درس هایی برای زندگی:مسئولیت کارسخت را به دوش بکشید(۱۲)

مسئولیت کارسخت را به دوش بکشید

کمالات وفضایل ازکار سخت ناشی می شوند. شانس واقبال هم بدنبال سعی وکوشش سخت وطاقت فرسا تحصیل میشود.

ضروریست، برای تحمل سختی و مشقت گذرا مهیا باشیم. برخی اوقات، برخلاف تصوروترجیح شما جهت انجام سهل وساده یک کار، امور روبه سختی ودشواری میگذارد،این واقعیت را بپذیرید.

با وارد ساختن اشتیاق  وانگیزه کافی به کارتان، موجب کاهش ملالت و رنج آن بشوید.

تنبلی هرکاری را سخت ودشوار می سازد.

شما که خودتانرا به کارهای سخت ودشوار متعهد ساخته اید وازتنبلی وکاهلی بیزار هستید، حتماً سپاسگزارچنین روحیه و ویژگی شخصیتی درخودتان باشید.

ازآن روزی که شما این قضیه راپذیرفتید که تابع اصول درس های زندگی هستید، درواقع به  سخت کوشی و بخشنده خویی، ارزش قائلید.

بعنوان پیرو این اصول  درجهت برون رفت از کار، خود را فریب نمیدهید، یا درجستجوی شیوه ساده و آسان نمی گردید.

اگرشما سخت کار میکنید، هرگز احساس گرسنگی نخواهید کرد ودرپایان متوجه خواهیدشد که همه آن کارهای سختی که انجام داده اید به زحمتش می ارزد.

سخت کار کنید وآرزو نکنید که ای کاش زندگی وکار شما آسانتر می شد.

به شیوه ای از کارکردن خود راعادت بدهید که دیگران نه بتوانند و نه بخواهند.

ویژگی ارزشمند شما به کار سخت و منحصربفردتان می باشد.

 

جسارت خروج ازچهارچوب ها را داشته باشید

اگر آموزشهای گام به گام منطقی برای هرمرحله از سیر وسیاحت در جاده موفقیت وجود داشت، خیلی زیبا می شد، ولی اینجوری نیست.

شما ازتجربیات خودتان و با مطالعه تجارب دیگران یاد میگیرید، وبدینوسیله جاده حرکت متعلق بخودتانرا پیدا میکنید و یا می سازید، تا بعد از شما نیز دیگران از آن راه بروند.

برای یافتن پاسخ مسائل تان، مجبورید،از درون جعبه چارچوبهای بسته خودتان خارج شوید..

اندکی متفاوت بودن میتواند مطلوب وسودمند باشد.

اگرنمی توانید به تحصیل تمام وقت بپردازید، شاید بتوانید درکلاس های عصرانه یا مکاتبه ای یا حتی دوره های آنلاین (on-line)شرکت نمایید.

اگرشما درخصوص شروع تجارتی تازه نگران هستید، میتوانید کارتان را بوسیله شراکت با شخصی مطمئن و با تجربه آغاز کنید.

اگرشما بدلیل بچه داری نمیتوانید ورزش کنید، حمل کودک یا قدم زدن همراه او چطوراست؟

خلاصه اینکه با موانع ومحدودیت ابتدایی،تسلیم نشوید وکاررا کنارنگذارید.

گاه گاهی شما مجبورید اصلاحات و خلاقیت هایی درکارتان بوجود آورید.

تسلیم شدن یا تلاش نکردن، یک گزینه نیست.

خروج از اصول «درس های زندگی» می باشد.

 

به سهولت ارتباط برقرارکنید

آیا شما میتوانید

درباره شیوه خروج خویش از سخت ترین شرایط  با افراد بخصوصی صحبت کنید؟

درباره شیوه خودتان برای تصمیم گیران و مسئولان جهت راه اندازی تجارت،گفتگو کنید؟

با رسانه ها گفتگو کنید و از فشار مثبت آنها برای رونق تجارت خویش استفاده کنید؟

با  ۵۰۰ نفرصحبت کنید و پیروزی را به سبب و وضعیت خویش مبدل سازید؟

خودت باش. به حرفهایت ایمان داشته باش. اهمیتی ندارد که با یک شخص صحبت میکنی یابا چندصد نفر.

اگرمیخواهید آنچه را که می گویید مردم بپسندند، پس لازم است با فروتنی تمام، شنوندگان خود را ترغیب وگرد آورید.

ابتدا ازمدل های ارتباط گران خوب تبعیت کنید وسپس مدل مخصوص خودتان را بسازید.

مصاحبه گران خوب چگونه طرح سئوال میکنند؟

سخنوران عمومی خوب چطوری کار خویش را انجام میدهند؟

فروشندگان خوب چگونه می فروشند؟

برای برقراری ارتباط خوب، شما نمیتوانید برامر انتقال سفت وسخت بچسبید.

پیش ازصحبت کردن مکث کنید.

شما بایستی با هدف گوش کنید و سخن بگویید.

هدف را نشانه بروید.

به کمک ابزار بصری علاقمندی ایجاد کنید.

به آنها بگویید که منظورتان ازصحبت کردن با آنها چیست.

به آنها فاش کنید.

فاش کنید که چه چیزی به آنها میگویید.

بنشینید.

به تکنولوژی اجازه ندهید شما را پشت سر رها کند.

ارتباط ازطریق ایمیل و اینترنت را بیاموزید.

 

نظر شما چیست؟ ( بدون نظر )

تایید کنید که ربات نیستید !!!