عزت نفس ضعیف:باورهای هسته ای منفی-بخش ۵

ما درباره تاثیرگذاری تجربیات مختلف بردیدگاه و احساس ما نسبت به خودمان را مورد بحث وتحلیل قراردادیم. اغلب اینها تجربیاتی هستندکه دراوایل زندگی مان واقع شده اند. با این حساب، اگرازاین تجربیات مدت زمان خیلی زیاد سپری شده است پس چرا هنوز ما تحت تاثیر پرتو منفی آنها قرار داریم؟بالاخره،آیا ما تجربیاتی دردوران بزرگسالی نداشته ایم که کاملاً متفاوت از دوران کودکی مان باشند؟

child-72436587242523457

خیلی ازما میتوانیم صدای والدین خودمان درسالیان گذشته را هنوز بشنویم که:«کارشما خوب نیست، میتوانستی خیلی بهترازاین عمل کنی، خیلی خنگی،…»

واقعاً چرا در شرایط امروز مان همچنان  تجربه عزت نفس ضعیف را تداوم می بخشیم، حتی هنگامی که شرایط مان کاملاً متفاوت از گذشته است؟

اینها، بعلت باورهای هسته  ای منفی در ذهن ماست.

باورهای هسته ای منفی نتیجه گیری ما راجع به خودمان می باشد که ازدوره کودک و نوجوان ساخته بودیم.کودکی که دائماً تنبیه ومورد انتقاد والدین و اطرافیان خود واقع شده باشد، ممکن است« باور کند»که «من آدم بی ارزشی هستم»، یا «آدم بدی هستم».

این افکارهمان چیزهایی هستند که ما باورهای هسته ای منفی می نامیم.کودکان یا نوجوانان چنین باورهایی را چون فقط تجربه میکنند، و از نظر ذهنی و فکری هیچ شناختی ندارند و قادر به قضاوت و ارزیابی عمیق آنها نیستند، در ذهن ایشان عمیقا ته نشین شده، و به آرامی نگهداری و ریشه می دواند. این باور، ارزشیابی و ارزشگذاری ما روی خودمان می باشد و به ما میگوید، «من اینجورآدمی هستم».

 

به چند نمونه از باورهای هسته ای منفی دقت کنید:

?من آدم خنگی هستم

?آدم خوبی نیستم

?آدم بی اهمیتی هستم

?محبوبیت ندارم

?چاق و بدقواره ام

?آدم بدرد نخور و بی عرضه هستم

?آدم بی فکر و بی خیالی هستم

?شرور و مضر هستم

?کار خیر و خوبی از دستم برنمیاد

?پیش هیچ کس مقبولیتی ندارم

?سست عنصر و بی ارده ام

?کسی منو دوست نداره

……..

برای اینکه متوجه شوید که آیا چنین باوری را دارید یا خیر می توانید یک آزمایش فوری انجام دهید. چشمان خود را ببندید و تصور کنید کسی جلوی شما ایستاده و یکی از این جملات را به شما می گوید. چه واکنشی نشان میدهید؟ آیا ناراحت می شوید؟ یا هیچ حسی در شما بوجود نمی آورد. مثلا اگر آن شخص به شما بگوید: «…فلانی تو واقعا آدم بی خیر و برکتی هستی!» چه واکنشی نشان میدهید؟

هرگونه واکنش منفی از جانب شما نسبت به این سخن موید آن است که نسخه یا کپی اصلی آن را در نهان خانه ذهن تان ذخیره کرده اید، پس باید در فکر بیرون ریختن این باور کهنه و مضر از ذهن تان، باشید.

ادامه دارد

 

قوانین و افکاری که عزت نفس ضعیف را حفظ میکنند!(۶)

عزت نفس ضعیف بخاطر رخدادهای استرس آور-بخش چهارم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!