رژیم های غذایی همراه با قوانین رژیمی سخت گیرانه-بخش پنجم

disorder-eating-0120304047567387

✅رژیم های غذایی همراه با قوانین  رژیمی سخت گیرانه

برای کسانی که دچار اختلال یا ناهنجاری تغذیه ای میباشند، جهت رفع مشکل یک راهبرد بیشتر وجود ندارد، و آنهم پیش گرفتن رژیم غذایی سخت گیرانه و تلاش های سرسختانه برای کاهش وزن. همانگونه که درمدل یک نیزبیان شد، چنین رفتاری منجر به یک الگوی ناهنجار تغذیه ای بنام بینج می شود که ماحصل آن پرخوری میباشد.

اکثریت مردم(مخصوصاً بانوان) حداقل یکبار درزندگی شان بمنظورکاهش وزن، به رژیم غذایی پناه می برند. رژیم هایی غذایی امروزه  حتی از تعداد مواد غذایی هم بیشترشده اند! ودختران و بانوان جوان بطور بی امان به سمت این رژیم ها هجوم آورده اند. واین رژیم ها نیز در پاسخ به مطالبه عمومی تعداد بیشماری کتاب ونشریات راجع به کاهش وزن ولاغری منتشر کرده اند.

ودرهمین راستا آزمایشگاههای پزشکی نیز به راه افتاده تا با تولید انواع داروهای موثر با عملکرد هورمونهای مسئول سیری و گرسنگی دربدن با تحریک اشتها و یا کاهش آن ، آموزش ها وقوانین رژیم های غذایی را کاملتر سازند. اما بدون اینکه بخواهیم به ارزیابی کیفیت این سیستم های کاهش وزن بپردازیم، میخواهم، نکات کلیدی دیگری را در ارتباط با استفاده از این سامانه توضیح بدهم:

موضوع به تفاوت استفاده وکاربرد این شیوه ها بستگی دارد. یعنی به انعطاف پذیری یا سخت گیری. بسیاری از کاربران، قوانین ودستورالعمل های رژیم های غذایی را با انعطاف پذیری و واقع بینی استفاده میکنند؛

یعنی پس از مدتی استفاده از آنها و کاهش وزن، وقتی مشاهده میکنند که بدن شان تحت فشار قرار گرفت و نیازهای طبیعی شان درحال سرکوبی است، اندک اندک دستورات وبرنامه های رژیم غذایی را کنار میگذارند، و این یک اقدام کاملا ًطبیعی است!

ولی برخی دیگر که درصد این افراد اندک است(تقریباً ۵ درصد)، بشکل انعطاف ناپذیر و با سرسختی و سماجت، به پیگیری قوانین رژیمی می پردازند. آنها غالباً اهداف خیلی خاص برای رژیم گرفتن دارند و خودشان را با شرایط سخت وقوانین شدید منطبق می سازند.

✅این افراد درارتباط با تغذیه ازچند الگوی کلی تبعیت میکنندکه شناخت آنها میتواند برای خود این افراد  ودیگران مفید واقع شوند:

?هنگامی که تغذیه میکنند. برخی افراد سعی میکنند بطور کلی از تغذیه دوری کنند. برخی هستند تاجایی که ممکن است به خوردن خود سرعت می بخشند. کسانی هستند که ازخوردن دربیشتر ساعات روز خوداری میکنند و فقط به خوردن یک وعده درروز قناعت می ورزند. برخی از روی وعده های غذای می پرند، وبرخی هم خودشانرا جهت تغذیه بعد از یک زمان خاص، مجاز می شمارند.

?چیزی که میخورند. افرادی که دچار ناهنجاری تغذیه ای هستند با این باور زندگی میکنند که انواع خاصی از غذا ها بطورخاص موجب چاقی می شوند و به همین جهت آنها جزوغذاهای ممنوع، بد یا خطرناک به حساب می آیند. انواع غذاهای ممنوعه ممکن است از شخصی نسبت به شخص دیگر متفاوت باشد، اما میتواند درمجموع فهرست خیلی طولانی داشته باشد.

?اندازه ایکه میخورند. اغلب افراد دارای بیماری بی اشتهایی عصبی و گرسنگی عصبی ازکمبود کالری روزمره بطور خاص رنج می برند. برای مثال، برخی ممکن است تلاش کنند کمتر از ۸۰۰ کالری در روزغذا بخورند. این میزان بطور قابل ملاحظه ای کمتر از نیاز فعالیتهای روزمره یک فرد معمولی است.

?رژیم غذایی سخت گیرانه ممکن است دربرگیرنده قواعد خاص دیگری نیز باشد که میتواند برای هرفردی خاص و ویژه باشد. برخی افراد درباره روش تغذیه، جا ومکانی که میتوانند تغذیه کنند، قوانین مخصوص خودشانرا دارند. واگر این شرایط مهیا نباشد غذا نمیخورند؛

disorder-eating-0120304047567391

✅نمونه های از چنین قواعد ومقررات شخصی شامل موارد زیر است؛

?مجاز ندانستن خود برای نشستن پشت میز و غذا خوردن. حتماً بایستی سفره ای پهن باشد تا بتوانند چهار زانوبنشینند و به یک پشتی تکیه بدهند وغذا بخورند.

?یا اجازه ندادن به خویشتن برای خوردن با افراد دیگر. اصلاً دوست ندارند با دیگران غذا بخورند. اصطلاحاً تنهایی حال میکنند.

?یا فقط در منزل خود غذا میخورند. اگر ازگرسنگی دچار ضعف هم بشوند باید حتماً به منزل برسند و بعد غذا بخورند.

?باید ازهرکس دیگری کمتر غذا بخورند. وقتی درجمعی غذا میخورند، نگاه شان به مردم است که چقدر غذا میخورند، وسعی میکنند درمسابقه کمتر خوردن همیشه نفر اول باشند

?غذایشان را به قطعات کوچکی تقسیم میکنند و مقید هستند که چند قطعه ازآنرا بخورند و تحت هیچ شرایطی حاصر نیستند، بیشتر از آنچه که تعیین کرده اند بخورند، ولو اینکه بشدت گرسنه و میل به غذا داشته باشند.

?باسرعت خیلی زیاد یا خیلی آرام غذا میخورند. گاهی با عجله و شتاب میخورند و گاهی با آرامش مطلق.

 

✍?شما چطور، لطفاً یاد داشت فرمائید که : آیا هم اکنون مشغول گرفتن رژیم غذایی هستید؟  چه اوقات یا مکان هایی را برای خوردن خود تعیین میکنید؟

برای مقدار غذای خود چه محدودیت هایی تعیین میکنید؟

وچه نوع قوانین و مقرارتی درهنگام تغذیه دارید؟

 

ادامه دارد…

شیوه های حفظ و ماندگاری ناهنجاری تغذیه ای- بخش چهارم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!