رفتار جسورانه:ویژگیهای رفتارهای منفلانه-بخش ششم

assertive-524387523875010

✍?تعریف رفتار منفعلانه:

•  اظهار نکردن احساسات،افکار و باورها بصورت صادقانه. از اینرو به دیگران اجازه میدهید به حقوقتان تجاوز و تعرض کنند. همچنین میتوانید افکار و احساسات خود را در یک شیوه عذرخواهانه و با خوار و ذلیل ساختن خویشتن اظهارکنید، از اینرو دیگران به راحتی آنها را مورد بی اعتنایی و بی توجهی قرار میدهند.

•  نسبت به حقوق خودتان تعرض می کنید.

•  همچنین گاهی اوقات ازروی نادانی نسبت به توانایی شخصی دیگران بی احترامی میکنید با قبول بعضی مسئولیت ها و رفع کردن بعضی مشکلات ایشان.

??ویژگی های کلامی رفتار منفعلانه:

•  بیان جملات طولانی پریشان و بی ربط
•  تپق زدن
•  درنگ کردن و دودلی نمودن
•  بطورمکرر گلو صاف کردن
•  بصورت غیر مقتضی و غیرضروری با صدای نرم و لرزان عذرخواهی نمودن
•  استفاده کردن از عبارت هایی مثل؛”اگر خیلی باعث زحمت و دردسرنشود….”
•  مملو از کلماتی همچون، شاید، تقریباً، نسبتاً،…
•  اغلب مواقع با صدای گرفته و یکنواخت
•  لحن کلام بصورت ناله کننده و التماسی
•  بیش از حد نرم یا بیش ازحدگرم
•  شیب سخنان شان به سمت سکوت و خاموش
•  مکرر توجیه کردن، مثل “من اغلب مواقع نمیتوانم منظورم را بطور دقیق بیان کنم”
•  پوزش و عذرخواهی کردن، مثل؛ “خیلی خیلی از شما عذر خواهی میکنم که به زحمت افتادید…”
•  ملایم کردن و از شدت و تندی سخن کاستن مثل؛ “این فقط نظروعقیده من است” یا “میتونه غلط هم باشه”
•  نظر خود را رد کردن، مثل؛” اهمیتی ندارد ” یا ” واقعاً خیلی جدیت ندارد”
•  خود را حقیر شمردن، مثل؛”من آدم بدبخت … بی پناه هستم” یا ” تو که وضعیت منو می بینی و از حال و روزم با خبری….”

❎مشخصات غیر کلامی افراد منفعل:

•  نگاههای لرزان و پراکنده
•  سر را پائین انداختن و زمین را نگاه کردن
•  ژست و اندام یک آدم بی دست و پا را داشتن
•  دست ها را درهم فشردن و چلاندن
•  پلک زدن مکرر یا خندیدن در هنگام اظهار خشم
•  پوشاندن دهان با دست
•  دست ها روی سینه صلیبی کردن برای امنیت
•  لبخند ملیح درهنگام بیان کردن عصبانیت یا انتقاد نمودن
•  ابروها را بالا کشیدن
•  لرزیدن فک
•  گاز زدن لب ها

❎طرز تفکر افراد منفعل:

•  “من کوچکتم، من عددی نیستم”
•  “احساسات، نیازها، و افکار من کم اهمیت تر از مال شماهستند”
•  “مردم راجع به من بد فکر می کنند یا مرا دوست ندارند”
•  “اگر نه بگویم ممکن است باعث ناراحتی کسی بشوم، درمقابل ناراحتی آنها مسئول خواهم بود”

assertive-5243875238758232
❎نتیجه و بازده مثبت انفعال:

•  بخاطر از خودگذشتگی و مفید به حال دیگران بودن تقدیرمی شود.
•  اگرکارها خراب شود، بندرت احساس شرمندگی میکنید چونکه هیچوقت ابتکار عمل نشان نداده اید و پیشقدم نبوده اید.
•  دیگران حامی هستند ومواظبت خواهند کرد.
•  دوری کردن، به تعویق انداختن یا پنهان کردن اختلاف طوری که درکوتاه مدت میتواند موجب کاهش اضطراب بشود.

❎تبعات منفی یا هزینه انفعال:

•  گاهی اوقات مستعد بروز استرس یا خشم میشودکه میتواند در سبک و سیاق جسارت واقعی شعله ور شود.
•  دیگران اغلب مواقع خواسته های نامعقول از شما دارند.
•  در روابط دوستانه و صمیمانه ای گیر می افتید که ناسالم هستند و تغییر دادن این وضع برایتان خیلی سخت بنظر می رسد.
•  خود را به تصور مردم از دوست داشتنی و خوب بودن  خودتان، محدود میکنید.
•  هنگام فرو نشاندن خشم و درماندگی، احساسات مثبت دیگری را در خود می کاهید
•  کمبود عزت نفس

ادامه دارد…

 

رفتار جسورانه:ویژگیهای رفتارخشن و تهاجمی- بخش هفتم

چه چیزی جلوی رفتار جسورانه ما را میگیرد؟-بخش پنجم

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!