درس های زندگی:سماجت و سرسختی کنید!(۵)

از مجموعه درس هایی برای زندگی

 

?✳️سماجت و سرسختی کنید

سر سختی بدان معناست که شما میخواهید سربلند و ثابت قدم باشید.

حتی هنگامی که علامت های ذهنی وبدنی شما دلایل کاملا خوبی برای منصرف شدن ودست برداشتن از هدف را نشان میدهند، ولی به راه خود ادامه دهید.

این سماجت از نوع آشکار است.

سماجت می تواند یک فعالیت روزمره باشد مثل ازخواب بیدار کردن فرزند برای رفتن به مدرسه توسط مادر. بجای اینکه یکباره به سمت کودک بیچاره با داد و فریاد پاشو پاشو، تنبل مدرسه ات دیر شد، هجوم ببرید، طی چندین مرحله با مراجعه مکرر به بالین کودک او را از خواب بیدار می سازید،

اینهم یه جور سماجته.

یه نوع دیگرسماجت، تحمل وشکیبایی درمقابل درد ها ودرمان های سخت ودیر علاج مثل سرطان می باشد.

یا زندگی یک قهرمان ورزشی در روی ویلچر.

سماجت از نوع منفی هم میتواند باشد؛

مهیا شدن وفراهم ساختن زمینه توسط فرد الکلی،یا معتاد به مواد و یا یک شخص سیگاری برای گرفتارهای مختلف ازلحاظ معلولیت وناتوانی.

یا پرخوری های بی حساب و کتاب شخصی که منجر به چاقی و بیماری هایی بعدی که گرفتار می شود، هم نوعی سرسختی می باشد.

سرسختی یعنی کنارگذاشتن تمجید و ستایش های کاذب می باشد.

پذیرش صادقانه خود و دیگران می باشد.یعنی پذیرش اینکه او کیست و شما چی هستید.

سرسختی یک نوع توانمندی است تا ازماده خام وجود شما محصولی با بهترین قابلیت بسازد.

سرسختی تصمیم گیری را جایگزین ترحم بخویشتن، شکوه وشکایت میکند.

سرسختی به اعتماد به نفس، استقلال و کردارانسان وابسته است.

با داشتن سرسختی شما کارهای بزرگی در زندگی انجام میدهید؛ خطر پذیری، پذیرش اشتباهات، و تغییردادن عادت های بدتان.

شما با داشتن سرسختی کارهای کوچک دیگری هم  انجام میدهید: مثل تحمل زبانهای نیش دار، و روبرو شدن وتحمل افراد احمق.

یادمان باشد اعتماد بنفس، خود باوری و اطمینان بخود، سرسختی را می طلبد.

?چیزی که سرسختی را تعدیل میکند،مهربانیست.

سرسختی برخلاف ظاهر این کلمه بمعنای تلخی، تندی، شدت عمل، …. نیست،

سرسختی اساسا نوعی مهربانی، وفاداری،تعهد و مسئولیت پذیری می باشد.

فقط باید جهت پیکان سرسختی را باید از اهداف منفی و مضر مثل سیگار، مواد و تغذیه ناسالم و…، به سوی اهدف سازنده تغییر داد.

 

 

??تغییر را ایجاد کنید

یک نگاه محافظه کارانه همیشه اینطور به شما تلقین میکند که: «وضع موجود رضایت بخش است».

عدم تغییر چه پیامدهای احتمالی دارد؟

واقعیت اینکه بسیاری از مردم حاضرنیستند خطرهیچ تغییری را بپذیرند.

آنها در پی ساده وآسان کردن همه جریان های زندگی هستند.

میخواهند همه ابعاد زندگی شان درست مثل بستن بندهای کفش شان، بدون اراده و تفکرانجام شود.

ساده وبی دردسر

اما با این طرزتفکر و رفتار، آنها خودشانرا کوچک می سازند.

ظرفیت ها وقابلیت های انسانی خودشان را درحد یک ماشین مکانیکی کاهش میدهند

اما، برای به وجود آوردن رشد وپیشرفت بایستی تغییرایجاد کرد و یا با تغییر همسو و هماهنگ شد.

پس اگر درجستجوی رشدهستید، باید درجستجوتغییروضع کنونی باشید.

شمابایستی خودتان را ومحیط تانرا نه آنچنانکه هست، بلکه بایدآنچناکه باید باشد و یا میتواند باشد، ببینید.

برای دست یافتن به جهانی که بتوانید بخوبی ایفا نقش کنیدودرانجام نقش های خود احساس رضایت وکفایت را داشته باشید، تغییرضروریست.

ابتدا تغییر را از خودتان شروع کنید. اساسا تغییر مختص خود انسان است.

با تغییر شما، بتدریج همه چیز تغییر خواهد کرد!

همسرتان،فرزندتان، محیط زندگی تان، کارتان و تمام جهان تغییر خواهد کرد!

پس تغییر واقعی اساسا متعلق به خود انسان یعنی؛

افکار، احساسات و کردار او می باشد

هم اکنون فکر کنید که چطوری میتوانید، در برخی چیزهای روتین و ماشینی زندگی تان تغییر ایجاد کنید:

آیا میتوانید روزتانرا تغییردهید و زمان بیشتری با خانواده بگذرانید؟

آیا میتوانید استاندارد ناهارخوردن روتین تانرا تغییردهید؟

آیا میتوانید طرزرانندگی خودتانرا تغییردهید؟

آیا میتوانید عادت های اداری را تغییر دهید؟

❤️?تفاوت ها  را بپذیرید

همه انسانها ازتمام کشورها و فرهنگ ها با هم برابرند، بدون توجه به اینکه متعلق به کدام نژاد، رنگ، کیش یا جنسیت می باشند.

هرشخصی را بمنزله یک☝?️«فرد» ببینید ونه  ??«بخشی» از یک قوم،شهر،گروه، محله وکشور.

بااعتماد و ایمان باورکنید اکثرافرادی که با آنها ملاقات میکنید،دوست می شوید یا معامله ای انجام میدهید، شباهت هایشان با شما بسیار بسیار بیشترازاختلاف وتفاوتشان باشماست.

?انسانها ذاتاً خوب هستند.

?اکثرمردم با حسن نیت رفتار میکنند.

قصدشان آسیب رساندن به شما نیست و شما را درموقع لزوم یاری خواهند کرد.

وقت خودتان را با تفکرواندیشه های منفی نسبت به دیگران هدر ندهید.

?درگروهها ودسته جات،شبکه های شایعه پراکنی، داخل نشوید.

کلیشه ها وخط ومشی های رفتاری تفرقه افکن را دور بریزید که افراد را داخل  گروه ها ودستجاتی وارد ساخته و طبقه بندی میکنند.

درساختن پلهای مدارا و درک متقابل اول باشید.

ادامه دارد…

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!