق توضیح داده شود.

شخصی که بطور ژنتیکی و / یا بشکل بیولوژیکی مستعد است الزاماً به اختلال دوقطبی دچار نمیشود.

این آسیب پذیری تحت تاثیر نحوه مواجه فرد با عوامل استرس آور زندگی، قراردارد.

بطور مثال، شخصی که تاریخچه خانوادگی دیابت دارد، به دیابت دچار نمی شود اگر دربرنامه تغذیه خود مواظبت ومراقبت لازم را بعمل آورد و بقدر کافی  و منظم ورزش کند.

این موضوع، اهمیت شناخت عوامل خطرساز یا ریسک فاکتورها  و فاکتورهای پشتیبان  و حامی را برجسته می سازد.

 

 

میزان ابتلا به اختلال دو قطبی

فقط درکشور آمریکا بیش از یک و نیم میلیون نفر افراد بالای ۱۸ سال به اختلال دو قطبی مبتلا هستند!

 

?ریسک فاکتورها
عوامل خطرساز یا ریسک فاکتورها  چیزهایی هستند که شانس شخصی دارای زمینه ژنتیکی، وراثتی و بیولوژیکی را برای فعال شدن و ابتلای به اختلال دو قطبی بیشتر می سازند.

قبلا به عوامل اجتماعی ازجمله استرس اشاره کردیم،  مثالهای دیگر ریسک فاکتورها عبارتند از:

?شیوه های  مقابله یا درمان ضعیف وناکارآمد،
?سوء مصرف الکل و مواد و داروها،
?فقدان انضباط درفعالیت های روزمره،
?تضادها و اختلافات بین شخصی،
?رخدادهای استرس آور، وغیره.

 

 

☂فاکتور پشتیبان
درسوی دیگر، فاکتورهای پشتیبان در دور نگهداشتن شخص مستعد، از ابتلای به اختلال دو قطبی، نقش مهمی بازی میکنند.
فاکتورهای پشتیبان عبارتند از:

❣راهبردهای مواجه شدن وکنارآمدن با بیماری،
?شبکه های حمایت اجتماعی خوب،
?داشتن ارتباطات موثر
❣ مهارت های حل مسئله
و غیره.

هنگامی که کفه ترازوی ریسک فاکتورها نسبت به فاکتورهای پشتیبان سنگین تر بشود، شانس یا احتمال رشد اختلال دو قطبی نیز افزایش می یابد. این اصل دقیقاً در مورد خطربازگشت بیماری نیز صدق میکند.

 

 

اختلال دوقطبی

اختلال دو قطبی بیماریست که همه افراد احتمال دچار شدن به انرا دارند حتی افراد مشهور و چهره ها

 

?خلاصه  مطالب مدل نخست  اختلال دو قطبی:

?اختلال دوقطبی  یک نوع تجربه از نوسان روحیه میباشد که دریک سوی طیف آن سرخوشی یا نشاط خیلی شدید، یعنی اپیزود مانیک/ و درحد متوسط هایپومانیک یا خوشی معمول قرار دارد و در سوی دیگر این طیف اپیزود افسردگی شدید، غم و نومیدی میباشد.

?کسانیکه از اختلال دو قطبی رنج می برند، عموماً اختلال دو قطبی نوع ۱ (افسردگی شدید و مانیای شدید)، یا اختلال دوقطبی نوع ۲ (افسردگی شدید و هایپومانیا)، یا اختلال ادواری(دوره های مختصر افسردگی نرم و هایپومانیا) را تجربه میکنند.

?جابجایی مکرر روحیه، یعنی در طول سال ۴ اپیزود، بعنوان گردش سریع شناخته میشود.

?اختلال دوقطبی تنها به یک فاکتور مربوط نمی شود، بلکه برهمکنش یا تعامل فاکتورها میتوانند کمک کنند تا دربرخی افراد این اختلال رشد کرده و نمود پیدا کند. سه فاکتور عمومی استعداد یا آسیب پذیری ژنتیکی، آسیب پذیری بیولوژیکی، و استرس زندگی درمجموع علت اصلی این اختلال هستند.

?خطریا ریسک رشد بیماری و ریسک رشد اپیزود دیگر بعد از بهبودی اولی، بوسیله فاکتورهای پشتیبان و فاکتورهای ریسک، متاثر می شود.

?فاکتورهای ریسک عبارتند از: راهبردهای مواجه یا مقابله ضعیف و ناکارآمد با بیماری، سطح پایین پشتیبانی و حمایت اجتماعی، مصرف الکل/ دارو و مواد، سبک زندگی نامتعارف روزمره،  تعارضات و اختلافات میان فردی، وغیره.

?فاکتورهای پشتیبان شامل: مهارت های مواجه و مقابله خوب و موثر، شبکه های پشتیبان اجتماعی مفید، ارتباطات اثرگذار و مهارت های حل مسئله.

?هدف نهایی کاهش ریسک فاکتورها و افزایش فاکتورهای پشتیبان میباشد، طوریکه به این وسیله میتوان از بازگشت وعود بیماری جلوگیری کرد.

ادامه دارد….

 

ابعاد معالجه اختلال دو قطبی مخصوصا دارو درمانی -بخش چهارم

 

خصوصیات اپیزود افسردگی در اختلال دو قطبی-بخش دوم

ترجمه و تالیف بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!