طَمَعَ خامست، آن مخورای پسر…

طمع ورزیدن نابجا وبی قاعده و قانون در چیزی را مولانا موجب بیماری به حساب می آورد

طمع خامست، آن مخور ای پسر خام خوردن علت آرد در بشر

برداشت ها و توضیحات آقای بهمن ابراهیمی:‌

طمع ورزیدن نابجا وبی قاعده و قانون در چیزی را مولانا موجب بیماری به حساب می آورد.و مخاطبش پسر بعنوان سمبل انسان بی تجربه وکم اطلاع است که معمولاً طمع چیزهای خام را در سر می پرورد. همانطور که در ایام ماضی مردم بخاطر خوردن مواد غذایی خام مثلاً‌میوه و سبزیجات و گوشت دچار بیماری می شدند، این کیفیت تغذیه را در اینجا عاریت گرفته طمع ورزی نابجا را نوعی خام خواری محسوب میکند که منجر به بیماری در انسان می شود.

ایشان در ادامه توضیح میدهند که انسان مبتلا به طمع خام ، گرفتار چه نوع بیماری خواهند شد و وقتی با دقت قضایا را مورد بررسی قرار میدهیم و کنکاش میکنیم، حقیقتاً نیز طعم خام ورزیدن اسباب بیماریهای مختلف و متعدد می شود.

خامی یک محصول در برابر رسیدن و پختگی کامل آن نیز مطرح است.بهر روی طعم خام ناشی از حرص ورزی انسان است که بدون ملاحظه شرایط و مقتضیات متقاضای چیزی می شود که جلب توجه اش کرده باشد. همان کاری که معمولاً پسران خردسال وقتی چیزی را در دست همسالان خود می بینند، برای بدست آوردن آن گریه و زاری میکنند و والدین خود را تحت فشار میگذارند تا مشابه آنرا بدست آورند.

این پسر اصلا توجه ندارد که آنچه متقاضی اش است، چقدر هزینه دارد، اصلاً برایش مفید است یا مضر؟ نمیداند که برای بدست آوردن هرچیزی ولو ناچیز انسان بایستی مابه ازای آنرا باید بپردازد و در واقع نمیتوان متمنی هرچیزی شد که چشمت می بیند، گوشت می شنود، مشامت حس میکند! انسان پسر، انسانیست خام که مصداق «هرچه دیده بیند، دل کند یاد» می باشد.

افرادی با این خصوصیت اصلاً به چیزی با نام قانون جبران اعتقاد ندارند! قانون آنها حرص و تمنا برای بدست آوردن «هرچه بیشتربهتر» می باشد. وقتی شخصی به قانون جبران که مبنای مهندسی خلقت و اداره امور عالمیان است، اهمیت قائل نیست و تعهدی ندارد، یقیناً به قوانین مهندسی اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی هم پایبندی ندارد.به واقع او نمیداند که مثلاً برای بدست آوردن ماشین فلان مدلی که زیر پای همسایه ات قرار دارد، می بایست چه بهای واقعی بپردازی، چقدر باید کار بکنی، چقدر باید پول بدست بیاوری، چطوری این پول را باید بدست بیاوری! برای انسانِ پسر، فقط خواستن مهم است!

احساس حسادت ناشی از تفکر خود کم بینی، برجسته ترین تجلی احساس پسرانه است!این احساس در واقع به این شخص می گوید، « نسبت به صاحب اون ماشین خیلی بدبخت هستی، حرمت و احترامی به اندازه او نداری، لیاقت و شانی بقدر ایشان نداری، زندگی خالی از عدالت است، …» این احساسات همگی نتیجه خام خواری انسان پسر است. و این بیماری یا علت است و اجازه نمیدهد دریچه های ذهن و قلب او برای دریافت خرد و شعور و نعمت های الهی گشوده شوند. آرامشی نخواهد داشت، استرس و فشار روانی موجب آسیب های روانی و جسمی در او می شوند وقص علی هذا!

توضیحات آقای پرویزشهبازی:‌

چیزی نکاشتن و حرص و زیاده خواهی داشتن، طمع خام است. ای پسر معنوی، خام مخور که خام خوردن باعث بیماری و مرض می شود. طمع خام و بی اساس داشتن، روح و شخصیت را از اعتدال خارج میکند. طمع خام این است که شما قانون جبران را رعایت نکنید،نکارید، انتظارم گندم داشته باشید. بکارید، اما صبر نکنید. آن موقع می گفتند خام خواری بشر را مریض میکند.

ما باید قانون جبران را خوب بهمیم و در تمام شئونات زندگیمان بکار ببریم. قانون جبران فقط این نیست که پول به کسی بدهید و چیزی در مقابل آن نگیرید. رنجش را که نمی اندازید، از زندگی، از خدا انتظار خام دارید. خدا میگوید، شما درون و دلتان را باید خالی کنید تا من بنشینم. خالی نکنید، من نمی آیم. حال شما چه میگویید؟ من خالی نمی کنم؟ اینجا قانون جبران این است؛ ار دل تان را خالی نکنید، پر از درد باشید، او نمی آید.

وقتی دستتان را بسوی زندگی می برید، اول کسی که دستش را دراز میکند باید شما باشید. نگویید:‌اول خدا خودش را نشان دهد و زندگی مرا روبراه کند. نه،نه، اولین کسی که دستش را دراز میکند شما هستید. این هم از تسلیم می آید.اولین کسی که تسلیم می شود، شما هستید نه خدا. اصلاً دویی وجود ندارد. تو، خودت هستی.

منبع:‌کتاب گنج حضور، جلد دوم، پرویز شهبازی،انتشارات نقطه طلایی، چاپ اول، سال ۱۳۹۴

مولوی » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۸ – تتمهٔ قصهٔ مفلس

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!