دلیل ماندگاری و ویژگی های تشخیصی اضطراب اجتماعی- بخش چهارم

دلیل ماندگاری و ویژگی های تشخیصی اضطراب اجتماعی- بخش چهارم

social-anxiety-اضطراب اجتماعی

افراد دارای اضطراب اجتماعی اغلب نسبت به نشانه هایی که تهدید کننده شخصی و اجتماعی هستند توجه دارند.

 


??اضطراب اجتماعی چطوری ماندگارمی شود؟??

اضطراب مشکلی است که شخص نمی تواند عملکرد خودش را بطور صحیح در زندگی روزمره مدیریت نماید به سبب نشانه های مکرر و شدید اضطراب. علت هرچه که باشد، تعدادی از فاکتورها وجود دارند که مشکل نشانه های مکرر و شدید اضطراب را حفظ و ماندگار می سازند و ما در اینجا میخواهیم اشاره به آنها داشته باشیم:

✅متمرکز ساختن توجه خویش روی چیزهای منفی

افراد دارای اضطراب اجتماعی اغلب نسبت به نشانه هایی توجه نشان می دهند که آنها را بعنوان عامل تهدید کننده شخصی و اجتماعی می پندارند و  اغلب با تمرکز روی اتفاقات منفی همراه است. ازجمله با تمرکز روی واکنش های بدنی خودشان مثل عرق کردن یا لرزش بدن و دست ها و پاها، به سهولت دلائل لازم را برای “حفظ ترس” پیدا میکنند.

✅الگوی تفکر
همانطورکه قبلاً هم ذکر شد، افراد دچار اضطراب اجتماعی اغلب بطور خاصی می ترسند که بصورت منفی از جانب دیگران مورد قضاوت و ارزیابی منفی قرار بگیرند.

?فکرمیکنند که دیگران راجع به او قضاوت بدی خواهند داشت، به او می خندند، یا راجع به خودشان فکر میکنند که شخص بی کفایت و برعرضه ای هستند.

?این افراد« باور دارند» که اگر مردم راجع به ایشان قضاوت بد بعمل آورند، یعنی شخص بی ارزش می باشد و همین فکر (که من آدم بی ارزشی، بی عرضه، ناشی، خام، دست و پاچلفتی،و… هستم) منجر به افزایش هرچه بیشتراضطراب بیشتر درموقعیت های مشابه آینده می شود.

البته این اشخاص از یکسری الگوهای تحریف شده ذهنی پیروی میکنند که درجای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت. الگوهای از پیش آموخته شده ای که بطور خودکار یا اتوماتیک در موقعیت ها و شرایط تحریک کننده بکار می افتند و افکار منفی را بر ذهن شخص جاری می سازند.

اینها همان باورهای هسته ای یا بنیادین می باشند. این باورها بصورت مجزا مورد بحث ما خواهند بود.

✅پرهیز یا دوری کردن
پرهیزازموقعیت های اجتماعی  نیز یکی از شیوه های بی فایده است که اغلب در افراد دچار اضطراب مختلف مشاهده می شود. شاید بتوان گفت اولین گزینه عملی و راهکاری که افراد برای رفع اضطراب انجام میدهند، همین پرهیز یا گریز می باشد.

احتمالا با پرهیز کردن شخص بتواند برای مدت کوتاه و بصورت موقتی، احساس اضطراب خود را  بطور موقت کاهش بدهد، ولی اینگونه گریز کردن  فرصت های شما را برای اثبات خودتان کم میکند،

هیچ شانسی برای یافتن اینکه دیگران میتوانند ازحضورشما خوشحال و خرسند باشند بوجود نمی آید یا اینکه آنها مردم چطوری فرصت پیدا بکنند تا مطالب و کار یا پروژه شما را ارزیابی کنند،با پرهیز کردن از آنها سلب می شود در واقع این فرصت مغتنم اجتماعی از خود شما سلب می شود.

پرهیز نمودن همچنین از مواجه شدن انسان  با ترس هایش ممانعت بعمل می آورد.بهرحال میزان اهل گریز و پنهان شدن باشیم، به همان درجه ترس های ما نیرومندتر خواهندشد.

به هرمیزان ما دست از اقدام بکشیم، بیشتر به خودمان می گوییم که «من نمی توانم این کار را انجام بدهم» و این تزریق سم به پیکر پیشرفت و رشد شخصی تان می باشد.

social-anxiety-

✅افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی ممکن است به طور نامناسبی جسور و از خود مطمئن یا بیش از حد سلطه پذیر باشند

 

? ویژگی های تشخیصی کلی اضطراب اجتماعی

علاوه بر مشخصات کلی ذکر شده،افراد دچاراضطراب اجتماعی از یکسری خصوصات دیگری هم برخوردارند که بعنوان ویژگی های تشخیصی می توان بهره گرفت:

✅افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی ممکن است به طور نامناسبی جسور و از خود مطمئن یا بیش از حد سلطه پذیر باشند،ودرگفتگو به ندرت بسیار کنترل کننده عمل کنند.

✅ممکن است  وضع بدنی بسیار خشک یا تماس چشمی نامناسب نشان بدهند، با صدای ملایم و لطیف صحبت کنند.

✅ ممکن است خجالتی و گوشه گیر باشند، در گفتگوها کمتر صریح و  بی پرده حرف بزنند و اطلاعات کمی را در مورد خودشان افشا کنند.

✅امکان دارد مشاغلی را جستجو کنند که به ارتباط اجتماعی نیاز نداشته باشد،

✅امکان دارد بیشتر در خانه به سر برند.

✅مردان ممکن است در ازدواج و تشکیل خانواده تاخیر کنند،و زنانی دچار اختلال اضطراب اجتماعی که میخواهند در خارج از خانه کار کنند، اما بدلیل سلطه این اختلال  زندگی خود را به عنوان خانه دار و مادر سپری کنند.

ادامه دارد….

 

شیوه هایا استراتژیهای معالجه اضطراب اجتماعی-بخش پنجم

ترجمه بهمن ابراهیمی

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!