عزت نفس و افعی باور هسته ای شما!(۹)

عزت نفس

«من بایدبتوانم کارم را بطور صد درصد انجام بدهم، بدون اشتباه و بدون هرگونه کمک و آویزون شدن به دیگران»

 

ادامه مبحث مربوط به عزت نفس از مدل سوم

موقعیت در معرض خطر یا خطر قریب الوقوع

هنگامی که باورهسته ای منفی شما در موقعیتی «در معرض خطر» قرار میگیرد، بطور خودکار فعال می شود. احتمالا ًاین فکر به ذهن تان خطورمیکند که «اوضاع وخیمه همه چیزخراب خواهدشد»، یا اینکه خودتانرا بشدت مورد سرزنش وانتقاد قرارمیدهید.

این دونوع تفکررا  توقعات یا انتظارات انحرافی و خود ارزشگذاری منفی می نامیم.

این نوع طرز تفکرها بعداً طرز رفتار و اعمال  شما را تحت تاثیرقرارمیدهند. ممکن است از انجام برخی کارها دوری کنید و سعی نمائید هنگامی که کار خیلی سخت میشود کاملاً ازآن پرهیز کنید و بیرون بروید، برای جلوگیری ازتبعات منفی احتیاط پیشه کنید، یا ازموقعیت ها عقب نشینی نمائید.

این رفتارها بی فایده هستند چونکه مشکل اساسی و اصلی را برطرف یا حل نمیکنند. بلکه برعکس درعوض به احساسات بی فایده ای مثل اضطراب،درماندگی،افسردگی،یا شرمساری دامن می زنند،وباور هسته ای منفی را تایید میکنند.

این رفتارها همچنین سبب میشوند باورهسته ای منفی فعال باقی بمانند و دراین زمان است که میگوییم عزت نفس ضعیف خفته و خاموش نیست بلکه نیروی منفی عزت نفس ضعیف کاملا برنده وتیزوتند علیه شما بکارافتاده است.

 

نمودار عزت نفس ضعیف: چگونه عزت نفس ضعیف ماندگارمیشود

موقعیت خطرناک یا موقعیت درمعرض خطر

برای مشاهده در اندازه بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

 

لطفاً توجه کنید که در این نمودار نشان داده ایم که چگونه مباحث بیان شده درمدل قبلی واکنون با همدیگرترکیب شده و عزت نفس ضعیف را حفظ میکنند.

بعداً هرکدام  از این  فاکتورها را به تفصیل درقالب مثالهایی روشن تر بحث خواهیم کرد.

 

مطابق مدل فوق؛  

مثلا شما یک چنین «باور هسته ای» دارید:

«من آدم بی عرضه و بی لیاقتی هستم»

و دارای یک چنین «قاعده یا قانون  بی فایده ای» هستید:

«من بایدبتوانم کارم را بطور صد درصد انجام بدهم، بدون اشتباه و بدون هرگونه کمک و آویزون شدن به دیگران»

شما تا زمانی که شرایط و مقتضیات مناسب است و می توانید از این قانون خود، پیروی کنید وآنرا عملی سازید، نسبت به خودتان احساس خوب و مثبتی خواهید داشت.

درنتیجه احساس عدم شایستگی پنهان و خاموش خواهد بود چون باور هسته ای تان، یعنی «من آدم بی عرضه و بی لیاقتی هستم»، تحریک نشده و فعال نگشته است. چون هنوز زمستان و سرد است و افعی وجود شما، در خواب است!

اما روزگار همیشه هموار نیست و پستی و بلندی دارد و تابستان و گرما از راه می رسد! وقتی با تجربه تازه و چالش برانگیز مواجه می شوید مثلا در محیط کارتان شرایط کاری شما عوض می شود و در یک دوره آموزشی تازه و سختی ورود پیدا میکنید.

عزت نفس ضعیف

«من آدم بی عرضه و بی لیاقتی هستم»

یعنی با یک وضعیت «درمعرض خطر» یا «خطرقریب الوقوع» مواجه هستیدکه احتمالاً قادر نباشید مسئولیت یا کارمحول شده را بطور ۱۰۰% انجام دهید. یعنی اینکه شاید نتوانید بدون ارتکاب اشتباه یا بدون کمک گرفتن از دیگران، وظیفه مورد نظر را انجام دهید.

چون موقعیتی که درآن هستید کاملا تازه وچالش برانگیز است، و شما دراین حوزه فاقد تجربه و مهارت کافی می باشید. این موقعیت «خطرناک قریب الوقوع» باعث می شود تا عزت نفس ضعیف شما فعال بشود،چون قانون شما شکسته می شود یا بنظر می رسد که در معرض شکست قرار دارد.

وقتی این اتفاق بیفتد، باور شما «من آدم بی لیاقت و بی عرضه ای هستم» از حالت خفته یا خاموش بیدار شده و فعال میگردد، و در ذهن تان جلوه گری خواهد کرد، دائما خودش را به رخ شما  خواهد کشید. یعنی روی کیفیت پاسخ شما به موقعیت جدید، تاثیر کامل میگذارد. که در مباحث بالا طرز اثر گذاری باور روی رفتارها را توضیح دادیم.

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!