دیوار برلین جدید بین آمریکا و مکزیک ساخته شد!

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا تنها پنج روز پس از آغاز ریاست جمهوری خود، روز چهارشنبه، ۲۵ ژانویه دستور ساخت دیواری میان این کشور و مکزیک را صادر کرد.
این دیوار جایگزین حصارهایی شد که در برخی از مناطق مرزی دو کشور احداث شده بود. دیوار مذکور تمامی مرز آمریکا و مکزیک به طول ۳.۲۰۰ کیلومتر را از یکدیگر جدا می‌کند.
نکته:
مرزبندی های سیاسی بین کشورها در جهان کنونی ضروری و اجتناب ناپذیر است. اما کشیدن دیوار و محضور کردن انسان فقط ناشی از حاکمیت های سلطه گر می باشد که با تقویت فرهنگ فاشیستی و ملی گرایی افراطی بین انسانها تخاصم و دشمنی بوجود می آورند.
آمریکا پرچمدار کشورهای آزاد و لیبرالیسم شناخته می شود. اینچنین رفتاری خطر بسیار بزرگتری به همراه دارد که سایر دولت ها و ملت ها را نیز ترغیب شوند و یک چنین دیوار کشی را بوجود آورند.
امیدواریم اینگونه نشود ولی یک درس بزرگ میدهد که ملت ها به رایی که داخل صندوق ها می اندازند، دقت کنند و تسلیم شعارها و هیاهوهای عوام فریبانه نشوند.
چرا که هر رای آنها میتواند، میله زندانی باشد برای دیگران و شما امروز این میله های زندان را بخوبی در این تصاویر شاهد هستید.اینها هرکدام رای یک شهروند آمریکایی برای جدا ساختن خودشان از ملت های مجاورشان می باشد!!!!


دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
دیوار بین آمریکا و مکزیک ساخته شد
نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!