درس های زندگی؛با ترس روبرو شوید(۶)

به صدای درون تان گوش بسپارید

جایی رفته اید و بعد از مدت کوتاهی بخودتان میگوئید «من دراینجا احساس راحتی نمی کنم. هیچ جا مثل خونه آدم نمی شود»

به موسیقی خاصی گوش میدهید و بعد از مدتی می گوئید: «این صدا را دوست ندارم. یه چیزی اینجا درست بنظرنمیرسد.»

با توجه به محیط، بدن وحواس انسان بهترین سیستمهای  هشدار دهنده اولیه محسوب می شوند.

پس برای گرفتن پیام های مهم، به صدای درون خود گوش بسپارید.

به احساس جاری دردل وروده خود گوش بدهید

به دکتربروید.

میهمانی را ترک کنید.

از جماعت دورشوید.

کار را کناربگذارید.

در را بازنکنید،

کرکره مغازه را پایین بکشید

تا مجالی پیدا کنید که به صدای درون بدن تان گوش بدهید

اگر این پیام های را نشوید،

بی تفاوت و بی خیال باشید،

بزودی نشانه های بیماری بصورت درد به سراغ شما خواهد آمد.

یادمان باشد جهان مکان ناقصی است.

در این مکان و در بین مردمان این جهان، خیلی وقت ها خطرات زیادی شما را تهدید میکند  چون آنها که با نفوذ خودشان، شما را از توجه به درون خویش دور می سازند.

و با خاموشی ادراکات حسی طبیعی در وجود انسان، بزودی جنون در اشکال مختلف به سراغ شما خواهد آمد.

به غرایزتان که حافظ شما در مقابل خطرات هستند گوش بدهید.

در طول روز مجال و فضای مناسبی ایجاد کنید و روی انتخاب های خود درنگ و تمرکز نمائید.

اقدامات و افکار و احساسات شرطی شده و عادت وار، بی پروایی آشکار نسبت به سلامتی می باشند.

 

?با ترس روبرو شوید

 

?دانش، ممارست و جرات سلاح های بُرنده  شما علیه ترس هستند.

 

چتربازی را ملاحظه کنید که میتواند بدون درنگ ازهواپیما به بیرون پرش کند.

 

یا سخنرانی که میتواند چهره به چهره با ۲۰۰۰ نفر جمعیت سخنرانی کند بدون اینکه خیس عرق شود، یا دچارهیجان بشود.

 

ترس ها میتوانند معقول یا نامعقول باشند.

 

اما همیشه جنبه شخصی دارند و واقعی هستند. هرکسی بالاخره از چیزی میترسد.

 

❤️برای کاستن از ترس، بایستی ابتدا باآن روبرو شد.

 

اگر می ترسید این را بدانید که ازانجام دادن کاری  می ترسید که پیش از شما افراد بسیاری آنرا انجام داده اند. وحالا شما کاری را میکنید که دیگران قبلاً انجام داده اند.

 

یکصدم چتربازان یا سخنرانان ماهر، دراولین تجربه خود توانسته اند، بدون خطا و آسیب دیدگی، عمل کنند. یعنی برای اولین باربهترین شیوه، ترکیبی از «منطق» و «شجاعت» است.

 

بلحاظ منطقی، اکثر چتربازانی که از هواپیما به بیرون پرش میکنند یا کسانی که سخنرانی میکنند، نمی میرند، چون بدتراز مرگ چیزی وجود ندارد.

 

?ترس آموخته می شود و شما نبایستی آنرا بیاموزید و به دیگران یاد بدهید.

 

پس ازمواجه با ترس، احساس شادمانی خواهید کرد. بدون ترس، هیچ شجاعتی نیز وجود نخواهد داشت وبی معنا خواهدبود. ترس فرصتی فراهم میکند برای شجاع بودن.

 

آنها بواسطه آمادگی ومهیا بودن موفق می شوند.

 

اگرتجهیزات شما سالم و آموزش شما کافی باشد، پس شما هم  مهیای پرش هستید.

 

اگر سخنرانی خود را بادقت تنظیم و تمرین کرده باشید، اکنون آماده گفتگووسخنرانی هستید.

 

بهترین توصیه این است که با افراد بی پروا درارتباط باشید.

 

شجاعت فقط با دست به کار شدن، پرورش می یابد.

 

 

کمال گرا نباشید 

تلاش درجهت انسان کامل بودن، زمان وکوشش فوق العاده زیادی میخواهد.

فشاریا استرس بیش ازحدی برفرد  وارد می سازد

وبا همه این رنج هاو تلاش ها، امرغیرممکنی می باشد.

اگر شما انسان کاملی را سراغ دارید، معرفی کنید!

پس با این حساب، بجای رنج و زحمت کامل بودن را به خودتان تحمیل کنید، همان نود درصد تلاش و انرژی خود را برای انسان معمولی بودن تخصیص دهید.

اینطوری هم راحتی جسمی و روانی پیدا میکنید وتحت فشار روحی وروانی برای دست یابی وتحقق یک امر نشدنی قرار نمی گیرید،‌درعینحال تلاش هایتان با درجه احتمال بسیار زیاد به نتیجه خواهدرسید.

سطح متوسط بودن، کاملا تحت سلطه و اراده شما قرار دارد.

بنابراین اگر شما از درس های زندگی و اصول رفتاری و کنشی آن پیروی کنید، دست یابی به سطح ۹۰ درصد موفقیت دراکثر تلاش های تجاری و اجتماعی و شغلی، بدون آنکه حتی راجع به آن فکر کنید، تحقق خواهد یافت.

چنین نتیجه ای بخاطرپافشاری، عزم، کارسخت و شخصیت زیبای شما تحقق می یابد.

اکنون وقت آن است که شما راجع به سطح درآمد و سبک زندگی کسانی که در قله ۱۰درصد حرفه شما هستند چیزهایی یاد بگیرید.

اگر فکر میکنید شخصی آرمانگرا هستید، آرمان تو همین خواهدبود.

اما اگرظرفیت کسب درآمد و پیشرفت کار شما درحد واندازه ۹۰درصدهمکارانت قرار ندارد، درست ترین کار این است که تخصص دیگری را پیدا کنی.

ممکن است درفعالیت های تجاری، ورزشی و ارتباطات باشدت وتمام وقت مشغول کارباشی. ولی یادتان باشد، کاربیش ازاندازه موجب استرس و اضطراب است،واینهادرتضاد کامل با آرامش درونی است که شما درجستجوی آن می باشید.

«خوب بودن بقدرکافی» برای شما بهترین گزینه در زندگی است.

دست یابی  برای زندگی با استاندارد عالی، با وجود عقده ها و کینه ها ممکن نیست!

ادامه دارد…

درس های زندگی:سماجت و سرسختی کنید!(۵)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!