درس هایی برای زندگی: به چیزهای اندکی دل ببندید!(۷)

شما با قلبی رها از مالکیت و نگاه مالکانه به پیرامونتان،‌اشتیاق و شادمانی واقعی را لحظه به لحظه تجربه خواهید کرد.

 

چیزهای بسیاری را دوست داشته باشید  و به چیزهای اندکی دل ببندید!

شایسته که شما بطورمناسب فرصت یا شانس تانرا  برای زندگی موفق بوسیله افزایش تعداد چیزهایی که انجام آنرا دوست دارید، بالاببرید.

تعلق قلبی کمتر به اشیاء قدرت درک و حس عمیق پدیده های جهان را به شما اعطا میکند

شما با قلبی رها از مالکیت و نگاه مالکانه به پیرامونتان،‌اشتیاق  و شادمانی واقعی را لحظه به لحظه تجربه خواهید کرد.

سعادت شما با اشتیاق به زندگی ارتقاء خواهد یافت واین امرتاثیرمثبتی برشما واطرافیان تان خواهد گذاشت.

چیزهایی را جستجوکنید وبرخوردارشوید که به زندگی شما ارزش وهدف را ببخشد.

دوست داشتن اشیاء بسیار، می بایست مخاطره آمیزباشد،

اگرزندگی تان ملال آوراست، تقصیر خودشماست.

چون قلب تان نمی تواند به اشیای کهنه انرژی بدهد،

چیزهای جدید را باید آزمایش کنید.

تا درزندگی برانگیخته و پرحرارت شوید.

خوب احساس کنید: موسیقی، هنر، غذا،یوگا،مدیتیشن، کاراته، تئاتر، مسافرت، فیلم، غروب آفتاب، ورزش، دوستان، باغ وبوستان و اینترنت مجموعه ای ازاین فرصتها، پهنه رو به گسترش احساسات شما هستند.

ذهن خودتانرا بازکنید.

ترجیحات واولویت های خودتانرا پیدا کنید.

درمکان های زیبا خانه بسازید، ومحیط اداره و باشگاه را دوست داشتنی بسازید.

سعادت نمی تواند محصول دستاوردهای مالی باشد.

شادکامی نتیجه علاقمندی وپاسداشت چیزهای بسیاریست که شما مالک آن نیستید.

 

شما مرغ عنقا هستید، شما بلبل مست هستید، شما مرغ مرگ اندیش نیستید

 

ازهمه صرفنظر کنید

کسی نیست که بخواهد با شما تجارت کند؟

کسی نیست که بخواهد رفیق شما باشد؟

کسی نیست که درجهان صلح وآرامش را بخواهد؟

هیچ کس برای دویدن درمسابقه المپیک بقدرکافی سریع نیست؟

هیچ کس احساس مسئولیت نمیکند؟

هیچ کس به حرف حق و استدلال گوش نمیدهد؟

یاحتی هیچ کس مطابق بهترین منافع خودش عمل نمیکند؟

همه وهمه درجای خود صحیح

اما شما ازهمه صرف نظر کنید،خودتان باشید.

شما مرغ عنقا هستید، شما بلبل مست هستید، شما مرغ مرگ اندیش نیستید

 

مرغ مرگ اندیش را غم میدهی

بلبلان را مست و گویا میکنی

حضرت مولانا

 

شما چیزی را در خودتان کشف کرده اید، که روزی باید همه به آنجا برسند

پس سعی و  تلاش برای سازگارشدن با همگان، فقط یک دام است.

ادامه دارد…

 

درس های زندگی؛با ترس روبرو شوید(۶)

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!