درس هایی برای زندگی: آیا میدانید شما کی هستید؟(۶)

 

??آیا میدانید شما کی هستید؟

ارباب درونی شما ??آرمان شماست

وآن آرمان ?? «خود شما» هستید آنهم دربهترین حالت ممکن.

خود واقعی وآرمانی تان پس از تلاش های شایسته، «کشف »خواهد شد.

شما چیزی را «بدست نخواهید آورد»، فقط از خودتان «رونمایی» خواهید کرد.

شما انسانی…

✨ آرام، متفکر، شکیبا و بی پروا،

✨ درستکار، امین، مسئول و قابل اعتماد،

✨ وفادار و با وقار،

? فروتن ومحترم،

? مستحکم، متکی به نفس، پایدار و سخت کوش،

? منضبط، مرتب و قانونمند،

? کنجکاو و آموزنده،

? سالم، پرطراوت و مشتاق،

? مهربان، دوستدار، یاری رسان و بخشنده،

? شجاع وجسور،

? و شما صاحب معنویت و اخلاق هستید.

 

?انگیزه اشتیاق خودتانرا وسعت ببخشید?

برای افزایش اشتیاق و انگیزه

احساس رغبت به زندگی را درخودتان بیشتر کنید

زندگی وایام تان را غنی وپربار بسازید

?با افزایش اشتیاق

چیزهای زیادی را دوست داریدواینها بخشی از زندگی شما می باشند.

با کنترل برخویشتن، هرروز خواهان چیزهای نیکو برای خود ودیگران میشوید.

کلمات ملال آور، بی معنا، وبدون اثر، بندرت کار و روابط شما را توصیف خواهند کرد.

?برای استمرار روحیه و انگیزه خویش:

به موسیقی مطلوب و مورد پسندتان گوش بدهید.

به یک دوست زنگ بزنید.

یک کتاب خوب بخوانید.

لبخند بزنید.

بشنوید،

خوب ببینید.

احساس کنید،

استشمام کنید

قدم بزنید و به شگفتی های جهان نظاره کنید.

بگذارید تا همه مردم با دیدن شما، ببینند و بدانند که زندگی ارزش زیستن را دارد.

بعنوان یک انسان شوق انگیز و فرحبخش معروف شوید.

بگذارید دیگران با شنیدن نام شما ودیدن شما شوق زیستن و شادمانی در وجودشان به جوشش درآید.

از دیگران راجع به اهداف شان سئوال کنید وبرای رسیدن به هدفشان، آنها را یاری کنید.

مردم را بخشی ازاعضای تیم موفقیت تلقی کنید

آنها را تشویق کنید و برای اقدام تحریک کنید

هرفردی  را مطلع وصاحب نظر به حساب آورید.

دروجود آنها انگیزه های اقدام به کار را برقرار سازید.

مترصد فرصتهایی باشید که دیگران را پاداش بدهید و ارج بگذارید.

یادتان باشد که اشتیاق  و انگیزه واگیرداراست.

 

 

? ☺️? افرادمبتدی و تازه کار را تحسین و تشویق کنید

اولین روز ورودتان به باشگاه کارته است اگر تابحال ورزش رزمی را ندیده باشید، لگد زدن، مشت زدن و… عملیاتی ترسناک بنظر خواهد رسید.

اگر تازه یادگیری اسکی را شروع کرده اید،

اگر تازه میخواهید زبان بیگانه ای را بیاموزید،

اگر برای اولین بار است که میخواهید با ماشین چمن زنی کارکنید

واگر…..

کاملاً احساس خامی وناتوانی خواهید کرد.

یادتان باشد این اولین روز واولین قدم شماست. هیچ روزی اولین روز نمی شود.

روز های زیادی پیش رو دارید که با سرسختی، تمرین ودقت هرکاری را به بالاترین سطح مهارت وموفقیت انجام خواهید داذ.

هرنوع کوشش تازه ای در ابتدای کار ممکن است سخت باشد.این را بپذیرید.

شما بایستی خودتانرا باورکنید.

ازنگاههای تمسخر آمیز وانتقادی دیگران نترسید.

با مقاومت وسرسختی شما یک روزی این نگاههای تمسخر آمیز به نگاههای بهت زده و حیرت زده مبدل خواهدشد.
وزبان ها ونیشخند ها به تحسین و تکریم مبدل خواهد شد.

وقتی شما با سرسختی و تلاش به موفقیت دست یابید. دیگران همه مدعی خواهندشد که رفیق شما بوده اند، آشنای شما بوده اندو….

عمل کنید و پایداری کنید.

اهل تلاش را تحسین کنید، چرا که گام اول اغلب سخت ترین مرحله کار است،

به تازه واردین خوش آمد بگوئید.

اضطراب ودلشوره آنها را به اعتمادبنفس مبدل سازید.

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!