دلنوشته های دلنشین و تماشایی

عکس نوشته های جالب,عکس نوشته های جدید

مهم نیست احساستان چگونه است، برخیزید، لباسی زیبا برتن کنید، خودتان را نشان دهید و هیچگاه تسلیم نشوید…

عکس نوشته های جالب,عکس نوشته های جدید

امروز یکی از کارهایی که ازش می ترسی رو بی هیچ فکری انجام بده

آن وقتی میتونی با شادی نابود شدن ترساتو تماشا کنی!

عکس نوشته های جالب,عکس نوشته های جدید

مردان بزرگ اراده میکنند و مردان کوچک آرزو

عکس نوشته های جالب,عکس نوشته های جدید

اجازه ندهید دیروز وقت امروز شما را بگیرد

عکس نوشته های جالب,عکس نوشته های جدید

بی سرو صدا سخت تلاش کنید

بگذارید موفقیت سرو صدا کند

عکس نوشته های جالب,عکس نوشته های جدید

عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های جالب,عکس نوشته های جدید

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی

عکس نوشته های جالب,عکس نوشته های جدید

امام صادق علیه السلام:

هرگاه  دعا میکنی، گمانت این باشد که حاجتت پشت درآماده است.

عکس نوشته های جالب,عکس نوشته های جدید

همیشه شکرگزار دشته هایتان باشید

عکس نوشته های جالب,عکس نوشته های جدید

وقتت را با توضیح دادن هد نده

مردم فقط چیزی را می شنوند که میخواهند بشنوند!

عکس نوشته های جالب,عکس نوشته های جدید

عکس نوشته های جذاب

عکس نوشته های جالب,عکس نوشته های جدید

هر انسانی عطر خاصی دارد

گاهی برخی عجیب بوی خدا میدهند

عکس نوشته های جالب,عکس نوشته های جدید

مرداب به رود گفت:

چه کردی که زلالی؟

رود جواب داد:

گذشتم

عکس نوشته های جالب,عکس نوشته های جدید

مسئول نهایی آرامش جهان، آغوش عجیب حضرتی به نام زن است…

عکس نوشته های جذاب , جملات تصویری

چشم هایت را بگشا به سوی حقیقت…

چیزی جز تماشای زیبایی  ارمغان گشودن چشم ها نیست

 

عکس نوشته های جذاب , جملات تصویری

عکس نوشته های زیبا

 

عکس نوشته های جذاب , جملات تصویری

عکس نوشته های زیبا و مفهومی

 

عکس نوشته های جذاب , جملات تصویری

عکس نوشته های ناب

 

عکس نوشته های جذاب , جملات تصویری

هیچ گاه پله ی اول زندگیت را با پله بیستم زندگی کسی مقایسه نکن

 

عکس نوشته های جذاب , جملات تصویری

عکس نوشته های جذاب

 

عکس نوشته های جذاب , جملات تصویری

عکس نوشته های جدید

 

عکس نوشته های جذاب , جملات تصویری

عکس نوشته های زیبا و مفهومی

 

عکس نوشته های جذاب , جملات تصویری

عکس نوشته های زیبا

 

عکس نوشته های جذاب , جملات تصویری

به خداوند گفت: عزیزترین بندگانت چه کسانی هستند.

خداوند گفت:

آنان که می توانند تلافی کنند اما به خاطر من می بخشند

 

عکس نوشته های جذاب , جملات تصویری

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی

  منبع: بیتوته

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!