در هنگام فقدان،خود را غرق در نور و روشنایی بساز!(۱۳)

در هنگام فقدان،خود را غرق در نور و روشنایی بساز

گام چهل و هشتم: الگوی خواب ممکن است تغییر کند

درهنگام معالجه تغییرالگوی خواب امر عادی است؛ ازاین نظر که چند ساعت می خوابید یا چه موقعی بخواب می روید، ممکن است تغییر کند.

اگربا زحمت و مشقت می خوابید و درطول شب بطورمکرربیدار می شوید،این حالت خواب زدگی یا معروف به اینسومنیا است.

درمجموع اینسومنیا بخودی خود جای نگرانی ندارد. اما نگران شدن راجع به خواب نرفتن  و بد خواب شدن، میتواند سبب شود که شما خواب خود را از دست بدهید.

میتوانید پیش ازخوابیدن یک لیوان شیرکم چرب وگرم بنوشید. به موسیقی آرام و ملایم، به سخنرانی یا درس مراقبه مدیتیشن گوش بدهید. اگربعد از یک ساعت سعی و تلاش، نتوانستید بخواب بروید، لازم است بلند شوشد و به انجام دادن کاری خود را مشغول سازید. این کار سبب میشود تا چرخه نگرانی بشکند تا بتوانید مجددا به خواب بروید.

اگرشبها خواب زده میشوید، سعی کنید مطالب آرام بخش یا امید بخش خوابید یا گوش بدهید. میتوانید به مدیتیشن، تعمق یا عبادت بپردازید. شب دیرهنگام، وقتی که همه چیزخاموش است، زمان شگفت انگیزی برای برقراری ارتباط با جهان درون و بیرون است.

استفاده بیش از حد از قرص های خواب آور پیشنهاد نمی شود.

اگر می ترسید اینسومنیای شما تشدید شود، به پزشک رجوع کنید.

درمقابل، ممکن است متوجه شوید که خیلی زیاد به خواب می روید؛ بعد ازیک فقدان چیزی بنام زیاد خوابیدن معنا ندارد. تا آن وقت که بیدار می شوید بخوابید. هروقت خواستید، خواب نیمروزی داشته باشید. این شیوه را بخشی از معالجه خود بدانید.

در هنگام فقدان،خود را غرق در نور و روشنایی بساز

گام چهل و نهم : میل جنسی ممکن است تغییر کند

بعد از وقوع یک فقدان، میل جنسی بشدت کاهش می یابد یا کاملاً بی حس می شود. دراین خصوص هیچ جای نگرانی وجود ندارد. چون بدن شما برای معالجه نیازمند انرژی است، وازاینروبصورت خودکار همه انرژی سودمند را بدین منظورکانالیزه میکند.

همچنین بعد ازیک فقدان انجام رابطه جنسی بدشواری یا با ناتوانی صورت می پذیرد. دوره فقدان همچنین دوره عقیم کننده و گاهی اوقات شرمسارکننده است، دراین خصوص خیلی جای نگرانی نیست. فعلاً وقت فشارآوردن بیش ازحد برخودتان نیست. برای مدتی از رابطه جنسی پرهیز کنید، برای خودتان مفید ومناسب تراست.

میل جنسی وعملکردآن، کاملاً به حالت طبیعی برمیگردد، هنگامیکه بدن شما شانس معالجه خودش را یافته باشد.

 

گام پنجاهم: درپریشانحالی زیستن اصلاً نشانه عاشقی نیست

خود را برای مدت طولانی درپریشانحالی و ناراحتی غرق ساختن اثبات نمیکند که شما«واقعاً عاشق ازدسته رفته خود» هستید.

البته شما بطورواقعی دوستش دارید وعاشقش هستید. درواقع اگرچنین عشق و محبتی را به اونداشتی، دراولین گام اصلاً فقدانی را احساس نمیکردی.

واقعیت این است با تمرکز برانرژیهای شفابخش خودت،میتوانی بسرعت بهبودی پیدا کنی، وباز بدان معنا نیست که شما او را بطور تمام و کمال دوست ندارید.

شما حق ندارید بوسیله تلقین احساس درد و رنج اقدام به خود آزاری کنید. یعنی فراتر ازآنچه که طبیعت برتو مقررکرده است.

در هنگام فقدان،خود را غرق در نور و روشنایی بساز

گام پنجاه و یکم : درمحاصره روشنایی ونیکی باش

هروقت به آن فکر میکنی، درخواست کن که روشنایی و زیبایی و خوبی شما را در حلقه خود بگیرد و تا جایی که قدرت خیال یاری میدهد، در این عالم پرواز کن.

«خوبی»یک چیزبدیهی است، بنابراین تعریف آن دشواراست. همه ما میدانیم که چه چیزی را بهترین، عالی ترین، بزرگترین، خوب ترین بدانیم. شما میتوانید به«خوبی» همچون«زمین خوب»، به خوبی همچون«خدا» با همه شکوه وجلالش بیاندیشید.

نور و روشنایی مفهومی است که بنظر می رسد هرباور مذهبی و ممارست روحی و روانی آنرا ترویج میدهند. نور طبیعت با نور روح مقدس؛ نورخورشید با نور خدا.

هنگامی که شما این خوبی و روشنایی را فرامیخوانید، آن ایده خوب میخواهد که برای عالی ترین خوبی شما و عالی ترین خوبی تمام علاقمندانش کاری انجام دهد. به این ترتیب،ترجیحات شخصی خودمان درآن دم با هرآنچه عالی ترین خیرمقدراو برماست، رقابت نمیکند.

نفس عمیقی از خوبی و روشنایی بکش. اجازه بده تمام سلولهای بدن تو ازآن سیراب شود. آنرا به درون تمام اجزا(ذهنی، عاطفی یا جسمانی) که نیازمند شفایافتن است، تزریق کن!

تحت محاصره قرارگرفتن بوسیله نورو نیکی را طلب کن، خودت را سیراب ساز، حفاظت ومعالجه کن، برای عالی ترین خوبی خودت، عالی ترین خوبی همه علاقمندان، نیازی نیست زمان طولانی بکشد، فقط چند ثانیه همانقدرکه بتوانی این جمله را بخوانی.

زمان خیلی کمی میگیرد، و پادشهای درونی خیلی بزرگی دارد، ما آنرا با ذخیره نیکی در شفابخشیدن و پیشرفت شما درنظر می گیریم.

 

زندگی کشمکش و مبارزه نیست.

زندگی ،حرکت و جنبش است.

 

ادامه دارد….

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!