عزت نفس ضعیف : من آدم بی ارزشی هستم(۱۷)

افسردگی، باور، عزت نفس ضعیف

دچار شدن به افسردگی مخصوصاً از نوع اساسی، میتواند این باور شما را تقویت کند که«من آدم بی ارزشی هستم»

 

دانستیم باورهایی مثل «من آدم بی ارزشی هستم» به روش های مختلفی میتواند در ذهن انسان ریشه بزند. ازجمله فاکتورهایی که موجب چنین باورهای در انسان می شود، تربیت نخستین انسان است. اما مسئله اصلی اینجاست که چرا با وجود گذشت سالیان زیاد، چنین این باور در ذهن انسان همچنان حضور دارد و بر رفتارها و احساسات ما اثر گذار است؟

در واقع میخواهیم بدانیم، چه عواملی همچنان باعث حفظ و ماندگاری افکار کهنه و قدیمی در ذهن ما می شوند. از آنجائیکه افکار اساساً حیات مستقل ندارند و بسیار ناپایدار و از بین رونده هستند، چرا باوری مثل « من آدم بی ارزشی هستم» همچنان توانسته است در طول سالیان متمادی با وجود تغییر بسیاری از شرایط دوران کودکی مان، درذهن ما حضور دارد؟

در این خصوص بطور مشخص میتوانیم به چند عامل اشاره کنیم:

نخست اینکه؛ هر فکر یا باور به یک فکر خاص، بوسیله خود ارزیابی های منفی یا درواقع همان با خود حرف زدن های منفی در سرمان، ریشه هایش آب میخورد و بیشتر رشد میکند. اگر طرز صحبت های منفی با خودتان را(افکار منفی) ادامه بدهید وآنها را به بهانه های مختلفی در جریان زندگی روزمره تکرار کنید درحقیقت مشغول حفظ و نگهداری از آنها هستید.

دوم اینکه؛ دچار شدن به افسردگی مخصوصاً از نوع اساسی، میتواند این باور شما را تقویت کند که«من آدم بی ارزشی هستم» چون یکی از نشانه های افسردگی همین است که انسان راجع به همه چیز، ازجمله خودش، افکار منفی دارد.

سوم اینکه؛ همه رفتارهای بی فایده شما از جمله؛ در پیش گرفتن رابطه ای منفعلانه و غیر جسورانه که بصورت روحیه یا حتی کنش های عذرخواهانه افراطی و از روی ندامت و پشیمانی، سعی وتلاش جدی و سخت برای جبران گذشته، وپرهیز یا گریز از موقعیت همگی بدان معناست که به شیوه ای سازگار وهماهنگ با این فکر زندگی میکنید که: «من آدم بی ارزشی هستم».

بنابراین اگرشما بگونه ای عمل یا رفتار میکنید که گویا «بی ارزش» هستید، در نتیجه به این فکرکه«من آدم بی ارزشی هستم» عملاً دامن می زنید و آنرا با رفتار خودتان استمرار می بخشید. به این ترتیب براثر تقویت و زنده نگهداشتن چنین فکری در ذهن تان، خود را دچار احساس غم و افسردگی مزمن می سازید.

متاسفانه بیشتر مردم نظر مثبتی نسبت به حرف زدن های منفی در ذهن شان(خود ارزیابی های منفی) دارند و این کار خود را مفید می دانند، بنظر آنها:

• خود انتقادی و درشت خویی نسبت به خویشتن، باعث می شود که انسان از زمینگیرشدن و بی خیالی و تعلل ورزی، سستی و تنبلی دست بردارد.

• سرزنش کردن خود، موجب می شود که از بزرگ شدن و شدت یافتن خراب کاریها، پیشگیری شود.

• از طولانی شدن خوشی یا «خوشی طولانی» که ضرورتاً به همین نسبت و میزان «ناراحتی و غصه» به همراه دارد، اجتناب میکنیم.

• یک جور مهمیزیا لگام زدن برخویشتن است ومشوق و محرک خود به سوی کاربهتر و بیشتر میباشد.

برخی از این افکار ظاهراً معتبر میتوانند باعث حفظ باورها بشوند، اماآیا واقعاً چنین افکاری حقیقت دارند؟آیا زبون و زمین گیر کردن خود و سرزنش و انتقاد از خویش عملاً خوب است و کار درست و سالمی محسوب می شود؟

اگر اینطور است، بنابراین بهتر است که دوره های حرفه ای و برنامه ریزی شده را داشته باشیم تا بطور منظم و مرتب درجهت دوست داشتن خویش، همیشه این کار را تکرارکنیم!!

هنگامی که کارها بدرستی پیش نمی روند و گره میخورند و مشکلات گریبانگیرمان می شوند و افراد مورد علاقه ما درپریشانی و ناراحتی قرار میگیرند، آیا جهت کمک به آنها باید مشغول دشنام دادن و ناسزا گفتن به خود و دیگران بشویم؟! اگر به آنها زنگ بزنیم و با سرزنش و تحقیر و فحش دادن به آنها، آیا به حل مشکل شان کمکی میکنیم؟آیا این آنچیزیست که ما برای افراد مورد علاقه و عزیزان مان انجام میدهیم؟

به احتمال زیاد اکثرمردم موافق چنین شیوه هایی نیستند. مردم درپاسخ این سئوالات میگویند که درست ضد آنرا عمل میکنند: یعنی هنگامی که یکی ازعزیزانشان دچار مشکل می شود، یا به سختی و رنجی گرفتار میگردد،بطور صمیمانه و با مهربانی صحبت میکنند و از طریق دلجویی و دلگرمی دادن، او را حمایت میکنند و به او امید و انگیزه میدهند.

خوب، اگر شما با دیگران اینگونه رفتار میکنید، چرا وقتی نوبت خودتان می رسد، ضد آن را بکار می گیرید؟ آیا شما موجود فرا زمینی هستید که قوانین متفاوتی با بقیه مردم، باید برای خودتان وضع کنید؟

بنابراین براساس مطالعات علمی و تجربیات ما کاملاً به این حقیقت دست یافته ایم که؛ خود ارزیابی های منفی(با خود حرف زدن منفی) نه فقط بطورکلی و دائماً و در هر زمینه ای بی فایده است بلکه سبب حفظ و ماندگاری «عزت نفس ضعیف» شما می شود.
شاید اکنون این سئوال برایتان مطرح شود که:

من چگونه میتوانم بطور متفاوتی فکر کنم و واکنش نشان بدهم که عزت نفس ضعیف مرا بدتر نسازد، بلکه روز به روز هرچه بیشتر آنرا تقویت کنم؟

ادامه دارد….

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!