روانشناسی عشق و ازدواج-بخش دوم

marige-823465872368576238

 

?#روانشناسی عشق ازدواج

?برای یافتن همسر مناسب از انزوا خارج شوید ?

تا همین پنجاه سال پیش مجرد زیستن درمیان جوانان یک مشکل خاص واستثنایی بود؛ مجردها اغلب افرادی عجیب بنظرمی رسیدند،اماامروزه تعداد مجردها چهاربرابر افراد متاهل شده است.

طولی نکشید که عاروننگ ناشی از تجرد، ازبین رفت.

ولی هنوزموقعیت های خاصی وجود دارد که یافتن شریک زندگی برای افراد مجرد، کارسختی است:

اگر مجرد هستید، شاید علتش این باشد که فرد خجالتی هستید و یا شاید سبک زندگیتان بگونه ایست که با یک شریک زندگی بالقوه مناسب، روبرونمی شوید.

پس دراینصورت لازم است، عادت های اجتماعی تان راتغییردهید، یعنی از انزوا خارج شوید،  درمکانهای عمومی، مراسم ها، کلاس های آموزشی مورد علاق، کلوپ ها و باشگاهها حضورپیدا کنید،ویا درفعالیت های داوطلبانه اجتماعی شرکت کنید، تا با یک فرد مناسب روبر شوید.
از آشنایی در فضای مجازی بسیار محتاط باشید،‌قبل از شناخت واقعی از همدیگر، اجازه ندهید فرد مقابل به درون قلب شما راه یابد.

با حضوردراین موقعیت ها میتوانید ضمن ارتباط با افراد بیشترومتفاوت تر، فرصت ملاقات وآشنایی با یک فرد هم سلیقه و همفکررا پیدا کرده وشریک زندگی نسبتاً مناسبی را بدست آورید.

یعنی با خانه نشستن وانزوا گزیدن، فردشایسته ای پیدا نخواهید کرد.

البته نقش دوستان وخانواده هم دراین میان بسیارموثر است:اگربخواهید، آنها میتوانند مقدمات لازم را برای آشنایی با یک فرد مناسب، برایتان فراهم سازند.

بالاخره این فکر را از ذهنتان بیرون کنید که بی هدف و بی پناه هستید، دنیای امروز دراین زمینه برای کسی جای بی پناهی باقی نگذاشته،

فقط اندکی اراده وتصمیم درست برای ازدواج، میتواند شیوه های گوناگون پیش پای شما بگذارد.
یقیناً ماآدم ها درانتخاب  همسر با چند مشکل عمده مواجه هستیم که یکی ازآنها پرستیدن بیش ازحد عشق رمانتیک است:

همه افراد برای تشگیل زندگی مشترک درانتظار” غلتیدن به دامن عشق هستند”، درچنین حالتی  قلب ما دائماً همچون سیر و سرکه می جوشد، ولی اندیشه وذهن ما ساکت و خاموش است.

و صد البته اندام ها جنسی مان نیز تابع و فرمانبرعواطف ما  هستند و همیشه آماده بکار.

خیلی ازما تشنه این نوع عشق شدید و مصرفی هستیم، خواه این عشق رمانتیک تند و وحشی، اقتضای طبیعت مان  باشد یا نباشد.

بنا برمنطق یا بی منطقی عشق رمانتیک، خیلی ازما معتقدیم، ایام سحرانگیزوجادویی دیریا زود ازراه میرسد وما بافردی که دقیقاً مورد علاقه مان است، آشنا شده وبرای همیشه وابد عاشقش شده، وبا او ازدواج میکنیم  وخوشبخت و سعادتمند تا ابد درکنارهم زندگی میکنیم، ‌تا اینکه  مرگ رشته های پیوند ما را ازهم بگسلد!

اما بانگریستن خردمندانه و واقع بینانه براین نوع آرزوها، باید دید تا چه اندازه این گونه افکار برگرفته از دنیای فیلم ها و رمان ها، میتوانند با واقعیت های زندگی  چالش برانگیز سازگاربیفتند.  که البته  شواهد نشان میدهند خیلی ناچیز!

 

family073495679347569312312010215

عشق در اولین نگاه و ازدواج رمانتیک

مطابق خردجمعی متعارف ومعمول، ازدواج رمانتیک که با “عشق دراولین نگاه” شروع میشود،  ازپایداری چندانی برخوردارنیست، ولی درعین حال هیچ اطلاعات روشن  وقاطعی له یا علیه این پیشگویی تلخ وجود ندارد.

زوج های زیادی وجود دارندکه بصورت رمانتیک بهم رسیده اند، با همان عشق دراولین نگاه، ولی مادم العمربا هم زیسته اند.

درآنسوی قضیه نیز‌بسیاری ازما، زوج های نابالغ وخامی را می شناسیم که بصورت هیجانی برانگیخته و شیفته هم می شوند، ازدواج میکنند، ودائماً ‌هم درمشقت و رنج زندگی میکنند.

درمقابل این افراد، کسانی هم هستند که بطرزشگفت انگیزی ازشیفتگی آغازین وسریع، پرهیزمیکنند.

?هفته ها، ماه ها، شاید هم سالها طول خواهد کشید، تا شما نسبت به یک شخص شناخت حاصل کنیدودریابیدکه چگونه میتوانید باهم زندگی کنید.

البته میتوان هردوکاررا همزمان باهم انجام داد؛ یعنی هم مجنون وارعاشق لیلی شد، وهم بیطرفانه شریک زندگی آینده را با بررسی وارزیابی معقول انتخاب کرد.

خوب این شیوه که متناقض ودرواقع امرشدنی نیست، آیا شیوه معقولتر وبدون تناقض میتوان برای جایگزین آن، یافت؟

یافت  می نشود، جسته ایم ما!
در مسیریافتن یک همسر مناسب، برخی افراد هم هستند که بررسیهای دقیق خود برای انتخاب همسرمناسب را به عهده خدمات مشاوره ای قوم وخویش! می سپارند.

واگراندکی با کلاس تر و مدرن تر فکر کنند، سری هم به  مراکز مشاوره ازدواج میزنند، ویا به جستجویی کوتاه درشبکه کامپیوتری یااینترنت می پردازند تا خود را قانع سازند که برای انتخاب همسر، تحقیق و بررسی کرده اند!

صد البته همه این قبیل اقدامات و رویکردها درنوع خود ارزشمند هستند، ولی کافی و بسنده نیستند.

دربرخی شرایط، بعضی ازما میتوانیم معقولتروهوشیارانه ترعمل کنیم، تا ازشیفتگی پیشرس جلوگیری نماییم.

اما نیمی ازما یا حتی بیشترازنیم “بصورت وارونه” عمل میکنیم؛

یعنی قبل ازکسب هرنوع شناخت، نسبت به یک فرد, با قلب خود(و/یا شاید آلت های تناسلی) وارد میدان شده وتمام کارکردهای طبیعی و خدا دادی مغز را ذایل ساخته وازاثربخشی، می اندازیم.

اشخاص فوق العاده رمانتیک، اغلب اوقات بخاطرفقدان اراده یااعتماد بنفس کافی برای عقب نشینی ازروابط پرخطر، گرفتارمشکلات ومصائب پیشا پیش می شوند. بقولی ازهول حلیم، داخل دیگ می افتند.

درچنین حالتی، این پدیده  شگفت انگیز هوس وبه تعبیر آنان عشق که با ترس، شرم، و دلسپردگی یا بهتربگوییم وابستگی ترکیب می شود، فرد را به درون مشقات و رنج های بسیارجدی وخطرناک می کشاند.

?داستان عشق رمانتیک هنوز تمام نشده….

ترجمه بهمن ابراهیمی

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!