علت بهتر بودن خرید کفش در بعدازظهر

علت بهتر بودن خرید کفش در بعدازظهر

طب سنتی ایران طی سخنانی دیدنی خاطر نشان کرد که اگر خریدن کفش طرف عصر باشد بسیار می تواند موثر باشد .خاموشیان افزود: همینطور کفش های نامناسب توانایی و فعالیت کودکان را کاهش می دهند و از این طریق به روح و روان کودکان نیز آسیب وارد میکنند.

وی به ویژگی کفش های مناسب اشاره کرد و افزود: افراد برحسب میزان فعالیتی که دارند میتوانند از کفش های ساق کوتاه یا ساق بلند بهرهگیری کنند.این متخصص طب فیزیکی، کفش های ساق دار و بنددار را برترین نوع کفش برای افرادی که فعالیت بالایی دارند

بخصوص دانش آموزان عنوان کرد و افزود:

کفش های ساق دار و بنددار بدلیل محکم نگه داشتن مچ پا، آسیب های وارد به مچ پا را در هنگام فعالیت به دستکم میرسانند.وی ارتفاع پاشنه مناسب برای کفش ها را ۲ تا ۲.۵ سانتی متر دانست و افزود: بهتر هست قسمت پنجه و پاشنه کفش نیز یکسره و به هم مستمر باشد.

خاموشیان با اشاره به این که کفش های نامناسب خستگی پاها رابه دنبال دارد، گفت: لازم هست کفی کفش در عین مقاوم بودن، نرم و بالشتکی بوده و قوس کف پا رابه خوبی بپوشاند.

بهترین جنس برای کفش

وی افزود: چرم های طبیعی به دلیل تهویه مناسبی که دارند برترین جنس برای کفش شناخته می شوند.

خاموشیان با تاکید بر این که کفش های خریداری شده باید تا نیم شماره از سایز پا بزرگتر باشند، خاطرنشان کرد: برترین دوران خرید کفش در ساعات عصر هست؛ چرا که در این دوران پاها بر اثر فعالیت هر روز معمولا تا نیم شماره بزرگ تر از ساعات دیگر روز میباشند.

وی در ادامه با بیان این که شکل ظاهری کفش بر سهولت پاها در کفش تاثیر گذار هست، گفت: بهتر هست گذشته از خرید کفش، وجود اختلاف سایز در پاها، شکل انگشتان پا و قوس طبیعی کف پا بررسی شود.

وی با اشاره به این که تظاهرات برخی از نابهنجاری های لگنی در پا دیدن می شود، تصریح کرد:برخی از مشکلات از قبیل پاهای پرانتزی و انحراف ستون مهره ها روی شکل پا تاثیر می گذارند.
از این جهت به منظور خرید کفش مناسب، پاها بخصوص در کودکان و دانش آموزان باید توسط یک متخصص طب فیزیکی معاینه شوند.

به گزارش تالاب خاموشیان بهرهگیری از کفش های مناسب را برترین عامل در حفاظت فیزیکی از ستون مهره ها و مفاصل پا دانست و پیشنهاد کرد: کفش های نامناسب، تغییر شکل پا، انحراف شست پا و انحراف ستون مهره ها رابه دنبال دارند که با پوشیدن کفش های مناسب می توان از این آسیب ها جلوگیری کرد.

منبع :talab.org

نکاتی برای انتخاب و خرید کفش مناسب

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!