شبکه عنکبوتی سلامتی و کنترل وزن

مدیریت سلامتی و وزن بستگی دارد به حفظ تعادل و توازن در فاکتورهای بسیاری که ارتباط تنگاتنگ با همدیگر دارند.

کسی که وزن سالم را تجربه میکند درواقع بین کالریهای ورودی(غذا) و کالریهای خروجی(ورزش) تعادل و توازن برقرار کرده است. به همین دلیل برای کسانی که اضافه وزن دارند توصیه می شود، غذای کمتری بخورند و و ورزش و تحرک بیشتری داشته باشند.  برخی از این عوامل یا فاکتورها را شما میتوانید کنترل و مدیریت کنید و برخی خارج از کنترل شما هستند.

 

این مدل کلی مربوط به سلامت نشان میدهد که کدام  فاکتورهای جسمانی، محیطی، و ذهنی،روحی و عاطفی برروی وزن انسان تاثیرمیگذارند. برخی از این فاکتورها را شما میتوانید کنترل کنید،برخی دیگررا خیر.

آیا میتوانید برخی از  فاکتورهای احتمالی موثردرمشکل وزن خودتانرا شناسایی کنید؟ یافتن روش های نوین برای غلبه بر اثرات مخرب این عوامل میتواند به موفقیت منجر شود.

این کانال تلاش دارد روی قسمت هایی تمرکز کند که شما میتوانید آنها را تغییر بدهید، با اولویت بخشیدن به هدف های خودتان در آن نواحی شما میتوانید بزرگترین تاثیر را بگذارید، و نقشه خود را برای تغییرات عملی جهت کسب موفقیت ترسیم کنید.

 

برای مشاهده تصویر در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید

 

بالاخره، اگر شما همچنان به انجام کارهایی مشغول باشید که از گذشته تاکنون  انجام داده اید،یقین بدانید به همان دستاوردها و نتایجی خواهید رسید که تا حالا رسیده اید.

 

به قول اینشتین:

احمق کسی است که هربار کاری را تکرار میکند و امید نتیجه متفاوتی را دارد!

 

من مطئنم که شما میتوانید راحل هایی پیدا کنید که درمورد شخص شما کارایی دارد. همانقدرکه بر روی قابلیت های شخصی خودتان سرمایه گذاری میکنید، ازمیوه و ثمره آزادیبخش آن در زندگی تان بهره خواهید برد.

 

برای درک خودتان و کاهش وزن و حفظ آن  می بایست محیط زندگی خود را بطور پیوسته به چالش بکشید.

 

ازمیان ۴۵ فاکتورکلی در سه بخش جسمانی، عاطفی-روانی و محیطی شما ۸ فاکتور را نمی توانید کنترل کنید،

ولی ۳۷ فاکتور مهم دیگر  را در صورت خواستن و تلاش و برنامه ریزی و آموزش می توانید کنترل و مدیریت کنید.

همیشه به یاد داشته باشید که:

نخست ما عادت هایمان  را می سازیم،و سپس عادت ها هستند که زندگی ما را کنترل میکنند.

یادداشت برداری یا سفرنامه نویسی از تغذیه-بخش نخست

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!