درس هایی برای زندگی؛استوار باشید(۱۱)

استوار باشید

زندگی مدرن میتواند شما را تلطیف سازد با وضع موجود براحتی میشود مانوس شد

شما میتوانید درحقیقت به این باور برسید که هرکاری را که، انجام میدهید،

یا اینکه انجام این کار به زحمت اش نمی ارزد.

شما بایستی با تکانه ای مثبت در زندگی تان شروع کنید وسپس روز به روز به مرحله تردید برسید.

ضرورتی ندارد که دیگران بگویند که سیگار نکش.

اگرامروز۱۸ پُک به سیگار می زنید، فردا ۱۷ پُک بزنید.. و این کار را استمراربخشید.

اگراخیراً کتابی نخوانده اید، یک کتاب تهیه کنید و خواندن را شروع نمائید.

اگر ورزش نمی کنید، اطراف منزل قدم زدن را شروع کنید،

اگرکم رو وخجالتی هستید، فقط سعی کنید، صبح به خیابان بروید وبه چند نفر«صبح بخیر» بگوئید.

شما خودتان را می شناسید و میدانید برای ترقی و پیشرفت، به چه چیزی نیازدارید.

لازم نیست کسی به شما بگوید از ساختمان پنجاه طبقه پرش نکن،

وهمینطورشما نیاز ندارید کسی به شما بگوید خودسرانه دارونخورید،

بیشترتمرین کنید،عادت غذایی معقول داشته باشید،

با کوچولوهایت صحبت کنید،ازکارمندان خود تعریف کنید.

تودرهمه این موارد خوب میدانی که چه کاری را باید انجام دهی.

درمسیرگام بردارید،هیچ کس نمی تواند قبل از شروع به کار شکست شما را پیش بینی کند.

درمسیرهدف،گام های کوچک را محکم بردار.

دستاوردهای خرسند کننده دیروزخویش را به چالش بکش.

تحولات ماندگاربرای یک عمردرلحظه ای از زمان شروع می شوند.

با داشتن پافشاری بین شما و هدف تان فقط زمان وجود دارد.

 

 

عادت های مخصوص پیروزی  و موفقیت را توسعه بدهید.  

اگرکسب پیروزی کار سهل وساده ای بود، همه آدم ها پیروز و موفق می شدند، ولی اینگونه نیست.

پیروزی اصولی دارد که برعادتهای شخصی استوار است و شما که پیرو اصول «درس های زندگی هستید» درحقیقت صاحب اصول پیروزی نیزمی باشید.

شما میتوانید عادت به موفقیت را توسعه بدهید، درحالیکه به شناسایی و فعالیت جهت حذف عادت های بد خود مشغولید.

مطالعات روانشناختی نشان میدهند، برای شکل دادن یا حذف کردن یک عادت، به  ۳۰ تا ۴۵ روز وقت نیاز است.

شما میتوانید در این مدت؛

کلام خود را کنترل کنید، سکوت را تمرین کنید،هرچند کار ساده وآسانی نیست.

بنویسید و روی اهداف و موضوعات خودتان تمرکز کنید وآنها را فهرست نمایید.

حتی هنگامی که خسته هستید ورزش کنید.

مطالبی در باره قواعد و اصول  تجارت بخوانید.

برای کارهای خیر و انساندوستانه داوطلب شوید.

مبلغ حتی ناچیز را بعنوان صدقه و دستگیری از مستمندان اختصاص بدهید.

وقتی ولو خیلی ناچیز به اعضای خانواده ، دانش آموزان، دانشجویان، مراجعین ومشتریان خود اختصاص بدهید.

بارمسئولیتی را که بدوش گرفته اید، آهسته وپیوسته درمسیر حرکت، حفظ کنید و به مقصد برسانید.

کام جویی و لذت را به قیمت یک دستاورد بلند مدت، به تاخیراندازید.

درحالیکه دیگران تنبلی میکنند، بسیار با علاقه و شدید کارکنید.

و با پرورش اینگونه عادت هاست که

احساس خواهید کرد،بیش ازهرکس دیگری حتی شریک تان کار میکنید، و البته حق با شماست.

شما روی عادت هایتان کار می کنید چون برای کسب پیروزی و موفقیت، همیشه لازم است این کارها را انجام بدهید.

شما انسانی سرسخت و مقاوم هستید ولو اینکه طوفانهای زندگی برگ هایتان را می ریزند، ولی  ریشه عمیق شما، همچنان در درون خاک، قوی و مستحکم باقی می ماند.

 

 

 کاری کن که دیگران نمی کنند

اکثر مردم نمی توانند دو شب درماه را بخاطرهدفشان توی میهمانخانه سپری کنند، اما تومیتوانی.

اکثرمردم نمی توانند ساعت ۵ صبح ازخواب بیدارشوند و چند کیلومتر پیاده روی کنند، ولی تومیتوانی.

اکثرمردم نمیتوانند ناهارخود را بخاطر انجام کارارباب رجوع اندکی به تاخیراندازند، ولی تو میتوانی.

دیگران نمی توانند برای تمیز کردن ظروف غذای دیگران کمک کنند، ولی تومیتوانی.

اکثر مردم نمیتوانند دررابطه با اصلاح رفتار مخرّب یک دوست به او کمک کنند، ولی تو میتوانی.

اکثرمردم نمی توانند چند درصد پولشان را به مستمندان بدهند ولی تومیتوانی.

چون توازاصول «درس های زندگی» تبعیت میکنی

ادامه دارد….

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!